Animal Wisdom Collection

Gulden Snede Collecties — Animal Wisdom collection — Wisdom Collection

Animal Wisdom Collection — dierenwijsheid e-boeken

Dieren WijsheidWisdom of AnimalsBuddha as an AnimalCaught in the Cosmic WebGevangen in het Kosmische WebJewels of Indian FolkloreMadagaskar, Land van Orale Cultuur, Lemuren en Kameleons

De Animal Wisdom Collection heeft het ontsluiten van kosmopolitische en ecologische wijsheid uit culturele tradities wereldwijd tot doel.
Het ontwikkelen van een ‘elementaire’ wijsheid die de grenzen van culturen overschrijdt, vormt de focus van deze reeks (e)boeken.

De elementaire wijsheid en natuurlijke krachten die dieren belichamen ― in sprookjes, legenden, mythen en andere verhalen aan dieren toegeschreven ― helpen tegenwicht te bieden aan eenzijdige machtspolitiek en onderdrukkende ideologieën op het wereldtoneel.
Dieren Wijsheid toont het samengaan van culturen, voorbij waardenrelativisme en een monocultureel onderdrukkend verhaal.

QFWF Auteurs en kunstenaars verzamelen dierenverhalen wereldwijd in uiteenlopende genres. Die verwerken zij in nieuwe aansprekende en artistieke vormen.
De verhalenbundels laten lezers kennismaken met wijsheid uit specifieke (inter)culturele regio’s en storytelling tradities.


Dieren Wijsheid ― uit Noord, Zuid, Oost en West

Heidi Muijen
NL, 2022
ISBN: 978 94 92 127 099
201 pagina’s, e-book in pdf-formaat
Bestellen: Dieren Wijsheid ― uit Noord, Zuid, Oost en West

en

Wisdom of Animals ― North, South, East and West

Heidi Muijen en Greg Suffanti
EN, 2022
ISBN: 978 94 92 127 105
177 pagina’s, e-book in pdf-formaat
Bestellen: Wisdom of Animals ― North, South, East and West

Dit e-book licht het QFWF storytelling programma toe.
Het ontsluit de filosofie achter het Interculturele Rad van Dierenwijsheid.

Dit e-book bevat 20 dierenverhalen uit vier culturen: Slang, Zalm, Raaf, Leeuw en andere (fabel)dieren worden steeds vanuit uit Noord, Zuid, Oost, West belicht.
Bij alle verhalen geven beelden in karakteristieke handschriften van beeldend kunstenaars ― Caroline Young, Chrisje Ronde, Greg Suffanti, Louis Van Marissing, Nour Kayali, Robin Stemerding en Veronica HuisintVeld ― expressie aan de wijsheid die deze dieren belichamen. Net als de foto’s van Adri de Groot, Gea Smit, Heidi Muijen, Johann Gomes, Joke Koppius, Laurens Gomes, Maike Stegeman, Marie-Claire Marx, Miny Verberne en Moniek Steggerda.

Door de aansprekende verhalen en kunstzinnige vormen voedt deze dierenwijsheid uit alle windstreken de ziel zeer direct ― ook zonder de symboliek te hoeven ontcijferen ― en daarnaast bieden reflecties van dr. Heidi Muijen bij alle verhalen voer ter bespiegeling hoe mensen als vreemde vogels, slimme vossen en moedige leeuwen ‘wereldburgerschap’ kunnen ontwikkelen.
Dit boek is verkrijgbaar in een Nederlandse versie en in een door Greg Suffanti vertaalde Engelse versie.


Buddha as an Animal

Greg Suffanti
EN, 2022
ISBN: 978 94 92 127 075
61 pagina’s, e-book in pdf-formaat
Bestellen: Buddha as an Animal

Het 3e e-book Buddha as an Animal, as Originally Told in the Jatakamala by Arya Shura, bevat door Greg Suffanti hervertelde verhalen. Diverse verhalen zijn in dichtvorm en één is als rapversie te horen!
Bezongen wordt hoe de Bodhisattva, herboren als Dhritarashtra, koning van de ganzen, de wonderbaarlijke Dharma verspreidde ….

Lees hoe ook een specht, konijn, buffel, olifant en andere wijze dieren uit het oosten boeddhistische deugden belichamen!
Bovendien heeft Greg de verhalen geïllustreerd met aquarellen.
Het betreft hier alle verhalen uit de boeddhistische Jataka Vertellingen waarin Boeddha als een dier wordt voorgesteld.

Engelstalig


Caught in the Cosmic Web — Ghanaian Folk Tales in the Twenty-First Century

Kofi Dorvlo en Louise Müller
EN, Akan/Twi, and Ewe, 2022
ISBN: 978 94 92 127 112
130 pagina’s, e-book in pdf-formaat
Bestellen: Caught in the Cosmic Web
Drietalig: Engels, standaard Akan/Twi and Ewe.

en

Gevangen in het Kosmische Web — Ghanese Volksverhalen in de 21e Eeuw

Johann Gomes en Heidi Muijen, Nederlandse bewerking
NL, Ewe en standard Akan/ Twi, 2022
ISBN: 978 94 92 127 028
148 pagina’s, e-book in pdf-formaat
Bestellen: Gevangen in het Kosmische Web
Drietalig: Nederlands, standard Akan/Twi en Ewe

Ghanese verhalen over de spin Anansi en andere dieren. 20 Dierenverhalen direct uit de orale traditie voor het eerst op schrift gesteld door Kofi Dorvlo … vind je in het 4e en 5e e-book! Met een inleiding door Louise Müller. Als experts in de Afrikanistiek belichten Louise Müller en Kofi Dorvlo hoe de spin Anansi bij zijn ontmoetingen met andere dieren zowel zijn spitsvondigheid toont als kritiek uit op de hebzucht, domheid en arrogantie in de menselijke samenleving. De vrolijke illustraties van Josee Tesser brengen de oude Ghanese verhalen tot leven voor hedendaagse lezers met haar verfrissende en artistieke interpretaties.

De Nederlandse vertaling is verrijkt met een inleiding door Johann Gomes en Heidi Muijen en met interpretaties van de betekenis van de verhalen vanuit het Rad van Dieren Wijsheid.


Jewels of Indian Folklore ― Blurring and Blending of Cultures

Nivedita Yohana en Greg Suffanti
EN, 2022
ISBN: 978 94 92 127 136
173 pagina’s, e-book in pdf-formaat
Bestellen: Jewels of Indian Folklore

Het 6e e-book bevat 20 Indiase verhalen: hervertellingen door Nivedita Yohana en Greg Suffanti van verhalen uit onder meer de Panchatantra — uit de oude hindoeïstische, Vedische traditie.

Daarnaast hebben Nivedita en Greg, geïnspireerd op deze oude verteltraditie, zelf een aantal verhalen verteld. Geniet van wijsheid, die in het (samen)leven van dieren is weerspiegeld, met lastige confrontaties tussen jakhals en tijger, de dienstbaarheid van de kameel, de arrogantie van de jonge tijger en kwinkslagen van de aap. Elke ‘moraal uit het verhaal’ is naar de actualiteit gehaald met oefeningen en reflecties op de deugden die de dieren vertegenwoordigen.

Samen belichten de auteurs de betekenis van deze verhalen en hun wortels in de Vedische traditie.
De tekeningen en olieverfschilderijen van Nour Kayali en de aquarellen van Greg verbeelden de mythische wijsheid van deze dierenverhalen


Madagaskar, Land van Orale Cultuur, Lemuren en Kameleons

Marcel Reyners
NL, 2023
ISBN: 978 94 92 127 129
316 pagina’s, e-book in pdf-formaat
Bestellen: Madagaskar, Land van Orale Cultuur, Lemuren en Kameleons

Het waren Engelse en Noorse missionarissen die als eersten volksverhalen optekenden, voor Madagaskar in 1895 een Franse kolonie werd. In weinig gelijkaardige landen was er zo een enorme rijkdom aan orale traditie in al zijn vormen.

Marcel Reyners neemt ons in het 7e e-book mee in een serie Malagassische dierenverhalen. Zoals het verhaal over de genezing van de enige dochter van de koning dat een fascinerende uitleg geeft waarom de sprinkhaan als voedsel voor de Kameleon dient.

Geïllustreerd met dierenfoto’s en foto’s van borduurwerk door Malagassische vrouwen, met originele illustraties van Mirelva Romano en aquarellen van Greg Suffanti.


Aanschaf van educatief materiaal

De financiële opbrengst van het educatieve materiaal — dat door vrijwilligers wordt gerealiseerd — komt ten goede aan de verdere ontwikkeling van projecten van de QFWF.

Update 2024-01