Vrijwilligers gevraagd

Wisdomseekers van allerhande pluimage zijn welkom

De stichting Quest for wisdom foundation (QFWF) heet Wisdomseekers welkom met hart voor de zaak en een goed oog voor het realiseren van de doelen van QFWF door de ‘handen uit de mouwen’ te steken.

Om mee te denken en mee te werken aan het ontwikkelen van educatief materiaal op het gebied van interculturele levenskunst, het organiseren van de QFWF-Ontmoetingsdagen & Masterclasses en het helpen opbouwen van het QFWF-netwerk van auteurs, kunstenaars en andere acteurs:

 • heb je iemand in jouw omgeving of maak je zelf beelden, theater, verhalen, gedichten of wijsheid in een of andere vorm?
 • wil je redactioneel meehelpen Wijsheden en Forumberichten in een geschikte vorm te krijgen voor op de website?
 • wil je je voelsprieten openhouden voor wat er verschijnt aan nieuws en waardevol materiaal (boeken, poëzie, muziek, films, …) waar de QFWF aandacht aan kan schenken in de vorm van korte nieuwsberichten via het Forum en via social media?
 • heb je zin de volgende Ontmoetingsdag te helpen realiseren: inhoudelijk het programma vormgeven of meer organisatorisch en praktisch?
 • wil je meehelpen aan de nieuwsbrief Spinnend web?
 • ben je handig op het gebied van ICT en wil je in enigerlei vorm meewerken rond de ontwikkeling van de websites?

Alleen met elkaar en samen kan de QFWF haar drie Quests vormgeven, namelijk het Wijsheidsweb, het ontwikkelen van intercultureel educatief materiaal, het organisch laten groeien van het QFWF-netwerk en het organiseren van de jaarlijkse Ontmoetingsdag en QFWF-Masterclasses.

Wie wil het bestuur en de hoofdredactie ondersteunen?

 1. Het blijvend ontwikkelen van de sites voor het Wijsheidsweb – quest for wisdom en voor de Quest for wisdom
 2. Het ontwikkelen van culturele wijsheid tot een Gulden snede van educatief materiaal, zoals de game – Quest for wisdom, Spel en dialoogvormen, Storytelling en ander educatief materiaal
 3. Ontmoeten, het organiseren van de jaarlijkse QFWF Ontmoetingsdagen en Masterclasses ‘interculturele levenskunst’

Wij heten je graag welkom in een of meerdere van onze teams

Openstaande vacatures

Wat krijg je er voor terug?

 • Onkosten- en reiskostenvergoeding (voor de afgesproken taken en activiteiten).
 • Deelname aan vormende en creatieve activiteiten van de stichting.
 • Scholing op het gebied van filosofische en interculturele levenskunst in de vorm van masterclasses. (zie scholing)

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

Toegesneden op het helpen ontwikkelen van het educatief materiaal en het organiseren van de Ontmoetingsdagen en Masterclasses een ‘training on the job’:

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

Interculturele en filosofische levenskunst geeft een positief antwoord op ‘het issue’ van deze tijd

 • Voor het goede samenleven met verschillende culturen.
 • De verbindende kracht van het vertellen van verhalen met symbolen en rituelen van diverse wijsheidstradities.
 • Het uitbouwen en deel uitmaken van een intercultureel netwerk van creatieve en kundige professionals en vrijwilligers
 • Het gezamenlijk uitdragen van interculturele levenskunst

Werktijden

Wisselend en in overleg gemiddeld 1 tot 3 dagdelen in de week.
Bij het organiseren van Ontmoetingsdagen en Masterclasses is het in sommige weken wenselijk meer en in andere weken juist minder tijd te investeren.

Hoe kom je in aanmerking?

Na een kennismakingsgesprek nemen we even de tijd en stemmen daarna af of en hoe wensen en behoeften over en weer goed op elkaar aansluiten.
Daarna spreken we met elkaar een periode af van een aantal maanden met voortgangsgesprekken tussendoor, met het oog op het afstemmen van ieders verwachtingen en wensen voor een prettige samenwerking.

Contact

bestuur@questforwisdom.org