Agenda QFWF

7 september 2019

QFWF Ontmoetingsdag 2019

Thema: Storytelling on the rhythm of life, crossing borders of cultures and media
Jaarlijkse dag van ontmoeting, inspiratie en viering met kernen en kringen
Voor bestuur, betrokkenen en belangstellenden
Organisatie: de QFWF-Ontwikkelgroep
Programma: Presentatie van de nieuwe pijler van Quest 2: het Storytelling programma!
Locatie: De Bibliotheek van Weesp, Oudegracht 67, 1381 XX Weesp
Tijd: inloop 10.00 uur – start 10.30 tot 17.30 uur – napraten en borrelen
Bijdrage in de kosten: € 27,50, inclusief lunch, hapjes en drankjes over te maken op Bank NL14TRIO0777827654 t.n.v. de Quest for wisdom foundation te Weesp
Info en aanmelding (aanmelding verplicht!): info@questforwisdom.org

Extra donaties zijn welkom op Bank NL14TRIO0777827654 t.n.v. de Quest for wisdom foundation te Weesp

9 september 2019

Workshop aan de hand van het Heldenspel

Thema: De reis van de held(in)
Doel: kennismaking masterclass: leren begeleiden aan de hand van spel & dialoog
Begeleiding: dr. Heidi S.C.A. Muijen
Locatie: Zeeland; in een kleine kring op een sfeervolle buitenlocatie
Kosten: € 50,=; inclusief spelmateriaal, lunch, koffie, thee e.d.
Info en aanmelding (aanmelding verplicht!): info@questforwisdom.org

18 september 2019

Wijsheid uit alle windstreken-1

Weesper Filosofie Kring

Thema: Wijsheid uit alle windstreken als inspiratiebron voor het ontwikkelen van interculturele levenskunst – mede a.h.v. input deelnemers diverse bronnen: artikel, boek, film, tentoonstelling, muziek, gedichten… met een bijbehorende passende bespreekvorm
Begeleiding: dr. Heidi S.C.A. Muijen
Locatie: Aaltje, Herengracht 33, 1382 AH Weesp