Gulden Snede Digitaal

GS digitaalDigital gameAW siteAW educatiefAW game

Pijler 2 Gulden Snede Digitaal — Digitale games, animaties, etc.

Gulden Snede Digitaal

De QFWF ontwikkelt het interculturele materiaal van de Gulden Snede ook tot digitale games en animaties — deze zijn in combinaties met fysieke vormen van spel en dialoog in te zetten voor begeleiding individueel en in groepsverband.
Met dit educatief materiaal beoogt de stichting bij te dragen aan het implementeren van interculturele levenskunst in training, onderwijs en ontwikkelingstrajecten.

Door materiaal in verschillende educatieve vormen te gieten speelt de QFWF in op de trend van hybride leervormen in onderwijs en training en hoopt zo de jongere generaties te enthousiasmeren voor de dwarsverbanden tussen culturen in verhalende wijsheid uit alle windstreken.

Digital game Quest for wisdom ― draai het Rad van interculturele levenskunst!

De Digital game Quest for wisdom is een spelvorm gebaseerd op interculturele mythische symbolen, spreekwoorden en verhalen, waarin visies op levensgeluk en levenskunst verborgen zijn. In de game zijn 20 verhalen en 80 symbolen verwerkt uit alle windrichtingen en geordend door het Rad van interculturele levenskunst.

Animal wisdom-site ― verhalende dierenwijsheid

Dierenwijsheid als een transcultureel genre in wijsheidstradities wereldwijd is als onderdeel van het QFWF storytelling programma ondergebracht op een afzonderlijke website, waar digitaal educatief materiaal is te vinden, zoals dierenverhalen uit alle windstreken en een Great Goose Rap uit de boeddhistische Jatakatamala traditie.

Quest for wisdom Educatief — lesmodulen

Ter bevordering van ecologisch bewustzijn, diversiteit en inclusie in onderwijs heeft de QFWF een lesmodule voor de basisschool ontwikkel.
Deze vormt de basis voor een vervolg leerlijn voor het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

Animal Wisdom game — raadpleeg het orakel in de berg van bezinning

De Animal Wisdom game (in ontwikkeling) is op basis van het QFWF-Animal Wisdom programma.

Aanschaf van educatief materiaal

De financiële opbrengst van het educatieve materiaal — dat door vrijwilligers wordt gerealiseerd — komt ten goede aan de verdere ontwikkeling van projecten van de QFWF.

Update 2022-07