editorial

Auteurs, kunstenaars en andere acteurs gezocht…

De redactie van het Wijsheidsweb komt graag in contact met auteurs, kunstenaars en andere acteurs, … voor het aanleveren van

Wijsheden in allerlei mediale vormen…

… van artikelen, blogs, columns en interviews, van beeldende kunst tot muziek, van foto’s tot poëzie, van nieuwsfeiten tot wetenswaardigheden, vieringen en bijzondere rituelen …

Heb je zelf relevant materiaal voor op het Wijsheidsweb of ken je mensen in je omgeving die dat hebben, laat het ons weten: redactie@questforwisdom.org

Wie helpt er met het aanleveren van beeldmateriaal?

Nog steeds is beeldmateriaal welkom om allerlei tradities op het Wijsheidsweb te illustreren.
We zien daarom graag uit naar eigen foto’s en ander materiaal van degenen die aan het Wijsheidsweb willen bijdragen.
Uiteraard gelden daarbij de goede regels der kunst van bronvermelding en naamsvermelding.
Afbeeldingen ontvangen natuurlijk we liefst in goede kwaliteit (liefst tenminste met 1000 pixels en minimaal 72 dpi)

Bijdragen zijn welkom: redactie@questforwisdom.org

Lees meer over het aanleveren van bijdragen voor het Wijsheidsweb

Auteurs, kunstenaars en andere acteurs gezocht… Meer lezen »

Ontwikkelen, ondersteunen en begeleiden van QFWF-projecten

Welkom praktische handen, betrokken harten en slimme organisatorische ondersteuners!

Wij kunnen hulp gebruiken: met jouw kwaliteiten dragen we onze missie verder!

De QFWF wil graag met je in contact komen voor:

 • het maken en bewerken van (illustraties voor) (e)books, spel- en dialoogvormen en ander educatief materiaal.
 • helpen opmaken en redigeren van teksten voor (e)books en Wijsheidsweb
 • creatieve ondersteuning bij onze activiteiten en programma’s met storytelling, spel en dialoog
 • het posten via PR-kanalen; boeien en binden van onze vriendenkring;
 • helpen realiseren van een QFWF-prijs, het aantrekken van donaties, mecenassen, fondsen werving e.d.
 • het organiseren van de jaarlijkse Ontmoetingsdag en andere bijeenkomsten, zoals QFWF-Masterclasses;
  1. het ontvangen van gasten
  2. het zorg dragen voor hapjes en drankjes op de tafels
  3. het ondersteunen van sprekers en workshopgevers
  4. het opruimen na aflopen.

Heb je een of meerdere van deze kwaliteiten:

 • Oog voor belangrijke details en helpen met ‘hand-en-span-diensten’.
 • Redactionele vaardigheden voor het opmaken van teksten voor het wijsheidsweb
 • PR-skills: korte berichten opstellen en posten op (sociale) media
 •  ICT-skills: vertrouwd met wordpress en met word, excel, pdf.

Stapje voor stapje en draadje voor draadje

We maken eerst kennis met elkaar en stemmen af hoe je bij de QFWF betrokken wilt zijn:
– Individueel en thuis werkend of in een team cocreatief werken aan een project?
– Werktijden en resultaten van inspanningen gaan steeds in onderling overleg;
– Van tijd tot tijd afstemmen of alles wederzijds naar wens verloopt.

Steeds even stilstaan of de taak en rol nog steeds past en bevalt!

Spreekt het je aan?

Neem dan svp contact op met: bestuur@questforwisdom.org

Ontwikkelen, ondersteunen en begeleiden van QFWF-projecten Meer lezen »

Publiciteitsmedewerker / Netwerker

Wie helpt de QFWF met PR?

Wij denken aan

 • publiciteit geven aan de Ontmoetingsdagen en Masterclasses en tapas pensant
 • ook via (sociale) media en op andere creatieve manieren
 • het uitdragen van het belang van interculturele levenskunst door middel van storytelling, spel en dialoogvormen
 • het verspreiden van snufjes wijsheid van het Wijsheidsweb, ook via social media zoals facebook, Linked-In, Instagram en Twitter
 • het vinden van creatieve en interactieve manieren om (ook jongere) doelgroepen aan de QFWF te binden

Steeds in nauwe afstemming met bestuur en hoofdredactie

PR skills

 • Redactionele en taalvaardigheden (lay-out, correcties, vertalen van en naar Engels)
 • Het goed overweg kunnen met name met het programma MS-Word.
  Werken met Excel, social media en andere computerprogramma’s is een pré.
 • Schrijfvaardigheden voor het opstellen van korte, pakkende nieuwsberichten zowel als voor het verslaan van de ontmoetingsdagen, masterclasses e.d.
 • Gevoel voor het levend houden van de nieuws- en andere rubrieken van het Forum

Stappen

We maken eerst kennis met elkaar en spreken een proeftijd af met een welomschreven taak of project.
Bij wederzijdse tevredenheid is er een perspectief op vervolgstappen in de organisatie in de rol die past en bevalt.
Steeds gaan de vervolgstappen in onderlinge afstemming.

Spreekt het je aan?

Neem dan svp contact op met: bestuur@questforwisdom.org

Publiciteitsmedewerker / Netwerker Meer lezen »

QFWF, 6 augustus 2019

Redacteur / Redactie assistent

Wie helpt de QFWF met de redactie van haar websites?

Wij denken aan

 • Het opmaken van aangeleverd materiaal
 • Het vinden van geschikt illustratief materiaal bij de teksten
 • Het meehelpen ontwikkelen van het educatief materiaal en het Wijsheidsweb
 • Het maken van een programmaboekje en websitemateriaal ten behoeve van de jaarlijkse ontmoetingsdag en QFWF-Masterclasses
 • de QFWF-websites zowel via de interne zoekfunctie als met wereldwijde zoekmachines beter vindbaar maken, door de Wijsheden, Redactionele pagina’s, Forumberichten verder te ontsluiten, onder meer door ze van tags en van meta-omschrijvingen te voorzien

Steeds in nauwe afstemming de hoofdredactie.

Redactionele skills

 • redactionele en taalvaardigheden (lay-out, correcties, vertalen van en naar Engels)
 • het goed overweg kunnen met name met het programma MS-Word.
  Werken met Excel, social media en andere computerprogramma’s is een pré.
 • schrijfvaardigheden voor het opstellen van korte, pakkende nieuwsberichten zowel als voor het verslaan van de ontmoetingsdagen, masterclasses e.d.
 • gevoel voor het levend houden van de nieuws- en andere rubrieken van het Forum

Stappen

We maken eerst kennis met elkaar en spreken een proeftijd af met een welomschreven taak of project.
Bij wederzijdse tevredenheid is er een perspectief op vervolgstappen in de organisatie in de rol die past en bevalt.
Steeds gaan de vervolgstappen in onderlinge afstemming.

Spreekt het je aan?

Neem dan svp contact op met: bestuur@questforwisdom.org

Redacteur / Redactie assistent Meer lezen »

Organisatie QFWF

Bestuur van de Quest for wisdom foundation (QFWF)

De QFWF heeft in de statuten haar missie ter bevordering van een inclusieve samenleving vastgelegd.
Het QFWF-bestuur werkt aan het initiëren, organiseren en realiseren, van de drie Quest:

De bestuursleden

bestuur@questforwisdom.org

Drie QFWF-sites

De QFWF heeft drie websites:

 • De QFW-site met informatie over de QFWF en over Quest 2 — Gulden snede en Quest 3 — Ontmoeten. Bovendien heeft deze site een webshop. Deze site is vrijwel volledig tweetalig, nl. Nederlands- en Engelstalig.
 • Voor het vormgeven van Quest 1 heeft de QFWF het Wijsheidsweb gelanceerd, bedoeld voor het verzamelen, ontwikkelen en publiceren van (inter)cultureel en kunstzinnig materiaal. De site is in hoofdzaak Nederlandstalig en bevat bovendien een substantieel deel Engelstalige bijdragen.
 • Het Animal Wisdom programma heeft een eigen site. Dit interculturele storytelling programma maakt deel uit Quest 2 — Gulden snede (onder de pijler de Gulden Snede Digitaal). Deze site is volledig tweetalig, nl. Nederlands– en Engelstalig.

Voor het ontwikkelen, vernieuwen en beheer en voor de bewaking van de kwaliteit van de sites heeft de QFWF een Hoofdredactie en een Redactieraad ingesteld.

Het QFWF-Redactiestatuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de journalistieke en exploratieve inhoud van de Quest for wisdom sites te garanderen.
Het regelt daartoe de positie en taken van allen die betrokken zijn bij deze websites als uitgever en digitaal platform.

Hoofdredactie van de drie QFWF-sites

Voor de ontwikkeling van de drie QFWF-sites en het zorg dragen voor de kwaliteit van de inhoud ervan zorgt de hoofdredactie.

Er wordt recht gedaan aan copyright en ieders belangen:

 • van de QFWF-auteur[1] ,
 • van het mediumkanaal, website of de uitgever, waar het materiaal eerder is gepubliceerd,
 • van de drie QFWF-sites en de Quest for wisdom foundation.

De hoofdredactie heeft de volgende taken

 • Zorgt voor het ontwikkelen en in stand houden van de drie genoemde sites.
 • Gaat op zorgvuldige wijze om met het aangeleverde materiaal.
 • Beoordeelt het aangeleverde materiaal op geschiktheid voor plaatsing op een van de sites.
 • Brengt het materiaal in de huisstijl van de sites.
 • Brengt in afstemming met de QFWF-auteur illustraties aan
 • Bekijkt of linken en andere auteursgegevens niet ontbreken.
 • Zorgt dat het geheel na afronding op op een van de sites wordt geplaatst.
 • Laat inzenders weten waar het specifieke materiaal op de site is terug te vinden.

Daarnaast draagt de Hoofdredactie zorg voor de digitale communicatie:

De leden van de Hoofdredactie

redactie@questforwisdom.org

Redactieraad van de QFWF

De Redactieraad zorgt — in samenspraak met de Hoofdredactie — voor de bewaking van de kwaliteit van het door derden aangeboden materiaal voor de drie QFWF sites.

De Redactieraadleden hebben — vanwege hun unieke en heel eigen kwaliteiten — zitting in de Redactieraad.
Zij dragen zorg voor de kwaliteit door gevraagd en ongevraagd te adviseren en bij te dragen aan de redactionele pagina’s van het Wijsheidsweb en het Animal-wisdom programma.

De leden van de QFWF Redactieraad

Doe & Denk Kernkring

met oog en hart voor de drie Quests

De QFWF streeft ernaar in cocreatie met kringen van betrokkenen haar drie Quests vorm te geven.

De QFWF-Doe & Denk Kernkring wil met elkaar de interculturele gemeenschap zijn, die de QFW met haar missie uitdraagt. De kernkringleden vormen als handen, harten, hoofden en stemmen van de Quest for Wisdom de ambassadeurs van de QFWF. Zij dragen ook in hun eigen netwerken de QFWF naar buiten toe uit en intern zijn zij verbindende personen die QFWF- initiatieven aanzwengelen en helpen vormgeven om de 3 Quests verder te laten stromen.

De Doe & Denk Kernkringleden

Ereleden

Ereleden zijn mensen die vanwege hun inspirerende gedachtegoed en/of hun bijzondere verdiensten voor de QFWF deze status verdienen.
Sinds december 2016 heeft de QFWF twee ereleden.

De ereleden

Erevriend(inn)en

Erevriend(inn)en zijn mensen die vanwege hun toewijding en betrokkenheid bij de QFWF deze status verdienen.

De Erevriend(inn)en

Update 2023-07

[1] QFWF-auteurs zijn schrijvers, acteurs en andere muzen, zoals kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van een van de drie QFWF-sites hebben gesteld.

Organisatie QFWF Meer lezen »