Animal Wisdom site

GS digitaalgame Quest for wisdomAW siteAW educatiefAW game

Verhalende dieren wijsheid

Op een eigen website verzamelt de QFWF dierenverhalen uit alle windstreken. Overkoepelend doel van dit storytelling programma is de symboliek uit die verhalen in kunstzinnige vormen te presenteren als interculturele wijsheid over menswording en gemeenschapsvorming.
In alle windstreken zijn dierenverhalen te vinden in een kleurrijke diversiteit en cultuur eigen genres. Door de verschillen heen vertolken deze verhalen een grenzen overschrijdende elementaire wijsheid die de dieren belichamen.

Door deze transculturele invalshoek op wijsheid te ontwikkelen tot (e-)boeken, lesmodulen en andere educatieve vormen blijven de oude schatten bewaard en worden ze voor nieuwe generaties beschikbaar gesteld.

Het goede leven in de kosmopolis

De transculturele betekenis van dieren als dragers van wijsheid en van natuurlijke kracht vormen pijlers voor het bouwen van bruggen tussen culturen. Met als doel ecologische en kosmopolitische waarden van ‘global citizenship’— zoals inclusie, culturele diversiteit, ecologisch bewustzijn en 21e-eeuwse vaardigheden — te versterken. In aansprekende artistieke en educatieve vormen beoogt de QFW verschillende doelgroepen te bereiken: kinderen, studenten, ouders, docenten, professionals, managers en bestuurders.

Lees meer over de achtergronden hiervan in de artikelen serie De Gulden Snede:
deel 1deel 2deel 3deel 4deel 5deel 6deel 7deel 8

Het QFWF Storytelling Programma vertolkt narratieve wijsheid uit alle windstreken

Zeemeermin — Chrisje Ronde

Culturele gemeenschappen uit alle windstreken geven hun gedurende generaties opgebouwde wijsheid door in de vorm van verhalen, spreekwoorden, symboliek en rituelen.

Het QFWF Storytelling programma ontsluit deze interculturele bron wijsheid en geeft er aansprekende artistieke vormen aan, gericht op verbindende verhalen en transculturele symboliek!

Dieren belichamen elementaire wijsheid

Dieren vertegenwoordigen een elementaire wijsheid: hoe verschillend ook al naar gelang de culturele en historische context, ze vertonen zowel slimme en gemene streken als dat ze in verhalen uit wijsheidstradities opgevoerd worden als toonbeelden van deugdzaamheid.

Mooie vormen van de laatste zijn de klassieke vertellingen van de hindoeïstische Panchatantra en de boeddhistische Jatakatamala.
Ook de beruchte spinnenstreken van de Ghanese Anansi èn de minder bekende maar wel bijzondere verhalen van krekel, kameleon en andere Malagassische helden.

Dieren belichamen in mythen, legenden en sprookjes een wijze natuurlijke kracht: spreekwoordelijk is de wijsheid van de uil en de sluwheid van spin Anansi.
Vogels in sprookjes en mythen brengen vaak boodschappen over, zoals de raaf bijvoorbeeld, als bemiddelaar tussen de wereld van de goden, de mensen en onderwereld.

Bolinus brandaris, de purperslak — Chrisje Ronde

Naast overeenkomsten blijken er boeiende culturele verschillen. Zo kennen vrijwel alle culturen verhalen over draken. Hoewel ze enerzijds verschillend van vorm zijn — soms meer slangachtig, soms meer als een reusachtige vogel of als een soort dinosaurus — belichamen ze allen een enorme (boven)natuurlijke kracht.

Lees voorbeelden van Dieren Verhalen uit de reeks op de website — Animal wisdom

Update 2022-05