Amor Fati

WereldspelenAmor FatiVier WindenAdinkraAW Wind-Streken

De speeltafel van Amor Fati

Amor Fati is een bordspel voor 2 tot 8 personen, waarin je een reis door een kleurrijk landschap vol symboliek onderneemt. Onderweg krijg je mythische en filosofische wijsheid uit de vier windrichtingen als wegwijzers mee. Hoe de geplukte wijsheden jouw visie op het leven verijken, deel je steeds met je reisgezelschap, waardoor je elkanders inzichten verdiept. Hierdoor krijg je zowel wijsheid voor persoonlijke groei toegespeeld als dat je met elkaar als reisgezelschap levenskunst voor wereldburgerschap beoefent.   

Met behulp van een Speelwijzer kan men als vriendengroep, familie of team op een reis  over het speelbord maken, wanneer een van de spelers als spel– en dialoogbegeleider de gids wil zijn.

Ook is het mogelijk onder leiding van een spelbegeleider van de Quest for wisdom foundation de levenskunst van Amor Fati te beoefenen.

De kracht van de dialoog

Elke concentrische kring op het speelveld is gewijd aan een levensthema, uitgedrukt zes symbolen, die meervoudige perspectieven geven op het leven. De interculturele betekenis van de symboliek is op de speelkaarten aangeduid met wijsheid uit verhalen, spreuken en visies uit verschillende culturen. Zo krijgen spelers vragen en raadselachtige spreuken toegeworpen; vergelijkbaar met koans — paradoxale stellingen of onmogelijke vragen, zoals “Wat is het geluid van één hand?”, die leerlingen meekrijgen van hun boeddhistische leermeester — en met filosofische aporieën (oud-Grieks voor radeloosheid) en raadsels waarop meerdere maar geen afdoende antwoorden te geven zijn.

De kracht van spel ligt in de dynamiek die ontstaat vanuit de dialoog met zichzelf en in uitwisseling met het reisgezelschap. De symboliek op het speelveld doet een appèl op de verbeeldingskracht en de spelopdrachten ter afstemming van het morele kompas dragen bij tot een verdiept begrip. Juist het aanboren van alle bronnen in zichzelf vormt de basis voor een wijze omgang met de vragen die het leven ons stelt!

Op weg naar je bestemming tussen dwang en vrijheid

De reis over het speelveld strekt zich uit in het spanningsveld tussen de dwang van het levenslot en de vrijheid om het leven zelf vorm te geven. In het spel ervaren spelers die spanning door het werpen van de dobbelsteen en de oproep om het symbool, dat hen toevalt, zelf te duiden: “Wat betekent het duistere woud voor het thema dat je in het spel onderzoekt?”. In dialoog met het reisgezelschap worden de spreuken betekenisvol  voor de vraag, die men in het spel wil onderzoeken. Een oefening in de levenskunst het geworpen zijn in het leven en het levensontwerp met elkaar te verzoenen.

Rond de speeltafel in zeven etappen (spelronden) van buiten naar binnen:

Als speler reis je met je speelfiguur door een landschap van mythisch-filosofische levenskunst, springend van symbool tot symbool (van spelronde tot spelronde). Die speelwijze weerspiegelt het gegeven dat de levensweg een sprongsgewijze ontwikkeling kent, volgens de unieke wijze waarop mensen hun levensmissie verwezenlijken.

  • Voorspelronde: Hoe maak je keuzen in het leven? Rationeel wikkend en wegend of gevoelsmatig en intuïtief; handelend in relatie tot anderen of door het toeval mee te laten spelen?
  • De buitenste kring snijdt het thema eigenheid aan voor het vinden van een goede koers in het (levens)spel. Dit gegeven appelleert aan natuurlijke wijsheid wat in het spel weerspiegeld is als keuze voor één van de natuurlijke elementen: aarde, water, lucht en vuur ― met de bijbehorende basissymbolen oog, hart, spiraal en hand ― én voor één van de polaire levensgrondhoudingen. Beide keuzen samen leiden naar een van de acht startposities in een denkraam met een geluksprincipe, die de wegen in het spel verbinden met de quintessence ofwel het vijfde element.
  • De oranje kring is de ronde van Inter-culturele vorming met zes symbolen van filosofisch gereedschap, zoals de bril en de hamer, die perspectieven op het leven uit verschillende windrichtingen en spanningsvelden tussen natuur en cultuur, tussen mensen en culturen verbeelden. Op een ruilmarkt kun je gelukselementen én culturele visies met elkaar uitwisselen.
  • Al reizend door het landschap met de labyrintische levenspaden komt het reisgezelschap aan in de groene kring, gewijd aan de ronde van voor- en tegenspoed met mythische plaatsen uit verschillende windstreken, zoals een vlinder en een herberg. Daaraan zijn dilemma’s gekoppeld en ringen met polaire levensmotieven, die het goede leven verbinden met tragiek.
  • Daarop volgt de paarse kring van de ronde van beproeving met landschappen waarin disbalans tussen de elementen heerst, zoals in het wilde water en het zompige moeras. Zij dienen als spiegel voor de vraag hoe wijs met een levenscrisis om te gaan.: Hoe sta je zelf op het spel koersend tussen beheersing en overgave?
  • In een tussensfeer voordat spelers aankomen in het centrum van het speelbord is de ronde van ontmoeting. Daar huizen mythische wezens en dieren, zoals een slang en een draak, die thuis zijn op de beproevende plaatsen. Hier staat de vraag centraal: Ben je bereid hulp te aanvaarden en deze ‘vreemde wezens’ met hun andere perspectief binnen te laten? Laat je dan door dit wezen meevoeren naar:
  • De ronde van bestemming met plaatsen van aankomst rond het mysterieuze centrum, de quintessence, waar wegen en doel samenvallen. Daar kantelt het perspectief….

Spel en boek

Amor Fati is een bordspel met 7 kaartensets, speelfiguren, ringen, gelukselementen, dobbelsteen, zandloper, tol en een speelwijzer: ISBN: 9789492127167

Duur: al gelang naar zin en mogelijkheden twee tot acht dagdelen, in een kleine groep van 4 tot 8 spelers.

Het gelijknamige boek geeft achtergronden bij het spel over de levenskunst voor wereldburgerschap

Spelende wijsheid voor de wereldburger

Amor Fati (spel en boek) wil mensen aanspreken met een open blik en een warm hart voor de wereld. Mensen met belangstelling voor wijsheid in tradities én wijsheid die ontstaat in een goed gesprek, ontmoeting en samenspel. Ontmoetingen tussen mensen zorgen voor kruisbestuiving tussen hun culturen: een vitale levensader voor de kosmopolis. Dit ideaal van ‘de kosmische stad’ — de ‘polis’ van burgers die over landsgrenzen heen als gemeenschap verbonden zijn — heeft antieke wortels. Het is de stad van en voor mensen, die zich verbonden weten in een groter geheel. Wereldburgers die zich, met de woorden van vrijheidstrijder Rosa Luxemburg, “in de hele wereld thuis voelen” en zich laten raken door mensentranen én het ‘kleine’ goede en schone. Mensen, die voelen dat we de wijsheid uit culturen wereldwijd nodig hebben voor de vragen van het leven in de wereldstad ― en die met toewijding en liefde voor dit ideaal hun steentje willen bijdragen.
Amor Fati is het motto van de klassieke levenskunst te buigen voor het levenslot. Hoewel die naam op een fatalistische en in het noodlot zwelgende levenshouding lijkt te duiden, beoogt deze oude filosofische kunst veeleer het goede leven als gemeenschap en meesterschap in het leven als individu te versterken: door mild te begroeten wat er op je levenspad komt ― het niet te bestrijden noch toe te eigenen, doch liefdevol en onderzoekend te omarmen en weer los te laten. Dat vraagt van mensen het hart te openen voor het volle leven inclusief de tragiek — de ‘tegenhanger’ die onlosmakelijk is verbonden met levensgeluk, zoals schaduw bij het licht.

Het boek verschijnt in 2024 bij uitgeverij Maklu.

Update 2024-06