QFWF

English

Stichting Quest for wisdom foundation (QFWF) heeft het stimuleren van interculturele levenskunst tot doel

De QFWF wil bijdragen aan een cultuur van openheid voor culturele diversiteit (inter-esse) door middel van het aanboren van de eigen en gezamenlijke historische interculturele wortels en wijsheidstradities.

Drie Quests for wisdom: Quest 1, Quest 2 en Quest 3

  • Quest 1 — het Wijsheidsweb waarin wijsheden uit alle windstreken zijn verzameld als een digitaal platform.
  • Quest 2 — een Gulden snede van wijsheden die tot educatief materiaal zijn ontwikkeld, zoals (digitale) spel- en dialoogvormen en storytelling.
  • Quest 3 — levende ontmoetingen door middel van het organiseren van de jaarlijkse Ontmoetingsdag en Masterclasses; en het vastleggen daarvan op het QFWF-videokanaal.

Achtergrond: interculturele levenskunst

Het goed kunnen omgaan met verschillen is een heikele kwestie van onze tijd.
De doelstelling van de stichting bevat een oproep tot interculturele levenskunst als antwoord op het appèl van ‘de multiculturele samenleving’.

Deze kwestie snijden we aan als een questie, een filosofisch vraagstuk van ethische en politieke aard:

Hoe gaan we om/ of willen we omgaan met ‘de vreemde ander’?
Die vreemde ander kan de buitenlander, de verschoppeling, de randfiguur, de vluchteling zijn …

Wanneer we de blik zowel naar buiten als naar binnen richten naar diepere lagen rond de deze kwestie raken we de questie:

Hoe gaan we om met ‘het andere’ (wat buiten ons referentiekader valt) en wie is voor ons ‘de (vreemde) ander’?
Gaat het hier om angst je eigen identiteit te verliezen?
Hoe met verschillen tussen ik en ander, tussen wij en zij, tussen natuur en cultuur, tussen verschillende culturen om te gaan?
Hoe op een goede manier te begrenzen?
Hoe open te staan voor de vreemde ander in onszelf?

Het omgaan met verschillen

Het omgaan met verschillen is door Paul Scheffer als maatschappelijk vraagstuk aan de orde gesteld in zijn artikel Het multiculturele drama (2000). Daarvoor was het internationale debat al op scherp gezet door Samuel P. Huntingtons boek over de Clash of Civilizations (1996). Sindsdien klinken er harde tonen in een verhit politiek debat en rollen de meningen over menige borreltafel. Voor- en tegenstanders van tolerantie en een menswaardige opvang van vluchtelingen buitelen over elkaar heen in de sociale media …

De QFWF wil het debat kantelen

De QFWF wil het debat over migratie, vluchtelingen en religieuze twisten van een ‘politiek probleem’ kantelen naar een ethisch appèl op iedereen, van bestuurders tot de buren in de straat, om de ‘eigen’ culturele identiteiten te herijken.
Door te leren van (oude, andere) culturele waarden van gastvrijheid hoe goed om te gaan met ‘de vreemdeling’; door de vreemde ander (in zichzelf) niet weg te zetten als ‘abnormaal’.
Door anderen en ‘het andere’ niet de maat te nemen vanuit de dominante norm, ‘het eigene’ en bekende.
Door schoonheid van het verschil tegenover de angst voor die vreemde ander te stellen.
Alleen door ruimte in zichzelf en tussen mensen te creëren kan die kanteling ontstaan. En mag het vreemde er zijn, ook in jezelf!

Opdat mensen elkaar als ‘medespelers’ ontmoeten

Daarom stelt de QFWF zich ten doel filosofische en praktische vormen van culturele wijsheid uit Oost en West, Noord en Zuid te verzamelen en verder te ontwikkelen tot interculturele levenskunst, opdat mensen elkaar als ‘medespelers’ (homo ludens) ontmoeten.
In een speelruimte zijn het naast gedeelde waarden van medemenselijkheid ― die mensen als spelers met elkaar verbinden ― juist verschillen die een gemeenschappelijke speelruimte openen!

Culturele ANBI status

De QFWF heeft een culturele ANBI status.