Quest 3: Ontmoeten

Ontmoeten — Ontmoetingsdagen — Workshops en Masterclasses — Weesper Filosofie KringVideokanaal

Ontmoetingsdagen, Workshops en Masterclasses en het Videokanaal

De QFWF stelt bij het organiseren en documenteren van levende ontmoetingen maatschappelijke kwesties centraal, zoals vraagstukken over de multiculturele samenleving en de kanteling naar een inter- en transculturele wereldorde.

Daarmee beoogt de QFWF dat de (gedocumenteerde) Ontmoetingsdagen en Masterclasses en Workshops inspirerende voorbeelden zijn van de wijze waarop interculturele levenskunst bijdraagt aan ontmoeting en verbinding tussen culturen. Het QFWF videokanaal omvat beeldverslagen van masterclasses en ontmoetingen.

Diagram met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen door de V.N. op 25 September 2015 aangenomen als deel van de 2030 Agenda
Diagram met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen

Daarbij onderschrijft de QFWF de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, zoals die op 25 september 2015 opgenomen zijn in de 2030 Agenda. Met spel, dialoog, storytelling en andere educatieve middelen wil zij de verzamelde wijsheden uit alle windstreken (op het Wijsheidsweb) als een Gulden Snede voor hedendaagse oren en ogen in kunstzinnige programma’s. In levende ontmoetingen brengen wisselende kernen en kringen van QFWF-betrokkenen deze voor het voetlicht. Daarmee worden actuele en urgente maatschappelijke kwesties met oude wijsheid belicht. Het QFWF-erelid Dirk de Wachter zegt daarover:

“Vers van mijn lever borrelt het gevoel dat deze initiatieven wezenlijk zijn voor een samenleving, bottom-up ontmoetingen, waar menselijkheid verschijnt in verschil.”

QFWF Ontmoetingsdagen

De QFWF organiseert jaarlijks een Ontmoetingsdag.

Op de Ontmoetingsdag staat een maatschappelijk thema centraal als vraag. Interactief en door middel van filosofische, spirituele invalshoeken en kunstzinnig expressie brengen wij het thema tot leven. In dialogen staat de vraag centraal hoe dit zou kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van interculturele levenskunst.

QFWF Workshops & Masterclasses

De QFWF organiseert zelf en geeft op aanvraag Workshops en Masterclasses op het gebied van interculturele levenskunst en de kunst van het begeleiden door middel van (hybride game- en animatie) vormen van storytelling, spel & dialoog.

Gesprekskringen onder QFWF-begeleiding

Maandelijkse bijeenkomsten zijn onder leiding van Heidi Muijen in Weesp gehouden van 2016 tot 2023.

De Leidschendammer Lounge Dialogen hebben van 2020-2024 plaatsgevonden.

QFWF Nieuwsbrief ‘Spinnend web’

De Nieuwsbrief Spinnend web geeft bekendheid aan het gedachtegoed van de QFWF.
In Spinnend web verschijnt nieuws over het Wijsheidsweb, over ontwikkelingen van de Gulden snede met educatief materiaal, zoals het Storytelling programma, en met aankondigingen van Ontmoetingsdagen, Workshops en Masterclasses.
Spinnend web verschijnt circa 1 maal per kwartaal.

Abonneren? Meld je aan voor de kosteloze Nieuwsbrief Spinnend web

De QFWF juicht het toe wanneer vrijwilligers — in afstemming met de Hoofdredactie — participeren in de vorm van een vaste rubriek, blogs of redactioneel.
redactie@questforwisdom.org

Abonneren? Meld je aan voor de Nieuwsbrief Spinnend web

QFWF Nieuwsbrief ‘Spinners en Wevers’

Via de Nieuwsbrief ‘Spinners en Wevers’ worden de QFWF-auteurs op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rond de QFWF.
Deze Nieuwsbrief verschijnt wanneer er een aanleiding is die specifiek de QFWF-auteurs[1] aangaat.
QFWF-auteurs zijn in hun rol automatisch geabonneerd op deze mailinglist.

QFWF-videokanaal

Sinds najaar 2018 beschikt de QFWF over een videokanaal met opnamen van muziek, lezingen, dialoog rond de speeltafel, workshops en waardevolle momenten van Ontmoetingsdagen en Masterclasses.

Abonneren? Graag, dat kan via het QFWF-YouTube videokanaal

Op de overzichtspagina van het Videokanaal zijn de bijdragen op naar thema gerubriceerd terug te vinden.

QFWF op sociale media

Aan bijdragen die op het Wijsheidsweb zijn verschenen en bijzondere ontwikkelingen van de drie QFWF-Quests wordt met enige regelmaat via social media ruchtbaarheid gegeven.

w: FB-gameforwisdom
w: LinkedIn – Quest for wisdom

[1] QFWF-auteurs zijn schrijvers, acteurs en andere muzen, zoals kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van een van de drie QFWF-sites hebben gesteld.

Update 2022-08