Animal Wisdom game

GS digitaalgame Quest for wisdomAW siteAW educatiefAW game

Raadpleeg het orakel in de berg van bezinning

Breed toegankelijke en voor de jonge generatie aantrekkelijke educatieve vormen zijn games en animaties. Ter bevordering van diversiteit en inclusie en 21e-eeuwse vaardigheden in onderwijscontexten is er een game in ontwikkeling op basis van het QFWF-Animal Wisdom programma.

Deze zal voor de website — Animal wisdom — geschikt worden gemaakt.
Hoewel de aanvraag hiervoor bij het KNAW Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door Wetenschappers niet is toegekend, is er een netwerk gebouwd met onderzoekers van de Universiteit Leiden en met het African Research Institute van Óbudai University in Budapest, Hongarije.
De Universiteit Leiden heeft via haar online nieuws aandacht aan dit project gegeven.

Op de Ontmoetingsdagen 2020 en 2021 is content ontwikkeld aan de hand van storytelling, dans, spel, muziek en beeldende kunst.
Deze zijn deels te zien via het QFWF-video-kanaal met animaties en filmopnamen.

Update 2022-05