Animal Wisdom Educatief

GS digitaalgame Quest for wisdomAW siteAW educatiefAW game

Lesmodulen

Teneinde aandacht te schenken aan de interculturele wortels van wijsheidstradities boort de QFWF Dieren Wijsheid uit alle windstreken aan als symbolische spiegel voor het goede leven in de kosmopolis. Met als doel het bevorderen van waarden uit alle windstreken voor de kosmopolis. Daartoe wordt het materiaal aangeboden in aansprekende en diverse educatieve vormen.

Met het oog op:

  • kennismaking met andere culturen en wijsheidstradities
  • bevordering van interculturele communicatie, kunstvormen en filosofieën
  • ontwikkeling van verbindende culturele praktijken
  • stimuleren van liefde voor de natuurlijke leefomgeving en ecologisch bewustzijn

Erelid Dirk De Wachter

Vers van mijn lever borrelt het gevoel dat deze initiatieven wezenlijk zijn voor een samenleving, bottom-up ontmoetingen, waar menselijkheid verschijnt in verschil.
Van harte,

Dirk, 4 april 2019


Subsidie toegekend

door het buurtfonds van Amsterdam Zuid-Oost!

Het Fonds voor Zuidoost heeft — in samenwerking met het Prins Bernard Cultuurfonds — subsidie aan de QFWF toegekend om het storytelling programma te helpen verder ontwikkelen!

“Fonds voor Zuidoost is unaniem enthousiast over jouw project. Hoewel ze het project ambitieus vinden, vinden zij het een waardig initiatief. Ze vinden het mooi hoe je met dit project kinderen kennis laat maken met de veelkleurigheid van de multiculturele samenleving.
In de ogen van het buurtcomité leveren jullie een belangrijke interculturele bijdrage die op veel scholen kan worden gebruikt.
Er is vertrouwen in de organisatie en in de lesstof die al eerder ontwikkeld is.
Zij juichen het dan ook toe dan jullie gaan digitaliseren en wensen jullie veel succes.”

Een Interculturele les

De wijsheid van de purperen octopus staat symbool — Chrisje Ronde

De oplevering van het project biedt een basis voor interculturele lesmodulen, ook voor het voortgezet onderwijs. Het multimediale materiaal spreekt tot de verbeelding en toont hoe diersymboliek culturele grenzen overschrijdt. De artistieke vormgeving van dierenwijsheid toont de kleurrijke eenheid in verscheidenheid van culturen.

Het project heeft educatief materiaal opgeleverd voor scholen in Amsterdam Zuid-Oost. Tijdens twee workshops is het materiaal ontwikkeld voor een (digitale) interculturele les en voor een verdiepend lesprogramma:

Workshop 1: When Animals Narrate Cultures …
Workshop 2: Animals as Wisdom Seekers

De uitwerking van dit materiaal tot een inleidend en verdiepend lesprogramma “Burgerschapsvorming, diversiteit en inclusie” voor de basisschool staat beschreven in de QFWF-storytelling-Project-Eindrapportage.

Update 2022-05