dialogue

25 augustus 2023

Lounge bijeenkomsten

Kring Quest for wisdom

Programma: Ontwikkeling programma Ontmoetingsdag 2023 – 2024
Een vervolg op de Ontmoetingsdag 2022

Begeleiding: Heidi Muijen
Praktisch:  Dialogeren rond een kleurrijke tapas dis
Data: Elk seizoen een bijeenkomst
Tijd: inloop vanaf 12.30 – start 13.00 – 16.30 afronding met uitloop 17.00 uur
Locatie: De Lounge in Leidschendam
Bijeenkomst: Betrokkenen bij de QFWF zijn welkom na aanmelding.
Kosten: De Quest for wisdom foundation is afhankelijk van ruimhartige schenkingen: dat kan door een bedrag over te maken op Banknummer NL14TRIO0777827654.
Ten name van de Quest for wisdom foundation te Weesp.
Veel dank!
Thema: Het sprokkelen van ingrediënten voor wereldburgerschap – met het Herdenkingsjaar Slavernijverleden de goede historische lessen trekken.
Het thema onderzoeken wij door vragen aan onszelf te stellen en te plaatsen in de sociale contexten waarin wij ons bevinden, met wortels in onze familiegeschiedenissen; en de verhalen hierover rond de lunchtafel met elkaar te delen.
Voor de Zomerse bijeenkomst spitsen we de vraag toe:

“Hoe leeft (on)vrijheid in onszelf? Hoe speelt de dynamiek van levenskunst – ‘geworpen in onderdrukkende structuren’ en de oproep ‘in vrijheid zelf het leven vorm te geven’ – in de verschillende sociale contexten waarin wij leven en werken?”

Info en aanmelding (aanmelding verplicht): bestuur@questforwisdom.org

Quest 1: Wijsheidsweb

Het Wijsheidsweb is een forum voor interculturele levenskunst

waar waarden van inclusie en de schoonheid van veelkleurige culturen en het anders zijn, centraal staan.

Op het Wijsheidsweb worden wijsheden uit alle windstreken verzameld en op een bijzondere symbolische manier gepresenteerd.
Het verzamelen, ordenen, ontwikkelen en presenteren — via het Rad van interculturele levenskunst — gebeurt in die zin op een heel eigen wijze, nadrukkelijk onderscheiden en anders opgepakt dan bijv. Wikipedia en andere (open source) encyclopedieën dit doen.

Daarmee wil de QFWF bijdragen aan interculturele verbindingen vanuit het besef dat deze:

  • groeien door historisch bewustzijn van de wortels van culturen,
  • gedijen bij interesse voor andere culturen en wijsheidstradities en
  • vrucht dragen door ontmoetingen en kruisbestuivingen.

Het Wijsheidsweb groeit organisch met een rijk palet aan filosofische, kunstzinnige en spirituele expressie en reflecties, die het Rad van interculturele levenskunst concretiseren.
Dat gebeurt dankzij de inbreng van diverse QFWF-auteurs[1].

Het Wijsheidsweb is pragmatisch ingedeeld

update 2022-05

[1] QFWF-auteurs zijn schrijvers, acteurs en andere muzen, zoals kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van een van de drie QFWF-sites hebben gesteld.