Digital game Quest for wisdom

GS digitaalDigital gameAW siteAW educatiefAW game

Draai het digitale Rad van interculturele levenskunst!

De Digital game Quest for wisdom is een spelvorm gebaseerd op wereldwijde en interculturele mythische symbolen, spreekwoorden en verhalen, waarin visies op levensgeluk en levenskunst verborgen zijn.

Twintig verhalen en 80 symbolen uit alle windrichtingen wereldwijd zijn geordend door het Rad van interculturele levenskunst. Aan de hand van de visualisaties van elementaire wijsheid en vragen komen spelers terecht op één van de 20 verhalen en krijgen zij via het Rad een pad van interculturele gespiegeld in een verhaal een pad van levenskunst toegewezen. Vervolgens kiezen zij één van vier symbolen uit het verhaal als interculturele symbolische wegwijzer.

In totaal bestaat het spel uit 80 verschillende symbolen uit wijsheidstradities uit Oost, West, Noord of Zuid.

Speelwijze van de Digital game Quest for wisdom

De game Quest for wisdom laat deelnemers stilstaan bij (eigen en andermans) opvattingen over levensgeluk door middel van zeven vragen.

Dieren in het woud ― symbool voor natuurlijke wijsheid

Deze cirkelen rond thema’s van levenskunst:

  • Hoe ben je in je element?
  • Is levensgrondhouding meer oplettend ondernemend of alert volgend?
  • Welk levensmotto geeft richting op je levenspad?
  • Hoe koers je op jouw sterke kwaliteit en welke kwaliteit wil je verder ontwikkelen?
  • In welke richting zet je verdere stappen op dit pad?
  • Hoe ziet die richting eruit gespiegeld in een verhaal van levenskunst volgens het Rad?
  • Welke interculturele symbolische wegwijzer kies je uit dit door het Rad toegewezen verhaal?
  • Wil je over de betekenis van de symbolische wegwijzer verder advies of een gesprek met een begeleider van de Quest for wisdom foundation?
Luisteren

Het doel is om je levensloop (en loopbaan) te herijken vanuit (inter)culturele mythologische en filosofische wijsheid.

De symboliek uit het spel vormt een waardevolle spiegel, die in gesprek verder kan worden verkend ten behoeve van het ontwikkelen van interculturele levenskunst individueel, als groep, familie, werk- of sportteam.

Verdere plannen met de Digital game Quest for wisdom

De Digital game Quest for wisdom is ‘under construction’. Het is de bedoeling een Engelstalige versie aan toe te voegen en de functionaliteit te verbeteren en uit te breiden.

Het spel zelf professioneel gebruiken? Dat kan in overleg!
Informeer naar mogelijkheden
info@questforwisdom.org
Zie
voor praktische informatie en bestellen.

Update 2022-07