Wereldspelen — voor de kosmopolis

WereldspelenAmor FatiVier WindenAdinkraAW Wind-Streken

Pijler 1 Wereldspelen — spelende wijsheid voor de kosmopolis

De Quest for wisdom ontwikkelt het interculturele spel en dialoogvormen. Deze zijn in te zetten voor begeleiding individueel en in groepsverband.
Met dit educatief materiaal beoogt de stichting bij te dragen aan het implementeren van interculturele levenskunst in training, onderwijs en ontwikkelingstrajecten.

De filosoof Friedrich Schiller (1759-1805) schreef in zijn Esthetische Brieven dat mensen spelen indien zij in de volle betekenis van het woord mens zijn en alleen dan geheel mens zijn indien zij spelen. De cultuurfilosoof Huizinga (1872-1945) beschouwde het spel als de cultuurstichtende vorm van interactie voor maatschappelijke domeinen zoals rechtspraak, onderwijs en oorlogsvoering.

Spelvormen laten ons kennismaken met enerzijds een competitieve en anderzijds een sociale aard van menselijke interactievormen. Bovendien weerspiegelen de spelvormen culturele eigenheid ― zoals het monopoliespel de Westerse marktideologie weerspiegelt, het van oorsprong Perzische schaakspel strategisch inzicht en krijgskunst ― zijn er in alle culturen orakelspelen, zoals de Chinese Yijing en het Ghanese Ifa-orake. Ze vormen een krachtig middel, samen met de dialoog, verbindingen tussen culturen tot stand te brengen.

De reeks Wereldspelen zijn ontleend aan (inter)culturele wijsheidstradities en beogen een transcultureel doel: het goede leven in de kosmopolis.

Amor fati

Het bordspel Mens, ken jezelf! is in een reeks try outs 2022-2023 met interculturele perspectieven en mythische symboliek verrijkt.

Amor Fati is een gezelschapsspel voor 2 tot 8 personen, waarin je een reis door een kleurrijk landschap vol symboliek onderneemt en onderweg interculturele visies en mythische wijsheid over de levensreis plukt. Hoe de geplukte wijsheden jouw visie op het leven verrijken, deel je steeds met je reisgezelschap, waardoor je elkanders inzichten verdiept.

Vier Winden

Vier Winden is een speelse dialoogvorm rond een kleurrijk dialoogtafelkleed vol symboliek uit de vier windstreken, waarmee je een levensthema of een maatschappelijk vraagstuk aankaart met behulp van mythische en interculturele perspectieven.
De speelduur is minimaal een dagdeel en het is geschikt voor een gezelschap van 2 tot 8 personen. Met behulp van een Dialoogwijzer kun je als een vriendengroep, familie of team in vier ronden het vraagstuk verkennen. Ook is het mogelijk zich daarbij door een spel– en dialoogbegeleider van de Quest for wisdom foundation te laten begeleiden.

Adinkra

Adinkra is een contemplatief en leerzaam gezelschapsspel

Een intercultureel communicatiespel laat spelers kennismaken met een high context culture, in het bijzonder de Ghanese wijsheidstraditie.

Animal Wisdom Wind-Streken

De spelvorm Animal Wisdom Wind-Streken is in ontwikkeling.
Speel met mythische symboliek rond dierenwijsheid en dierenstreken uit alle windstreken en vind het goede midden!

Aanschaf van educatief materiaal

De financiële opbrengst van het educatieve materiaal — dat door vrijwilligers wordt gerealiseerd — komt ten goede aan de verdere ontwikkeling van projecten van de QFWF.

Update 2022-07