Dialoogtafelspel

Speelse DialogenDialoogtafelspel — BeeldendialoogspelQuintessencespelQuestiespelPythiaspelExistentiespel

Een kwestie als questie ont-dekken!

Rond het dialoogtafelkleed

In een gezelschap rond het dialoogtafelkleed ont-dek je met elkaar kleurrijke verschillen in opvattingen, vooronderstellingen en praktische voorbeelden bij de kwestie die aan de orde is. Als questie verken je vooral de vragen rond een kwestie, waar iedereen een mening over heeft, teneinde de meerstemmigheid te laten klinken; pluriform en gelaagd haar betekenis te ontrafelen.

Door middel van verbeelding via de symbolen op het dialoogtafelkleed is het de kunst je eigen standpunt en dat van anderen te bevragen, zodat ieders ervaring, vragen en verlangen achter de kwestie zo veelkleurig mogelijk tot hun recht kunnen komen. Samen ga je op een ontdekkingstocht (queeste) in de richting van de quintessence… de essentie die ieder uit het gesprek haalt. Op het dialoogtafelkleed, verbeeld als het centrum met de pure elementaire kleuren.

Filosofisch gereedschap

Het dialoogtafelkleed met spelmateriaal tijdens een workshop

De tweede ronde van de speelse dialoogtafel staat in het teken van filosofisch gereedschap waarmee je de kwestie belicht.
De acht symbolen ― tunnel, klauwhamer, ladder, lantaarn, luchtballon, bril, brug en anker ― doen een appel op de verbeeldingskracht.
Er is een kaartenset beschikbaar met perspectieven uit de Westerse filosofie, gekoppeld aan deze acht symbolen.

Een speelse beeldendialoog kan in

  1. eenvoudige vorm, door zelf vrijelijk te associëren rond de beelden op het dialoogtafelkleed,
  2. een complexere vorm, door de dialoogaanwijzingen op het spelformulier te volgen en de kaartenset te gebruiken
  3. als een vorm van biografisch en filosofisch onderzoek onder begeleiding van een professionele Quest for wisdom dialoogbegeleider worden gevoerd.

Spelmateriaal naar keuze

  • Dialoogwijzer en Spelformulier met aanwijzingen voor het voeren van een dialoog in vier spelronden;
  • Speelkaarten:
    8 Filosofische gereedschappen met inzichten van Westerse filosofen
  • In een Nederlandse of een Engelse versie verkrijgbaar

ISBN: 978-94-92127-02-0 Intercultureel Dialoogspel

Informeer naar mogelijkheden info@questforwisdom.org
Uitverkocht …  ge-updated met: Vier Winden


Update 2022-07