Wereldspelen — voor de kosmopolis

WereldspelenAmor FatiVier WindenAdinkraAW Wind-Streken

Pijler 1 Wereldspelen — spelende wijsheid voor de kosmopolis

De Quest for wisdom ontwikkelt het interculturele spel en dialoogvormen. Deze zijn in te zetten voor begeleiding individueel en in groepsverband.
Met dit educatief materiaal beoogt de stichting bij te dragen aan het implementeren van interculturele levenskunst in training, onderwijs en ontwikkelingstrajecten.

De filosoof Friedrich Schiller (1759-1805) schreef in zijn Esthetische Brieven dat mensen spelen indien zij in de volle betekenis van het woord mens zijn en alleen dan geheel mens zijn indien zij spelen; en cultuurfilosoof Huizinga beschouwde de competitieve en sociale aard van het spel als cultuurstichtend voor maatschappelijke domeinen zoals rechtspraak, onderwijs en oorlogsvoering.

Spelvormen laten ons kennismaken met culturele domeinen en eigenheid ― zoals het monopoliespel de Westerse marktideologie weerspiegelt, het van oorsprong Perzische schaakspel een oefening in strategisch inzicht en krijgskunst, en er orakelspelen, zoals de Chinese Yijing en het Ghanese Ifa-orakel, in alle windstreken bestaan ― èn spelen vormt een krachtig middel, samen met de dialoog, verbindingen tussen culturen tot stand te brengen.

De reeks Wereldspelen zijn zowel ontleend aan (inter)culturele wijsheidstradities als dat ze een transcultureel doel beogen voor het goede leven in de kosmopolis.

ze een transcultureel doel beogen voor het goede leven in de kosmopolis.

Amor fati

De oproep tot levenskunst‚ Mens, ken jezelf!, ontwikkeld tot een mythisch-filosofisch spel, zal eind 2022 in een met interculturele perspectieven verrijkte vorm worden heruitgegeven.

Amor Fati is een gezelschapspel voor 2 tot 8 personen, waarin je een reis door een kleurrijk landschap vol symboliek onderneemt en onderweg interculturele visies en mythische wijsheid over de levensreis plukt. Hoe de geplukte wijsheden jouw visie op het leven verijken, deel je steeds met je reisgezelschap, waardoor je elkanders inzichten verdiept.

Vier Winden

Vier Winden is een speelse dialoogvorm rond een kleurrijk dialoogtafelkleed vol symboliek uit de vier windstreken, waarmee je een levensthema of een maatschappelijk vraagstuk aankaart met behulp van mythische en interculturele perspectieven.
De speelduur is minimaal een dagdeel en het is geschikt voor een gezelschap van 2 tot 8 personen. Met behulp van een Dialoogwijzer kun je als een vriendengroep, familie of team in vier ronden het vraagstuk verkennen. Ook is het mogelijk zich daarbij door een spel– en dialoogbegeleider van de Quest for wisdom foundation te laten begeleiden.

Adinkra

Adinkra is een contemplatief en leerzaam gezelschapsspel

Een intercultureel communicatiespel laat spelers kennismaken met een high context culture, in het bijzonder de Ghanese wijsheidstraditie.

Animal Wisdom Wind-Streken

De spelvorm Animal Wisdom Wind-Streken is in ontwikkeling.
Speel met mythische symboliek rond dierenwijsheid en dierenstreken uit alle windstreken en vind het goede midden!

Aanschaf van educatief materiaal

De financiële opbrengst van het educatieve materiaal — dat door vrijwilligers wordt gerealiseerd — komt ten goede aan de verdere ontwikkeling van projecten van de QFWF.

Update 2022-07