Redactiestatuut Quest for wisdom sites

Dit statuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de journalistieke en exploratieve inhoud van de Quest for wisdom sites (hierna de QFWF-sites) — questforwisdom.orgwijsheidsweb.nlanimal-wisdom.org — te garanderen.
Het regelt daartoe de positie van alle partijen die betrokken zijn bij deze websites als uitgever en digitaal platform.

Uitgever: Stichting Quest for wisdom foundation (QFWF)

 1. De uitgever regelt en bewaakt vorm en inhoud van QFWF-sites.
 2. De uitgever bewaakt de onafhankelijkheid van QFWF-sites.
 3. De uitgever geeft duidelijk aan wat het doel is van deze platforms.
 4. De doelstelling van QFWF-sites en de eventuele wijziging daarvan, wordt vastgesteld door de uitgever.
 5. De identiteit is het geheel van de inhoudelijke kenmerken van de sites. Het siteconcept bestaat uit de naam en zijn verschijningsvorm, zijnde titels en logo’s.
 6. Titels en logo’s van QFWF-sites, en de eventuele wijziging daarvan, worden vastgesteld door de uitgever.
 7. De redactieformule: zijnde een site-lay-out, navigatie, wel of geen animatie, enzovoort, de journalistieke inhoud, inclusief journalistieke diensten, enzovoort.
 8. De redactieformule, en de eventuele wijziging daarvan, wordt vastgesteld door de uitgever.
 9. De uitgever publiceert een colofon met daarin relevante gegevens, waaronder de naam van de uitgever, adresgegevens, telefoon, e-mail adressen, enzovoort.
 10. Op QFWF-sites worden geen commerciële advertenties geplaatst.
 11. Om de integriteit van de webredactie en de vertrouwensrelatie met de bezoeker, lezer of eindgebruiker van de platforms — hierna te noemen eindgebruiker — te waarborgen, treedt de uitgever de eindgebruiker in alle openheid tegemoet. Ter versterking van deze doelen verstrekt de uitgever alle relevante informatie die voor een open communicatie vereist zijn.
 12. De uitgever stelt de eindgebruiker op de hoogte wat haar beleid is ten aanzien van het verzamelen van persoonlijke informatie en het gedrag van de eindgebruiker binnen het platforms. Indien van dit beleid wordt afgeweken, wordt de eindgebruiker altijd vooraf gewaarschuwd. Verder wordt de eindgebruiker een opt-out mogelijkheid geboden om reeds verzamelde gegevens in te trekken.
 13. De uitgever stelt de eindgebruiker op de hoogte wat haar beleid is ten aanzien van de privacybescherming.
 14. De uitgever zorgt ervoor dat de eindgebruiker het redactiestatuut binnen het eigen platform kan raadplegen.

Onafhankelijkheid van QFWF-sites: de QFWF-hoofdredactie en de QFWF-redactie(raad)

 1. Onder het begrip QFWF-sites valt in dit statuut elk platform voor elektronische informatie-uitwisseling, zoals de websites, een database aangesloten op een openbaar netwerk, e-mailproducten, Facebook, het QFWF videokanaal, Nieuwsbrief Spinnend web, ….
 2. De QFWF-hoofdredactie nodigt QFWF-auteurs[1] uit en geeft hen gelegenheid tot publiceren op de QFWF-sites.
 3. De QFWF-hoofdredactie toetst vooraf of het aangeleverde en te plaatsen materiaal voldoet aan de doelstellingen van de QFWF.
  De beslissing hierover van de QFWF-hoofdredactie is maatgevend en staat niet ter discussie.
 4. De QFWF-hoofdredactie voert de taken uit binnen de redactieformule, zonder beïnvloeding van buitenaf en binnenuit.
 5. De QFWF-hoofdredactie werkt volgens de beginselen van redactionele onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in de berichtgeving, analyse en opinie.
 6. De QFWF-redactie(raad) ziet toe op en adviseert over de kwaliteit van het materiaal dat op QFWF-sites wordt geplaatst.

Ieders brokje wijsheid draagt bij aan de Quest for Wisdom!

2021-09

[1] QFWF-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die teksten en ander materiaal ter beschikking van één of meer van de QFWF-sites hebben gesteld.