Welkom op het Wijsheidsweb – quest for wisdom!

Het Wijsheidsweb in het kort

Het Wijsheidsweb — quest for wisdom is een forum voor interculturele levenskunst, waar de waarde van het verschil en de schoonheid van het anders zijn centraal staan. Op het Wijsheidsweb worden Wijsheden uit alle windstreken verzameld en via het Rad van interculturele levenskunst op een heel eigen en symbolische manier, gepresenteerd. Het Wijsheidsweb is in 2017 onder auspiciën van de Stichting Quest for wisdom foundation gelanceerd. Onze missie is bij te dragen aan interculturele wijsheid vanuit het besef dat deze groeit uit een historisch bewustzijn van culturele wortels. Interculturele levenskunst gedijt in onze visie door ontmoeting en kruisbestuiving. Doel is bij te dragen aan interesse in andere culturen en wijsheidstradities, iets waar de huidige tijd om vraagt.

Doorlopende ontwikkeling

Het is de bedoeling dat het Wijsheidsweb in de loop der jaren groeit met filosofisch, kunstzinnige en spiritueel wijsheidsmateriaal in de ruimste zin van het woord.

Redactionele pagina’s

bevatten (verdiepende) inleidingen over wijsheidstradities. Ze geven uitleg aan het Rad van interculturele levenskunst met wijsheidswegen uit Oost en West, Noord en Zuid.

De redactionele pagina’s zijn in de zijbalken onder de kopjes ‘over …’  aanklikbaar.

Deze redactionele pagina’s zullen gestaag worden aangevuld en uitgebreid en ook wordt er meer beeldmateriaal aan toegevoegd.

‘Wijsheden’ … wat verstaan we eronder?

Maandelijks verschijnt een aantal z.g. ‘Wijsheden’. Deze zijn afkomstig van een groeiend aantal WW-auteurs [1].

‘Wijsheden’ bestaan uit teksten, beeldmateriaal (beeldende kunst, ambachtelijke vormgeving, foto- en filmmateriaal), muziek, … — door experts en autodidacten in het vakgebied en vanuit persoonlijke betrokkenheid tot stand gekomen.

‘Wijsheden’ brengen zowel beschouwingen aan bij de thema’s en onderwerpen als dat ze deze aanschouwelijk, zichtbaar en hoorbaar, in beleving brengen.

Pictogrammen en kleurstelling

Speciaal voor het Wijsheidsweb zijn pictogrammen ontworpen. Deze pictogrammen geven aan welke wijsheidstraditie het betreft en hoe deze wordt belicht. Zo helpen deze pictogrammen bezoekers helder en gemakkelijker de weg door dit steeds groeiende web te vinden… Samen met de eenduidige kleurstelling van de koppen en kopjes zijn deze door de gehele site doorgevoerd.

Recent geplaatste Wijsheden

[1] WW-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, makers en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van het Wijsheidsweb hebben gesteld.