Quest 2: Gulden snede

Wijsheden uit alle windstreken ten behoeve van diversiteit en inclusie worden aangeboden als educatief materiaal

  • ter kennismaking met andere culturen en wijsheidstradities
  • ter bevordering van interculturele communicatie, kunstvormen en filosofieën
  • ter ontwikkeling van verbindende culturele praktijken.

Het materiaal — dat als Gulden Snede dienstbaar is aan menswording en gemeenschapsvorming — wordt zowel op het Wijsheidsweb (Quest 1) gepubliceerd, als dat ze gedeeld worden op de Ontmoetingsdagen, door middel van Workshops en Masterclasses en via het QFWF-videokanaal (Quest 3).
Steeds zal een cultureel divers palet van materiaal rond thema’s van interculturele levenskunst worden gegroepeerd en kunstzinnig vormgeven; zoals wijsheid door middel van spelvormen, spreekwoorden, mythen en dierenverhalen.

De QFWF ziet het realiseren van een Intercultureel Ontmoetingshuis voor het uitdragen van de Gulden Snede als wenkend toekomstperspectief.

De drie pijlers van Quest 2: Gulden Snede

Gulden Snede Speelruimte — fysieke spel- en dialoogvormen

Gulden Snede Digitaal — digitale games, animaties, etc.

Gulden Snede Collecties — fysieke en digitale Wijsheidsboeken

Aanschaf van educatief materiaal

De financiële opbrengst van het educatieve materiaal — dat door vrijwilligers wordt gerealiseerd — komt ten goede aan de verdere ontwikkeling van projecten van de QFWF.

Update 2022-05