Ontwikkelen, ondersteunen en begeleiden van QFWF-projecten

Welkom praktische handen, betrokken harten en slimme organisatorische ondersteuners!

Wij kunnen hulp gebruiken: met jouw kwaliteiten dragen we onze missie verder!

De QFWF wil graag met je in contact komen voor:

 • het maken en bewerken van (illustraties voor) (e)books, spel- en dialoogvormen en ander educatief materiaal.
 • helpen opmaken en redigeren van teksten voor (e)books en Wijsheidsweb
 • creatieve ondersteuning bij onze activiteiten en programma’s met storytelling, spel en dialoog
 • het posten via PR-kanalen; boeien en binden van onze vriendenkring;
 • helpen realiseren van een QFWF-prijs, het aantrekken van donaties, mecenassen, fondsen werving e.d.
 • het organiseren van de jaarlijkse Ontmoetingsdag en andere bijeenkomsten, zoals QFWF-Masterclasses;
  1. het ontvangen van gasten
  2. het zorg dragen voor hapjes en drankjes op de tafels
  3. het ondersteunen van sprekers en workshopgevers
  4. het opruimen na aflopen.

Heb je een of meerdere van deze kwaliteiten:

 • Oog voor belangrijke details en helpen met ‘hand-en-span-diensten’.
 • Redactionele vaardigheden voor het opmaken van teksten voor het wijsheidsweb
 • PR-skills: korte berichten opstellen en posten op (sociale) media
 •  ICT-skills: vertrouwd met wordpress en met word, excel, pdf.

Stapje voor stapje en draadje voor draadje

We maken eerst kennis met elkaar en stemmen af hoe je bij de QFWF betrokken wilt zijn:
– Individueel en thuis werkend of in een team cocreatief werken aan een project?
– Werktijden en resultaten van inspanningen gaan steeds in onderling overleg;
– Van tijd tot tijd afstemmen of alles wederzijds naar wens verloopt.

Steeds even stilstaan of de taak en rol nog steeds past en bevalt!

Spreekt het je aan?

Neem dan svp contact op met: bestuur@questforwisdom.org