Adinkra

Quest 2: Gulden snede

Wijsheden uit alle windstreken ten behoeve van diversiteit en inclusie worden aangeboden als educatief materiaal:

 • ter kennismaking met andere culturen en filosofieën
 • ter bevordering van interculturele communicatie
 • ter ontwikkeling van verbindende culturele praktijken.

Het materiaal — dat dienstbaar is aan menswording en gemeenschapsvorming — wordt zowel op het Wijsheidsweb (Quest 1) gepubliceerd, als dat ze de Ontmoetingsdagen, de Masterclasses en het QFWF-videokanaal (Quest 3) rond thema’s van interculturele levenskunst helpt vormgeven.

De QFWF ziet het realiseren van een Ontmoetingshuis voor het uitdragen van de Gulden snede van intercultureel educatief materiaal als uitdagend perspectief.

De vijf pijlers van Quest 2

Adinkra

Pijler 3 Adinkra — intercultureel communicatiespel

Adinkra is een contemplatief spel dat zowel uitdagend als leuk is

Adinkra doos

Het spel Adinkra vergroot je begrip van de ethiek en mondeling overgedragen wijsheden die verborgen liggen in de symbolen en spreekwoorden van de culturele Akan-groep in Ghana, West-Afrika. ‘Adinkra’ verwijst naar de symbolische taal van de Akan, die men kan vinden op stoffen, koninklijke emblemen, gouden gewichten, gebouwen, sieraden en regalia.

 • Speel Adinkra en leer elkaar op een dieper niveau beter kennen.
 • Maak kennis met een hoge context cultuur en oefen met een indirecte vorm van  communicatie.
 • Centraal staan de symbolen en spreekwoorden van de Akan in Ghana
 • Welke spreekwoorden en symbolen komen overeen?
 • Vergroot het inzicht in uw eigen culturele denkpatronen door meer te weten te komen over traditionele Afrikaanse wijsheden, filosofie en ethos.

Geniet van het spel en leer van de wijsheid van de Akan!

Bedrukt Adinkra textiel[*]
“Het is de traditie van de Asante, om bij belangrijke gelegenheden doeken te dragen die versierd zijn met Adinkra-symbolen, vooral bij begrafenissen van familie en vrienden. Daarmee brengen zij een laatste groet aan de overledene”.

Akan

De Akan is een overkoepelende culturele groep woonachtig in Ghana, Togo en Côte d’Ivoire, waarvan de Asante-bevolking uit Ghana het grootst is.
De Asante staan bekend om hun sterke visuele en spreekwoordelijke communicatie. Ze hebben een hoge contextcultuur, wat onder andere betekent dat ze indirect communiceren.
De woordvoerder (okyeame) van de traditionele autoriteiten (de Asante-volkshoofden en koningin-moeders) gebruiken Akan-spreekwoorden en Adinkra-symbolen om de boodschappen van deze royals aan de levenden over te brengen.

Adinkra symbolen

De okyeame kan bijvoorbeeld gebruik maken van een staf met het Adinkra-symbool nkabon (wat in Twi, de Akan-taal, ‘samenwerking’ betekent) om de boodschap over te brengen dat de chief de plannen van zijn onderdanen zal goedkeuren..

Klassiek Adinkra symbool – funtumfunafu-denkyemfunafu
Modern Adinkra symblol – nkabom

Het bijbehorende spreekwoord bij dit Adinkra-symbool is nea ɔforo dua pa na yεpia no. Symbolisch betekent dit dat wie moreel op de goede weg is, of met andere woorden de juiste boom beklimt, de hulp van anderen zal ontvangen.

Door het spelen van het Adinkra spel word je bekend met de hoge context cultuur van het Akan-volk, hun Afrikaanse ethiek en hun inheemse wijsheden.

Het doel van het spel is niet om te winnen, maar om interculturele communicatie tot stand te brengen. Het spel vergroot het inzicht in zowel je eigen culturele achtergrond als die van het Akan-volk.

De belangrijkste vragen die de Adinkra-spelspelers moeten beantwoorden zijn:

 • Denk je zoals een Akan-groep of denk je anders?
 • Zo ja, hoe en waarom verschilt je interpretatie van hun spreekwoorden en symbolen met die van de Akan?

Praktische informatie

Adinkra is geschikt voor groepen en teams ten behoeve van een oefening met een indirecte vorm van communicatie en kennismaking met traditionele Afrikaanse wijsheden — in het bijzonder de symbolen en spreekwoorden van de Akan in Ghana.

 • ISBN: 9789492127068
 • Adinkra  — intercultureel communicatiespel
 • Duur: een dagdeel
 • Aantal deelnemers: 2 tot 20 spelers.
 • Een spel voor jong en oud!
 • Geschikt voor een familiereünie, verenigingen, vriendenclubs, een cultureel teamuitje, teamtraining interculturele verschillen; gastlessen voor studenten, docenten en andere professionals, bestuurders en managers.
 • Via de Quest for wisdom foundation te bestellen en ook te koop bij boekwinkel Pezzi-Pazzi Slijkstraat 46, 1381 BA Weesp in Weesp, tel.: 0294-769007;
  en bij Spellenwinkel Subcultures, Oudegracht 183, 3511 NE Utrecht, tel.: 030-7371007; 06-87918571.

Spelmateriaal

Adinkra: eerste exemplaar op 11 december 2019

Doos met

 • 1 Speelwijzer (40 pagina’s)
 • 8 Kaarten met inhoud, introductie, spelregels en colofon
 • 20 Ronde-1 kaarten, met klassieke Adinkra symbolen (kleur)
 • 4 Ronde-2 boekjes met 20 invulvellen
 • 20 Ronde-2 kaarten, met moderne Adinkra symbolen (zwart-wit)

Kosten

Voor particulieren

1 speldoos
1 speldoos inclusief de masterclass per persoon
Een masterclass zonder speldoos
Prijzen zijn exclusief verzendkosten
Als QFWF-vriend(in) geldt 10% korting op de prijzen!

 € 45,-
€ 145,-
€ 100,-

Voor ZZP-ers en scholen, stichtingen, ngo’s e.d.

1 speldoos
1 speldoos inclusief de masterclass per persoon
Prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Als QFWF-vriend(in) geldt 10% korting op de prijzen!

€ 75,-
€ 195,-

Voor profit-organisaties, zakelijke inschrijving

1 speldoos
1 speldoos inclusief de masterclass per persoon
Prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Als QFWF-vriend(in) geldt 10% korting op de prijzen!

€ 125,-
€ 250,-

Sinds de coronatijden zijn er workshops en masterclasses on-line!!!

Informeer naar de mogelijkheden: adinkra@questforwisdom.org

Samen met je team, familie of ander netwerk volg je eerst een door Louise Müller – deskundige op het gebied van de Afrikaanse en interculturele filosofie – gegeven inleiding over achtergronden bij het Adinkraspel, de Asante cultuur en filosofie uit Ghana.
Daarna speel je Adinkra online met elkaar.
Je kunt merken hoe dit interculturele communicatiespel ook digitaal krachtig en verbindend kan werken in je eigen netwerk!

Een paar indrukken van deelnemers:
“Geweldig om dit mee te maken en te zien wat er digitaal mogelijk is.”
“Leuk en creatief initiatief. Ontstaan ook mooie dingen om toch met elkaar in verbinding te blijven.”
“Geweldig dat we ons niet op de kop laten zitten door het corona virus en elkaar toch treffen op deze manier.”
“Heel inspirerend en verrassend leuk !!!”

Louise Müller over het spel:

“Het Adinkra spel met beeldrijke spreekwoorden en krachtige symbolen uit de Ghanese cultuur laat mensen spelenderwijs de wijsheid van de Akan filosofie ervaren”.

Workshops, gastlessen en masterclasses, ook op locatie

Voor teambuilding, bedrijfsuitjes, masterclasses culturele diversiteit, interculturele communicatie en hoge context cultuur oefening m.b.v. het Adinkra spel.
Louise F. Müller geeft workshops, gastlessen en masterclasses ook op locatie en afgestemd op het doel van de bijeenkomst en de doelgroep.
Zoals een vereniging, een vriendenclub, een familie reünie, een cultureel teamuitje, teamtraining interculturele verschillen; gastlessen voor studenten, docenten en andere professionals, bestuurders en managers, die inclusie ter harte nemen en zich verder willen bekwamen in culturele diversiteit.

Meer informatie en bestellen

Informeer naar de mogelijkheden: adinkra@questforwisdom.org

Het team achter Adinkra

Auteur spelbeschrijving en conceptontwikkeling
Dr. Louise F. Müller m.m.v. Dr. Heidi S.C.A. Muijen

Redactie en grafische vormgeving
Ir. Joke M. Koppius-Odink

De ontwikkeling, vormgeving en productie van ‘Adinkra’ is tot stand gekomen mede dankzij
Peace Amate (moderne Adinkra symbolen), Peggy Appiah, Dr. Kofi Dorvlo, Greg Suffanti, Engr. Richard Okine


 • De Asante-spreekwoorden zijn afkomstig van het boek ‘Bu Me Bɛ’ van de Britse kinderboekenschrijfster Peggy Appiah (1921-2006). Peggy woonde het grootste deel van haar leven in Kumasi, waar ze duizenden Asante spreekwoorden verzamelde.
  Ze was de vrouw van de Ghanese politicus Joe Appiah en de moeder van de beroemde Ghanees-Amerikaanse filosoof Kwame Anthony Appiah.
 • De moderne Adinkra-symbolen werden verzameld door de Ghanese Peace Amate, die haar Master scriptie over deze symbolen schreef.
  Zie: Amate, Peace. 2011. Visual representation of selected Akan proverbs in Ghana: Their philosophical and socio-cultural values. MA thesis. Department of General Art Studies, Kwame Nkrumah University of Science and Technology.

[*]Bron: Poirier, L., et al. (2014). Ghana Adinkra Symbols. Adinkra Symbols. Math is a Verb: Activities and Lessons from Cultures Around the World. L. Poirier, R. Eglash and B. Babbitt. Reston VA, National Council Teachers of Mathematics Publishers: 61-74., p. 62.

Adinkra

Pillar 3 Adinkra – intercultural communication game

Adinkra is a contemplative game which is both challenging and fun

Adinkra game cards and box

The game Adinkra increases your insight into the ethos and oral wisdom expressed by the symbols and proverbs of the cultural Akan group in Ghana, West Africa.

‘Adinkra’ refers to the symbolic language of the Akan, which one can find on cloth, royal emblems, gold weights, buildings, jewellery and regalia.

 • Play Adinkra and get to know each other better on a deeper level.
 • Get introduced to a high context culture and exercise with an indirect form of communication.
 • Central are the symbols and proverbs of the Akan in Ghana
 • Which proverbs and symbols match with one another?
 • Enhance insight in your cultural thought patterns by learning about African traditional pearls of wisdom, philosophy and ethos.

Enjoy the game and learn from the wisdom of the Akan!

Printed Adinkra textile[*]

The Asante are used to wear cloth decorated with Adinkra-symbols at important meetings, such as funerals of family and friends.
This way, they say goodbye to the deceased.

 

Akan

The Akan are an umbrella cultural group in West Africa (Ghana, Togo and Côte d’Ivoire). The Asante people in Ghana are the largest Akan group. The Asantes are known for their strong visual proverbial way of communication.
They have a high context culture, which means that they communicate indirectly. The spokesman (okyeame) of the traditional authorities (the Asante chiefs and queen mothers) use Akan proverbs and Adinkra symbols to convey the messages of these royals to the living.

Adinkra symbols

The okyeame can, for instance, make use of a staff with the Adinkra symbol nkabon (which in Twi, the Akan language, means ‘collaboration’) to convey the message that the chief will approve the plans of his subjects.

Classical Adinkra symbol – funtumfunafu-denkyemfunafu
Modern Adinkra symbol – nkabom

The concomitant proverb to this Adinkra symbol is nea ɔforo dua pa na yεpia no, which symbolically means that who is morally on the right path, or in other words climbs the right tree, will receive the help of others .

Playing the game Adinkra makes one familiar with the Akan people’s high context culture, their African ethics and indigenous wisdom.

The aim of the game is not to win but to establish intercultural communication and to enhance players’ understanding of their own and the Akan people’s cultural background.

The main questions to be answered by the Adinkra game players are:

 • Do you think like an Akan-group or do you think differently?
 • If so, how and why does your interpretation differ from the proverbs and symbols of the Akan?

Practical information

 • ISBN: 9789492127068
 • Adinkra – intercultural communication game
 • Duration: 2-3 hours
 • Number of participants: 2-20 players
 • A game for young and old!
 • Suitable for a family reunion, associations, clubs, a cultural team outing, team training intercultural differences; guest lectures to students, teachers and other professionals, administrators and managers of international businesses.
 • For sale at our foundation Quest for wisdom as well as at the bookstore Pezzi-Pazzi Slijkstraat 46, 1381 BA Weesp in Weesp, tel.: 0294-769007;
  and the game shop Subcultures, Oudegracht 183, 3511 NE Utrecht, tel.: 030-7371007; 06-87918571.

Game content

Adinkra first official copy, December 11th 2019

One Adinkra box contains

 • 1 Play Guide (40 pages)
 • 8 cards with content, introduction, rules and colophon
 • 20 Round-1 cards, with classic Adinkra symbols (colour)
 • 4 Round-2 booklets with 20 fill-in sheets
 • 20 Round-2 cards, with modern Adinkra symbols (black and white)

Costs

For individuals

1 game box
1 game box including the masterclass per person
Prices do not include shipping costs

 € 45,-
€ 145,-

For freelancers and schools, foundations, NGOs and the like

1 game box
1 game box including the masterclass per person
Prices are exclusive of VAT and shipping costs

€ 75,-
€ 195,-

For profit organizations, business registration

1 game box
1 game box including the masterclass per person
Prices are exclusive of VAT and shipping costs

€ 125,-
€ 250,-

There are Adinkra workshops and masterclasses on-line!!!

Together with your team, family or other network you first follow an introduction by Louise Müller – expert in the field of African and intercultural philosophy – about backgrounds to the Adinkra game, the Asante culture and philosophy from Ghana.
Then you play Adinkra online with each other.
You can see how this intercultural communication game can also work digitally powerful and enhances connectivity in your own network!

A few impressions of participants:
“Great to experience this and see what is possible digitally.”
“Fun and creative initiative. Also beautiful things arise to keep in touch with each other. ”
“It is great that we are not bothered by the corona virus and that we still meet in this way.”
“Very inspiring and surprisingly fun !!!”

Louise Müller about the game:

“The Adinkra game with imaginative proverbs and powerful symbols from the Ghanaian culture allows people to experience the wisdom of the Akan philosophy in a playful way.”

Please, inquire about the possibilities: adinkra@questforwisdom.org

Workshops, guest lessons and masterclasses, also on location

For team building, company outings, masterclasses cultural diversity, intercultural communication based on Adinkra.

Louise F. Müller gives workshops, guest lessons and master-classes also on location and tailored to the purpose of the meeting and the target group.

Such as an association, a club of friends, a family reunion, a cultural team outing, team training intercultural differences; guest lessons for students, teachers and other professionals, administrators and managers, who take inclusion and diversity to heart and want to further develop their cultural communicative skills.

More information and order

Ask for the possibilities and mail to: adinkra@questforwisdom.org

The Adinkra team members

Author game description and concept development:
Dr. Louise F. Müller m.m.v. Dr. Heidi S.C.A. Muijen

Editing and graphic design:
Ir. Joke M. Koppius-Odink

The development, design and production of “Adinkra” came about thanks in part to:
Peace Amate (modern Adinkra symbols), Peggy Appiah, Dr. Kofi Dorvlo, Greg Suffanti, Engr. Richard Okine

 • The Asante proverbs come from the book “Bu Me B” by the British children’s book writer Peggy Appiah (1921-2006). Peggy lived most of her life in Kumasi, where she collected thousands of Asante proverbs.She was the wife of the Ghanaian politician Joe Appiah and the mother of the renowned Ghanaian-American philosopher Kwame Anthony Appiah.
 • The modern Adinkra symbols were collected by the Ghanaian Peace Amate, who wrote her Master’s thesis on these symbols. See: Amate, Peace. 2011. Visual representation of selected Akan proverbs in Ghana: Their philosophical and socio-cultural values. MA-thesis. Department of General Art Studies, Kwame Nkrumah University of Science and Technology.

* Source: Poirier, L., et al. (2014). Ghana Adinkra Symbols. Adinkra Symbols. Math is a Verb: Activities and Lessons from Cultures Around the World. L. Poirier, R. Eglash and B. Babbitt. Reston VA, National Council Teachers of Mathematics Publishers: 61-74., p. 62.