golden-ratio

De Quest for wisdom foundation (QFWF) heeft het stimuleren van interculturele levenskunst tot doel

De QFWF wil bijdragen aan een cultuur van openheid voor culturele diversiteit (inter-esse) door middel van het aanboren van de eigen en gezamenlijke historische inter-culturele wortels en wijsheidstradities.
Kernbegrippen zijn het Het Rad van interculturele levenskunst en de Drie Quests:

 
 

Quest 1 Wijsheidsweb

Het verzamelen, ontwikkelen en publiceren van (inter)cultureel en kunstzinnig materiaal voor het Wijsheidsweb

Lees verder

 

Quest 2 Gulden snede

Het ontwikkelen van culturele wijsheid tot een Gulden snede van educatief materiaal ter bevordering van interculturele levenskunst, zoals spel- en dialoogvormen en storytelling

Lees verder

 

Quest 3 Ontmoeten

Het organiseren van levende Ontmoetingen tussen culturen via Ontmoetingsdagen, Masterclasses en het QFWF-videokanaal

 

Lees verder

Quest 2: Gulden snede

Wijsheden uit alle windstreken ten behoeve van diversiteit en inclusie worden aangeboden als educatief materiaal:

  • ter kennismaking met andere culturen en filosofieën
  • ter bevordering van interculturele communicatie
  • ter ontwikkeling van verbindende culturele praktijken.

Het materiaal — dat dienstbaar is aan menswording en gemeenschapsvorming — wordt zowel op het Wijsheidsweb (Quest 1) gepubliceerd, als dat ze de Ontmoetingsdagen, de Masterclasses en het QFWF-videokanaal (Quest 3) rond thema’s van interculturele levenskunst helpt vormgeven.

De QFWF ziet het realiseren van een Ontmoetingshuis voor het uitdragen van de Gulden snede van intercultureel educatief materiaal als uitdagend perspectief.

De vijf pijlers van Quest 2