QFWF

Stichting Quest for wisdom foundation (QFWF) heeft het stimuleren van interculturele levenskunst tot doel

De QFWF wil bijdragen aan een cultuur van openheid voor culturele diversiteit (inter-esse) door middel van het aanboren van de eigen en gezamenlijke historische interculturele wortels en wijsheidstradities.

Haar visie om de missie via drie Quests te bereiken heeft de QFWF gevisualiseerd in het Rad van Interculturele levenskunst.

Drie Quests for wisdom: Quest 1, Quest 2 en Quest 3

  • Quest 1 — het Wijsheidsweb waarin wijsheden uit alle windstreken zijn verzameld als een digitaal platform.
  • Quest 2 — een Gulden snede van wijsheden die tot educatief materiaal zijn ontwikkeld, zoals (digitale) spel- en dialoogvormen en storytelling.
  • Quest 3 — levende ontmoetingen door middel van het organiseren van de jaarlijkse Ontmoetingsdag en Masterclasses; en het vastleggen daarvan op het QFWF-videokanaal.

De noodzaak van een interculturele levenskunst

Het goed kunnen omgaan met verschillen is een heikele kwestie van onze tijd.
De doelstelling van de stichting roept op tot interculturele levenskunst als antwoord op het appèl van ‘de multiculturele samenleving’.

Het omgaan met verschillen

Het omgaan met verschillen is door Paul Scheffer als maatschappelijk vraagstuk aan de orde gesteld in zijn spraakmakende artikel Het multiculturele drama (2000). Daarvoor was het internationale debat al op scherp gezet door Samuel P. Huntingtons angstaanjagend perspectief op de Clash of Civilizations (1996). Sindsdien klinkt er een verhit politiek debat en wordt het maatschappelijk debat in de sociale media steeds harder gevoerd ….

De QFWF wil het debat kantelen

De QFWF wil het gepolariseerde debat over migratie, vluchtelingen en religieuze twisten van een probleem voor ‘politieke experts’ kantelen naar een vraagstuk van ons allen, dat een ethisch appèl doet op iedereen, van bestuurders tot de buren in de straat.

Hoe gaan we om, en hoe willen wij omgaan met ‘de vreemde ander’?
Die vreemde ander kan de buitenlander, de verschoppeling, de randfiguur, de vluchteling èn wijzelf zijn …

Teneinde het debat te kantelen ziet de QFWF het als een oproep het besef wie ‘wij’ zijn, te herijken als burgers van de kosmopolis: nomaden met interculturele identiteiten.

De geopolitieke aardverschuivingen raken ons allen als bewoners van de planeet aarde.
Daarom snijdt de QFWF de kwestie aan als een questie, een ethisch vraagstuk van praktische, sociale en politieke aard:

Hoe de ander en het andere — de ‘vreemdeling’, de natuur — niet buiten te sluiten doch als deel van ons te zien, als ‘de vreemde ander’ in onszelf?
Hoe inter- en transculturele verbindingen te creëren in plaats van verdeel en heers, wij-zij denken en agressie, zoals hoorbaar in de kreet “wie niet tot ‘ons’ (cultuur, volk, religie, etniciteit) behoort is tegen ons …?”

Door schoonheid van het verschil in de plaats van angst voor het vreemde te stimuleren.
De wereld van de kunsten en (inter-)culturele expressies creëren ruimte in en tussen mensen en bewerkstelligen verbindingen tussen culturen!

Inter- en transculturele verbindingen

De QFWF stelt zich ten doel kunstzinnige, filosofische en praktische vormen van culturele wijsheid uit Oost en West, Noord en Zuid te verzamelen en verder te ontwikkelen tot vormen van interculturele levenskunst, opdat mensen elkaar als spelers in een tussenruimte (zoals Hannah Arendt onderstreepte in-between) ontmoeten en met elkaar in gesprek blijven opdat we de wereld delen met elkaar in een geest van gastvrijheid.
Gastvrijheid en andere gedeelde waarden van medemenselijkheid ― die mensen als zusters en broeders met elkaar verbinden ― openen een gemeenschappelijke speelveld!

Culturele ANBI status

De QFWF heeft sinds 2017 een culturele ANBI status.

De QFWF programma’s zijn twee keer gehonoreerd door een cultureel fonds:

Storytelling programma Animal Wisdom in 2020-2021

Met een subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds i.s.m. Fonds zuidoost, toegekend in 2020, heeft de QFWF een storytelling-Project- ontwikkeld rond dieren wijsheid in verteltradities uit de vier windstreken. Het doel van dit programma is de oude wijsheid in nieuwe vormen te gieten voor hedendaagse oren, wat geleid heeft tot de ontwikkeling van de website Animal Wisdom en de ontwikkeling van een Interculturele les voor de basisvorming.

Het project “wereldburgerschap van de straat” in 2023-2024

Met een subsidie van het fonds Cultuurparticipatie realiseert de QFWF in 2023-2024 het project “Wereldburgerschap van de straat”  in de vorm van een drieluik. Door stil te staan bij het slavernijverleden interculturele ingrediënten te verzamelen voor een toekomstige wereldsamenleving op basis van de wijsheid en schoonheid uit de vier windstreken.

Door vorm te geven aan dromen van wereldburgerschap in beelden, muziek, dans, verhalen en andere expressies van cultureel erfgoed. Cocreatief, in samenwerking met de stichting Culturele Droomwevers en zelfstandige kunstenaars, met de vereniging Wehpokamanong, die het culturele erfgoed van inheemse groepen uit Suriname in Nederland bewaart en aan de jonge generaties doorgeeft. Dit mondt uit in een afrondend evenement met een doelgroep en partner uit het sociale domein.

Update 2024-02