Animal Wisdom Educatief

GS digitaalgame Quest for wisdomAW siteAW educatiefAW game

Lesmodulen

Ter bevordering van ecologisch bewustzijn, diversiteit en inclusie in onderwijs heeft de QFWF een lesmodule voor de basisschool ontwikkel.
Deze vormt de basis voor een vervolg leerlijn voor het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

Teneinde aandacht te schenken aan de interculturele wortels van wijsheidstradities boort de QFWF narratieve wijsheid uit dierenverhalen aan uit alle windstreken aan als symbolische spiegel voor het goede leven in de kosmopolis.

Met als doel het bevorderen van transculturele waarden voor de globale samenleving. Daartoe wordt het materiaal aangeboden in aansprekende en artistieke educatieve vormen.

Met het oog op:

  • kennismaking met andere culturen en wijsheidstradities
  • bevordering van interculturele communicatie, kunstvormen en filosofieën
  • ontwikkeling van verbindende culturele praktijken
  • stimuleren van liefde voor de natuurlijke leefomgeving en ecologisch bewustzijn

Erelid Dirk De Wachter

Vers van mijn lever borrelt het gevoel dat deze initiatieven wezenlijk zijn voor een samenleving, bottom-up ontmoetingen, waar menselijkheid verschijnt in verschil.
Van harte,

Dirk, 4 april 2019


Subsidie toegekend

door het buurtfonds van Amsterdam Zuid-Oost!

Het Fonds voor Zuidoost heeft — in samenwerking met het Prins Bernard Cultuurfonds — subsidie aan de QFWF toegekend om het storytelling programma te helpen verder ontwikkelen!

“Fonds voor Zuidoost is unaniem enthousiast over jouw project. Hoewel ze het project ambitieus vinden, vinden zij het een waardig initiatief. Ze vinden het mooi hoe je met dit project kinderen kennis laat maken met de veelkleurigheid van de multiculturele samenleving.
In de ogen van het buurtcomité leveren jullie een belangrijke interculturele bijdrage die op veel scholen kan worden gebruikt.
Er is vertrouwen in de organisatie en in de lesstof die al eerder ontwikkeld is.
Zij juichen het dan ook toe dan jullie gaan digitaliseren en wensen jullie veel succes.”

Een Interculturele les

De wijsheid van de purperen octopus staat symbool voor Animal Wisdom — Chrisje Ronde

De oplevering van het project biedt een basis voor de ontwikkeling van meer interculturele lesmodulen, ook voor het voortgezet onderwijs. De presentatie van het materiaal door middel van meerdere media spreekt tot de verbeelding en toont hoe diersymboliek culturele grenzen overschrijdt. De artistieke vormgeving van dierenwijsheid toont de kleurrijke eenheid in verscheidenheid van culturen.

Het project is gepresenteerd in de Bibliotheek in Amsterdam Zuid-Oost. Met twee workshops is het materiaal ontwikkeld voor een (digitale) interculturele les en voor een verdiepend lesprogramma:

Workshop 1: When Animals Narrate Cultures …
Workshop 2: Animals as Wisdom Seekers

De uitwerking van dit materiaal tot een inleidend en verdiepend lesprogramma “Burgerschapsvorming, diversiteit en inclusie” voor de basisschool staat beschreven in de QFWF-storytelling-Project-Eindrapportage.

Update 2022-05

Animal Wisdom Educatief Meer lezen »