Amor Fati

WereldspelenAmor FatiVier WindenAdinkraAW Wind-Streken

Amor Fati is een gezelschapsspel voor 2 tot 8 personen, waarin je een reis door een kleurrijk landschap vol symboliek onderneemt en onderweg interculturele visies en mythische wijsheid over de levensreis plukt. Hoe de geplukte wijsheden jouw visie op het leven verijken, deel je steeds met je reisgezelschap, waardoor je elkanders inzichten verdiept.

Interculturele levenskunst

Amor Fati laat spelers kennismaken met thema’s van levenskunst, gevat in symbolische wegwijzers naar verschillende wijsheidstradities uit de vier windrichtingen.

Met behulp van een Speelwijzer kan men als vriendengroep, familie of team op een reis  over het speelbord — een kleurrijk landschap vol levensgeluk — maken, wanneer een van de spelers als spel– en dialoogbegeleider de gids wil zijn.

Ook is het mogelijk onder leiding van een spelbegeleider van de Quest for wisdom foundation de levenskunst van Amor Fati te beoefenen.

De kracht van de dialoog

Elke concentrische kring op het speelveld verbeeldt een levensthema, dat door middel van de zes symbolen in elke kring wordt aangekaart. De interculturele betekenis van de symboliek breng je als speler in dialoog met je medespelers als reisgezelschap; en je oogst wat dit voor jou betekent na elke spelronde op het spelformulier.

De kracht van spel ligt in de dynamiek die ontstaat vanuit de dialoog met zichzelf en in uitwisseling met het reisgezelschap. De symboliek op het speelveld doet een appèl op de verbeeldingskracht en de spelopdrachten ter afstemming van het morele kompas dragen bij tot een verdiept begrip. Juist het aanboren van alle bronnen in zichzelf vormt de basis voor een wijze omgang met de vragen die het leven ons stelt!

Op weg naar je bestemming tussen dwang en vrijheid

Deze kunst beoefenen spelers al dwalende langs de wegen in het spel naar het elementaire geluk van de quintessence, in het centrum van het speelbord. De reis strekt zich uit in het spanningsveld tussen de dwang van het levenslot en de vrijheid om het leven zelf vorm te geven.
De levenskunst van Amor Fati bestaat uit de oproep beide polen met elkaar te verzoenen en de ‘geworpenheid’ in het leven te omarmen: dat doet men door het werpen van de dobbelsteen en het toegewezen symbool als betekenisvolle plek te duiden in het labyrint van het leven.

Rond de speeltafel

Met elkaar ga je in zeven etappen (spelronden) van buiten naar binnen:

  • Voorspel Ronde; Spelers kiezen voor één van de vier natuurelementen en een levensgrondhouding, zichtbaar in de speelfiguur met de armen omlaag voor een alert volgende of de armen geheven voor een sensitief ondernemende
  • De buitenste kring van Natuurlijke Eigenheid toont acht startposities in het spel als denkramen met een geluksprincipe. Deze verbinden de wegen in het spel aan één van de natuurlijke elementen en het bijbehorende basissymbool oog, hart, spiraal, hand.
  • De oranje kring met de Ronde van Vorming: om een goede koers te vinden in het spanningsveld tussen natuur en cultuur, krijgen spelers één van de zes symbolen van het filosofische gereedschap, die perspectieven uit wijsheidstradities verbeelden.
  • De groene kring met de Ronde van Voor- en Tegenspoed; koersend naar het centrum komen spelers langs één van de zes mythische plaatsen, die het goede leven verbinden met de tragiek, ter afstemming van het innerlijk kompas
  • De paarse kring met de Ronde van Beproeving; spelers vervolgen hun reis en komen op één van de zes landschappen met elementaire disbalans terecht, waar zij met een moreel dilemma op de proef worden gesteld.
  • In de Ronde van Ontmoeting staat de vraag op het spel of je geneigd bent in een crisissituatie ‘alles onder controle te houden’ of bereid bent hulp van een ‘vreemde ander’ te aanvaarden. Wil je het mythische wezen of het dier ontmoeten, dat hier huist en je een ander perspectief kan bieden op de levensreis?
  • De binnenste kring vormt de Ronde van Bestemming met de Plaatsen van Bestemming. Wat betekent het voor jou dat het centrum met de vier kwadranten dezelfde kleuren en dezelfde symbolen dragen als de buitenste kring? Ben je terug bij af of kantelt je perspectief van hebben naar zijn: hoe vormt je basiselement een poort naar de quintessence?

Spelmateriaal

  • Amor Fati
  • Duur: drie tot zeven dagdelen, in een kleine groep tot maximaal 8 spelers.

ISBN: 9789492127167

Update 2022-07