QFWF: Culturele ANBI status

doneer aan de QFWF

De stichting Quest for wisdom foundation (QFWF) heeft een culturele ANBI status
Wat dat volgens de ficus betekent staat hier uitgelegd:  Public Benefit Organizations / Culturele ANBI

Doneren? Graag!

Hieronder volgt de (jaarlijkse) publicatieplicht op een internetsite

Stand van zaken: ultimo 2023

QFWF publicatieplicht betreffende de culturele ANBI status

1-3: Zakelijke gegevens:

4: QFWF Doelstelling:

Interculturele levenskunst voor inclusie en transculturele verbindingen

De doelstelling van de QFWF volgen uit de statuten volgens de oprichtingsakte Stichting Quest for Wisdom Foundation

5: QFWF Beleidsplan:

De QFWF beschrijft haar beleid in een meerjarenplan (zie onder 9 voor een historisch overzicht):
Beleidsplan-QFWF-Focus en Kwaliteit 2024-2026

De Beleidsplannen komen voort uit de QFWF missie en visie: 

De stichting Quest for wisdom foundation is op 10 oktober 2016 door dr. Heidi S.C.A. Muijen opgericht met als missie het bevorderen van een cultuur van openheid voor inclusie en culturele diversiteit. Dit doet de QFWF door middel van het verzamelen en verder ontwikkelen van culturele uitingen en wijsheden, afkomstig van verschillende culturele wijsheidswegen uit Noord en Zuid, Oost en West.

De QFWF activiteiten worden ontwikkeld en georganiseerd samen met een groeiende kring van betrokkenen, die de missie van de stichting – zoals gevisualiseerd en verwoord in het ’Rad van Interculturele Levenskunst’– helpen uitdragen.
Het goed kunnen omgaan met verschillen is een prangende kwestie van de huidige tijd; een maatschappelijk vraagstuk dat vele meningen en verhitte politieke en religieuze debatten kent. Teneinde buiten polariserende debatten te blijven focust de QFWF op het versterken van inter- en transculturele verbindingen. Op deze route van ‘glocalisering’ ― samengesteld perspectief van ‘het locale’ met ‘het globale’ ― wil de QFWF bijdragen aan een kosmopolische geest in locale contexten.

Deze route bewandelt de QFWF door aandacht te schenken aan de culturele waarden en locale herkomst van kunstzinnige uitingen en wijsheden enerzijds; anderzijds door deze te plaatsen in het krachtenveld van de globaliserende samenleving. Die dubbele beweging is door de inmiddels overleden emeritus hoogleraar Bestuursrecht Couwenberg op het Wijsheidsweb besproken.
Door het formuleren van ‘drie richtingen’ bepaalt de QFWF haar koers ten aanzien van het grote vraagstuk van deze tijd:

Hoe goed samen te leven met diverse culturen?

6,7: Bestuur QFWF

Dr. Heidi Muijen: Voorzitter
Norwin Roberto: Secretaris
Quintra Rijnders, RA: Penningmeester
Dr. Louise Müller: Algemeen lid
Dr. Nivedita Yohana: Algemeen lid
Dr. Victor Dobbin: Algemeen lid
Drs. Tess van Dongen: Algemeen lid

8: Beloningsbeleid bestuur QFWF

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie zoals bijv. een reiskostenvergoeding.

Bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de instelling. Er is een aparte bankrekening op naam van de QFWF. Daarnaast wordt jaarlijks een financieel overzicht door de penningmeester van de QFWF opgesteld. Dit overzicht wordt tijdens een jaarlijkse bestuursvergadering (waar minstens 3 leden van het bestuur bij aanwezig zijn) besproken en vastgesteld.

9: Verslag van de uitgeoefende activiteiten in historisch perspectief

Sinds het jaar 2019 zijn de QFWF-activiteiten georganiseerd naar de drie QFWF-Quests teneinde de samenhang in de diversiteit te tonen. De drie Quest vertalen de Quest for wisdom doelen: Quest 1 ― het ontsluiten van wijsheden uit alle windstreken via het Wijsheidsweb; Quest 2 ― Gulden Snede van intercultureel educatief materiaal; en Quest 3 ― het organiseren van levende ontmoetingen, door middel van de jaarlijkse Ontmoetingsdagen en masterclasses, die in de statuten zijn geformuleerd. Daarin staan drie ‘wegen’ aangegeven, die de QFWF bewandelt ten behoeve van de ontwikkeling van interculturele levenskunst, in het besef dat dit doel:

  • groeit met een historisch bewustzijn van de (inter)culturele wortels van wijsheidstradities,
  • gedijt bij interesse voor andere culturen en wijsheidtradities en
  • vrucht draagt door ontmoeting en kruisbestuiving tussen culturen.
Toekenning Culturele ANBI-status

Sinds de oprichting in 2016 vierde de QFWF op 6 juli 2018 dat zij met haar doelstelling en activiteiten met terugwerkende kracht sinds 1 januari 2018 door de Belastingdienst is erkend als een Algemeen Nut Beogende Culturele Instelling (culturele ANBI).

Sinds de oprichting beschrijft de QFWF haar activiteiten steeds in een meerjaren Beleidsplan:
De opbouw van de QFWF: 2016-2019

Beleidsplan van de QFWF voor 2020-2022

Beleidsplan: Balans na vijf jaar QFWF-2022-2024

Beleidsplan-QFWF-Focus en Kwaliteit 2024-2026

10. Jaarverslagen QFWF met financiële verantwoording