Questiespel: de queeste in het labyrint!

Speelse DialogenDialoogtafelspel — BeeldendialoogspelQuintessencespelQuestiespelPythiaspelExistentiespel

Kringgesprekken rond een Drieluik verleden — heden — toekomst

Voor levensheroriëntatie en zinvolle ontmoetingen

Het labyrint is een archetypisch symbool voor de levensreis

Het Questiespel biedt speelruimte voor een klein gezelschap de koers in het leven te herijken om te worden wie je bent…Met kringgesprekken rond het Drieluik verleden — heden — toekomst en een Levenstrap als spelformulier waarin spelers oogsten uit de dialoogronden in de vorm van een haiku, elfje en kwatrijn.

Drie vormen van kringgesprekken –Kwintetten, Kairos wikt en weegt… en Bij Hermes! — creëren speelruimte voor betekenisvolle dialogen en vormen wegwijzers op de queeste in het labyrint. Een dialoog is de kunst zich te openen voor elkaar en maakt zinvolle ontmoetingen mogelijk. Deze laten de wereld anders zien èn zijn.

De kringgesprekken rond het speelveld hebben tot doel een levensthema te bespiegelen in het licht van de levensloop als een queeste in het labyrint. Aan de hand van de drie speelvelden van het Drieluik met levensraadsels en filosofische uitspraken verwoorden spelers het levensthema in het spel als een questie — een vraag met een queeste als antwoord.

De dialogen met elkaar over thema’s en vragen in het leven verrijken de questie en de symboliek in het spel nodigt spelers uit zich te bezinnen op het leven als een reis en belangrijke ontmoetingen en gebeurtenissen in het leven te zien als tekens onderweg naar het centrum van het labyrint. Een speelse oefening de koers in het leven te bepalen vanuit de samenhang van de gekozen weg en de bestemming. Die samenhang is in het spel gesymboliseerd door het centrum als quintessence ofwel het vijfde element, de plaats waar weg en doel samen komen.

ISBN 978-90-822774-1-8 — Questiespel: de queeste in het labyrint!

 • Dialoogspel voor levensheroriëntatie en zinvolle ontmoetingen.
 • Duur: één tot twee dagdelen, voor 2 tot 8 spelers.

Spelmateriaal

Doos met:

 • Instructies en spelmateriaal:
  1 Overzichtkaart;
 • Spelformulieren Levenstrap
  met instructies voor het schrijven van haiku, elfje en kwatrijn
 • 1 Dialoogwijzer met speelveld:
  Drieluik verleden — heden — toekomst
  * tempel van levensraadsels
  * ontmoetingen op de levensreis
  * de queeste in het labyrint
 • Spelattributen:
  1 zandloper van xx minuten;
  1 tol;
  1 CD Droomreizen en Heldendromen met 22 songs
 • Speelkaarten:
  20 queestes in het labyrint;
  3 Jokerkaarten met kringgesprekken
 • Speelfiches:
  8 speelfiguren

Informeer naar mogelijkheden info@questforwisdom.org
Bestellen
via de Wijsheid Winkel

Update 2022-05