Gulden Snede Collecties

Gulden Snede Collecties — Animal Wisdom collectionWisdom Collection

Pijler 3 Gulden Snede Collecties — fysieke en digitale Wijsheidsboeken

Gulden Snede Collecties

De globalisering krijgt vooral vorm door geopolitieke krachten, die zowel de mensheid als de gehele planeet met al haar gevleugelde, geschubde, behaarde en geleedpotige bewoners bedreigen. Bij wijze van menswaardiger antwoord beoogt de QFWF materiaal te ontwikkelen dat bijdraagt aan het goede leven in de kosmopolis — zoals inclusie, culturele diversiteit, ecologisch bewustzijn en cocreatie.

Met dit doel voor ogen ontwikkelt zij Gulden Snede Collecties die kosmopolitisch en ecologisch bewustzijn, wederkerigheid en respect voor andere wezens en de cyclische processen van Moeder Aarde stimuleren.
De collecties Wijsheidsboeken zijn erop gericht oude schatten voor nieuwe generaties in aansprekende vormen door te geven. Er is een reeks Animal Wisdom (e-)boeken en een Wisdom Collection — Wilde Haren in ontwikkeling.

Animal Wisdom Collection (e-)boeken

De mythische betekenis van dieren als dragers van wijsheid en van natuurlijke kracht verbindt culturen met elkaar, hoe verschillend zij ook mogen zijn. Dit transculturele gegeven vormt de basis waarop de QFWF de verhalende Dieren Wijsheid ontsluit met als doel de bevordering van ecologische en kosmopolitische waarden zoals op de Animal Wisdom website beschreven en nader toelicht in de reeks. Reeds verschenen: 

 1. Dieren Wijsheid ― uit Noord, Zuid, Oost en West
 2. Wisdom of Animals ― North, South, East and West
 3. Buddha as an Animal
 4. Caught in the Cosmic Web — Ghanaian Folk Tales in the Twenty-First Century
 5. Gevangen in het Kosmische Web — Ghanese Volksverhalen in de 21e Eeuw
 6. Jewels of Indian Folklore ― Blurring and Blending of Cultures
 7. Madagaskar, Land van Orale Cultuur, Lemuren en Kameleons

Wisdom Collection — Wilde Haren (e-)boeken

Wereldwijd hebben culturele wijsheidstradities vele bijzondere schatten ontwikkeld.
De kunstzinnige, filosofische en spirituele dragers van wijsheid ― uit verschillende windstreken en invalshoeken en vanuit eigen wijsheid belicht ― worden de komende jaren op eigenzinnige wijze door QFWF-auteurs uit de doeken gedaan. Reeds verschenen

 1. Amor Fati, spelende wijsheid voor de kosmopolis. 
 2. Koloniale wa(a)r(d)en 
 3. Amor Mundi
 4. Walking Two Roads, Accord and Separation in Chinese and Western Thought
 5. Russische Zigeunerromances
 6. Middeleeuwse Chirurgie in Woord en Beeld

Aanschaf van educatief materiaal

De financiële opbrengst van het educatieve materiaal — dat door vrijwilligers wordt gerealiseerd — komt ten goede aan de verdere ontwikkeling van projecten van de QFWF.

Update 2023-11