Welkom op het Wijsheidsweb quest for wisdom!

Het Wijsheidsweb in het kort

Het Wijsheidsweb — quest for wisdom is zowel een archief als een forum voor culturele uitwisseling ter bevordering van wijsheid tussen culturen, iets waar de huidige tijd om vraagt.

Op het Wijsheidsweb worden Wijsheden uit alle windstreken verzameld en via het Rad van interculturele levenskunst op een heel eigen en symbolische manier, gepresenteerd.

Het Wijsheidsweb is in 2017 onder auspiciën van de Stichting Quest for wisdom foundation (QFWF) gelanceerd.
Doel is interesse voor verschillende culturen en kruisbestuiving tussen wijsheidstradities te bevorderen en daarmee bij te dragen aan een inclusieve samenleving, waar de waarde van het verschil en de schoonheid van het anders zijn centraal staan.

In de visie van de QFWF veronderstelt inclusie een vreedzame cultuur van diversiteit en pluraliteit. Die cultuur groeit uit een historisch bewustzijn en openheid naar de toekomst, door diverse culturele wortels en wijsheidstradities te omarmen. Inclusie gedijt door ontmoeting en ontwikkeling van wijsheid tussen culturen.

Raadpleeg voor bijeenkomsten en ontmoetingen

de QFWF agenda, zoals de jaarlijkse QFWF Ontmoetingsdag op 7 september 2019 met als thema: ‘Storytelling on the rhythm of life, crossing borders of cultures and media’. 
Lees ook de recente Spinnend web Nieuwsbrief!

Het Wijsheidsweb – sinds 21 december 2017 on-line – nu 1,5 jaar jong!

In de ether is het web al flink gegroeid dankzij vurig wevende WW-auteurs[1]… met nu:

en de QFWF maakt een culturele dubbelslag!foundation-culturele-anbi

… De QFWF is per 1 januari 2018 aangemerkt als een Culturele ANBI.
Daardoor krijgen schenkers en andere Mecenassen belastingvoordeel.
… Het Wijsheidsweb is sinds juni 2018 opgenomen in de KB (Koninklijke Bibliotheek, het digitale nationaal archief).

Redactionele pagina’s

bevatten (verdiepende) inleidingen over wijsheidstradities. Ze geven uitleg aan het Rad van interculturele levenskunst met wijsheidswegen uit Oost en West, Noord en Zuid.

De redactionele pagina’s zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

In de rechter zijbalken zijn onder de kopjes ‘over …’ verdiepende redactionele pagina’s aanklikbaar.

Wijsheden

Op nieuwe maan verschijnt een dozijn z.g. Wijsheden. Deze zijn afkomstig van een groeiend aantal WW-auteurs[1].

Wijsheden bestaan uit teksten, beeldmateriaal (beeldende kunst, ambachtelijke vormgeving, foto- en filmmateriaal), muziek, … — door experts en autodidacten in het vakgebied en vanuit persoonlijke betrokkenheid tot stand gekomen.
Wijsheden brengen zowel beschouwingen aan bij de thema’s en onderwerpen als dat ze deze aanschouwelijk, zichtbaar en hoorbaar, in beleving brengen.

Forum

Het Forum/platform biedt een overzicht van activiteiten en actualiteiten, waarin levenskunst en wijsheidstradities, uitwisseling en interactie tussen culturen centraal staan.
Ook zijn hier de agenda en de Nieuwsbrieven Spinnend web te vinden.

Maandelijks zijn actualiteit en regelmaat goed voor een variërend aantal bijdragen.

Pictogrammen en kleurstelling

Speciaal voor het Rad van interculturele levenskunst zijn pictogrammen ontworpen.
Deze pictogrammen geven aan welke wijsheidstraditie het betreft en hoe deze wordt belicht.
Zo helpen deze pictogrammen bezoekers helder en gemakkelijker de weg door dit steeds groeiende web te vinden…
Samen met de eenduidige kleurstelling van de koppen en kopjes zijn deze door de gehele site doorgevoerd.

Doorlopende ontwikkeling

Het is de bedoeling dat het Wijsheidsweb in de loop der jaren groeit met filosofisch, kunstzinnige en spiritueel wijsheidsmateriaal in de ruimste zin van het woord.

Belangstellenden worden uitgenodigd de doelstellingen van de stichting Quest for wisdom foundation uit te dragen.
Bijvoorbeeld door bij te dragen aan dit Wijsheidsweb met Wijsheden, aan het Forum, ook door te deel te nemen aan Quest for wisdom kringen of door de dialoog aan te gaan en op Forum berichten te reageren.

De stichting organiseert masterclasses en ontmoetingsdagen waarin speelruimte voor dialogen tussen culturen centraal staat. Thema’s van interculturele levenskunst komen hierin zowel filosofisch, spelenderwijs en kunstzinnig als in het licht van de actualiteit aan de orde.

Recent geplaatste Wijsheden

[1] WW-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van het Wijsheidsweb hebben gesteld.