De Quest for wisdom foundation (QFWF) heeft het stimuleren van interculturele levenskunst tot doel

De QFWF wil bijdragen aan een cultuur van openheid voor culturele diversiteit (inter-esse) door middel van het aanboren van de eigen en gezamenlijke historische inter-culturele wortels en wijsheidstradities.

Drie Quests for wisdom

  1. Het verzamelen, ontwikkelen en publiceren van (inter)cultureel en kunstzinnig materiaal voor het Wijsheidsweb
  2. Het ontwikkelen van culturele wijsheid tot een Gulden snede van educatief materiaal ter bevordering van interculturele levenskunst, zoals spel- en dialoogvormen en storytelling
  3. Ontmoeten, het organiseren van levende ontmoetingen tussen culturen via Ontmoetingsdagen, Masterclasses en het QFWF-videokanaal

Rad van interculturele levenskunst

De activiteiten van QFWF zijn allen opgebouwd vanuit het Rad van interculturele levenskunst: met vijf elementaire velden en zestien (inter)culturele wegen tot wijsheid.

De QFWF heeft het Rad ontwikkeld als kompas en landkaart in het doolhof van richtingen en wijsheden, die op internet en als snufje ‘happiness’ op elke hoek van de straat in wereldsteden te vinden is.

Geplukte wijsheden op velden en langs wegen en de wijsheidstradities in dit Rad worden vanuit zes dimensies belicht.

De stichting Quest for wisdom foundation

De QFWF is op 10 oktober 2016 opgericht door Heidi Muijen, vanuit de inspiratie dat de verschillende wijsheidswegen die er in Noord en Zuid, Oost en West zijn ontwikkeld, schoonheid en waarde toevoegen; dat deze wegen veelkleurige expressies van wijsheid bevatten, van generatie op generatie doorgegeven levenslessen, die bijdragen aan de kunst het leven ‘goed’ te leven. 

Het ‘goede leven’ is het gemeenschappelijke thema, dat mensen van alle tijden en in alle windstreken aangaat. In de huidige tijd is het een prangende vraag geworden hoe het ‘goede’ samenleven met meerdere culturen vorm te geven. Wereldburgerschap als een appèl tot interculturele levenskunst, als openheid naar meerdere filosofische, kunstzinnige en religieuze antwoorden op de vragen die het leven ons stelt.