Quest 2: Gulden snede

Wijsheden uit alle windstreken ten behoeve van diversiteit en inclusie worden aangeboden als educatief materiaal:

  • ter kennismaking met andere culturen en filosofieën
  • ter bevordering van interculturele communicatie
  • ter ontwikkeling van verbindende culturele praktijken.

Het materiaal — dat dienstbaar is aan menswording en gemeenschapsvorming — wordt zowel op het Wijsheidsweb (Quest 1) gepubliceerd, als dat ze de Ontmoetingsdagen, de Masterclasses en het QFWF-videokanaal (Quest 3) rond thema’s van interculturele levenskunst helpt vormgeven.

De QFWF ziet het realiseren van een Ontmoetingshuis voor het uitdragen van de Gulden snede van intercultureel educatief materiaal als uitdagend perspectief.

De vijf pijlers van Quest 2