De Quest for wisdom foundation (QFWF) heeft het stimuleren van interculturele levenskunst tot doel

De QFWF wil bijdragen aan een cultuur van openheid voor culturele diversiteit (inter-esse) door middel van het aanboren van de eigen en gezamenlijke historische interculturele wortels en wijsheidstradities.

Drie Quests for wisdom

Quest 1 Wijsheidsweb
Quest 2 Gulden snede
Quest 3
Ontmoeten
  1. Het verzamelen, ontwikkelen en publiceren van (inter)cultureel en kunstzinnig materiaal voor het Wijsheidsweb
  2. Het ontwikkelen van culturele wijsheid tot een Gulden snede van educatief materiaal, zoals Spel- en dialoogvormen en Storytelling
  3. Ontmoeten, het organiseren van levende ontmoetingen via Ontmoetingsdagen, Masterclasses en het QFWF-videokanaal

Rad van interculturele levenskunst

De activiteiten van QFWF zijn allen opgebouwd vanuit het Rad van interculturele levenskunst: met vijf elementaire velden en zestien (inter)culturele wegen tot wijsheid.

De QFWF heeft het Rad ontwikkeld als kompas en landkaart in het doolhof van richtingen en wijsheden, die op internet en als snufje ‘happiness’ op elke hoek van de straat in wereldsteden te vinden is.

Geplukte wijsheden op velden en langs wegen en de wijsheidstradities in dit Rad worden vanuit zes dimensies belicht.

De stichting Quest for wisdom foundation

De QFWF is op 10 oktober 2016 opgericht door Heidi Muijen. Zij gaf daarmee gehoor aan de inspiratie dat de verschillende wijsheidswegen die er in Noord en Zuid, Oost en West zijn ontwikkeld, meerwaarde en schoonheid toevoegen aan een gemeenschappelijk thema.

Dit thema gaat mensen van alle tijden en in alle windstreken aan. Meer als een appèl tot levenskunst, dan als filosofisch of religieus antwoord.
Hebben wij niet steeds opnieuw wijsheid te ontwikkelen rond de grondvraag: hoe het leven goed te leven?

International