QFWF: Culturele ANBI status

donate to the QFWF

De stichting Quest for wisdom foundation (QFWF) heeft een culturele ANBI status
Wat dat volgens de ficus betekent staat hier uitgelegd:  Public Benefit Organizations / Culturele ANBI

Doneren? Graag!

Hieronder volgt de (jaarlijkse) publicatieplicht op een internetsite

QFWF publicatieplicht betreffende de culturele ANBI status

Jaar 2019

 • Naam: Quest for Wisdom Foundation
 • RSIN / Fiscaal nummer: 856734135
 • Postadres: Middenstraat 71, 1381 XB WEESP
 • Telefoonnummer: (+31) 0294-48 13 10
  Mobiel: (+31) 06-12 601 349
 • Emailadres: bestuur@questforwisdom.org
 • Websites: Quest for wisdom en Wijsheidsweb
 • Kamer van Koophandel: 66872588
 • IBAN: NL14TRIO0777827654

QFWF Beleidsplan 2020-2020 

De stichting Quest for wisdom foundation is op 10 oktober 2016 door dr. Heidi S.C.A. Muijen opgericht met de missie het bevorderen van een cultuur van openheid voor culturele diversiteit door middel van het verzamelen en verder ontwikkelen van culturele uitingen en wijsheden, afkomstig van verschillende culturele wijsheidswegen uit Noord en Zuid, Oost en West.

Dit gebeurt samen met een groeiende kring van betrokkenen, die de missie van de stichting – zoals gevisualiseerd en verwoord in het ’Rad van Interculturele Levenskunst’– helpen uitdragen.
Het goed kunnen omgaan met verschillen is een prangende kwestie van de huidige tijd; een maatschappelijk vraagstuk dat vele meningen en verhitte politieke en religieuze debatten kent. Teneinde buiten polariserende debatten te blijven focust de QFWF op het versterken van inter- en trans-culturele verbindingen als route van ‘glocalisering’. Dit samengestelde perspectief van ‘het locale’ met het globale staat voor een kosmopolische geest in locale contexten.

Deze route bewandelt de QFWF door aandacht te schenken aan de culturele waarden en locale herkomst van kunstzinnige uitingen en wijsheden enerzijds; anderzijds door deze te plaatsen in het krachtenveld van de globaliserende samenleving. Die dubbele beweging is door de inmiddels overleden emeritus hoogleraar Bestuursrecht Couwenberg op het Wijsheidsweb besproken.
Door het formuleren van ‘drie richtingen’ bepaalt de QFWF haar koers hoe bij te dragen aan het grote vraagstuk van deze tijd:

Hoe goed samen te leven met diverse culturen?

Sinds haar oprichting heeft de QFWF van 2016-2019 haar koers als ‘wegen’ vormgegeven in het besef dat interculturele levenskunst:

 • groeit met een historisch bewustzijn van de (inter)culturele wortels van wijsheidstradities,
 • gedijt bij interesse voor andere culturen en wijsheidtradities en
 • vrucht draagt door ontmoeting en kruisbestuiving tussen culturen.

Met terugwerkende kracht is de QFWF met haar doelstelling en Beleidsplan-QFWF-2020-2022 activiteiten sinds 1 januari 2018 door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Culturele Instelling (culturele ANBI).

Bestuur QFWF

Heidi Muijen,Voorzitter
Norwin Roberto, Secretaris
Quintra Rijnders, Penningmeester
Louise Müller, Algemeen lid
Nivedita Yohana, Algemeen lid
Victor Dobbin, Algemeen lid
Tess van Dongen, Algemeen lid

Beloningsbeleid bestuur QFWF

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie zoals bijv. een reiskostenvergoeding.

Bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de instelling. Er is een aparte bankrekening op naam van de QFWF. Daarnaast wordt jaarlijks een financieel overzicht door de penningmeester van de QFWF opgesteld. Dit overzicht wordt tijdens een jaarlijkse bestuursvergadering (waar minstens 3 leden van het bestuur bij aanwezig zijn) besproken en vastgesteld.

Jaarverslagen QFWF

International