QFWF: Culturele ANBI status

doneren aan de QFWF

De QFWF heeft een culturele ANBI status
Wat dat volgens de ficus betekent staat hier uitgelegd: algemeen nut beogende instellingen/culturele anbi

Doneren? Graag!

Hierna volgt de (jaarlijkse) publicatieplicht op een internetsite

QFWF publicatieplicht betreffende de culturele ANBI status

Jaar 2018

Naam: stichting Quest for Wisdom Foundation
RSIN/Fiscaal nummer: 856734135
Postadres of vestigingsadres: Middenstraat 71, 1381 XB WEESP
Telefoonnummer: (+31) 0294-48 13 10 (+31) 06-12 601 349
Emailadres: bestuur@questforwisdom.org
Website: www.questforwisdom.org, wijsheidsweb.nl
Kamer van Koophandel: 66872588
Bank: NL14TRIO0777827654

Beleidsplan 2019-2021

De Stichting ‘Quest for wisdom foundation’ is op 10 oktober 2016 door Dr. Heidi S.C.A. Muijen opgericht vanuit de missie het bevorderen van een cultuur van openheid en culturele diversiteit. Doelen ter verwezenlijking van deze missie zijn het verzamelen en verder ontwikkelen van culturele expressie, afkomstig van verschillende (inter)culturele wijsheidswegen uit Noord en Zuid, Oost en West, via het door de QFWF ontworpen Rad van Interculturele Levenskunst.

Met deze doelstelling wil de QFWF een bijdrage leveren aan het grote vraagstuk van deze tijd, hoe goed samen te leven met diverse culturen, vanuit het besef dat interculturele levenskunst:

  • groeit uit een historisch bewustzijn van de (inter)culturele wortels van wijsheidstradities,
  • gedijt bij interesse voor andere culturen en wijsheidstradities en
  • vrucht draagt door ontmoeting en kruisbestuiving tussen culturen.

Met terugwerkende kracht is de QFWF met haar doelstelling en Beleidsplan-QFWF-2019-2021-versie-2019-03-31 activiteiten sinds 1 januari 2018 door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Culturele Instelling (culturele ANBI).

Bestuur QFWF
Heidi Muijen,Voorzitter
Norwin Roberto, Secretaris
Quintra Rijnders, Penningmeester
Louise Müller, Algemeen lid
Nivedita Yohana, Algemeen lid
Victor Dobbin, Algemeen lid
Tess van Dongen, Algemeen lid

Beloningsbeleid bestuur QFWF

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie zoals bijv. een reiskostenvergoeding.

Bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de instelling. Er is een aparte bankrekening op naam van de QFWF. Daarnaast wordt jaarlijks een financieel overzicht door de penningmeester van de QFWF opgesteld. Dit overzicht wordt tijdens een jaarlijkse bestuursvergadering (waar minstens 3 leden van het bestuur bij aanwezig zijn) besproken en vastgesteld.

Jaarverslagen

Activiteiten en resultaten van de QFWF in 2018
Activiteiten en resultaten van de QFWF in 2017