Wijsheidsmap

Hoofdredactie

Het Wijsheidsweb is symbolisch opgebouwd in de vorm van een Rad van interculturele levenskunst: met vijf elementaire velden en zestien (inter)culturele wegen tot wijsheid.

Geplukte wijsheden op velden en langs wegen en de wijsheidstradities in dit Rad zullen vanuit zes dimensies worden belicht.

rad van  interculturele levenskunst met de vijf elementaire velden, de zestien (inter)culturele wegen en de zes dimensies

De Quest for wisdom foundation heeft het Rad van interculturele levenskunst ontwikkeld als kompas en landkaart in het doolhof van richtingen en wijsheden, die op internet en als snufje ‘happiness’ op elke hoek van de straat in wereldsteden te vinden is.

Als je interesse op basis van de introducerende redactionele pagina’s is gewekt, kun je vele verdiepende redactionele pagina’s van de betreffende velden en wegen op deze site vinden.

De ‘Wijsheden’ zijn afkomstig van een groeiend aantal WW-auteurs[1]
Wijsheden bestaan uit teksten, beeldmateriaal (beeldende kunst, ambachtelijke vormgeving, foto- en filmmateriaal), muziek, … enzovoorts.

Wijsheden zijn door experts, kunstenaars en autodidacten in het vakgebied, vanuit maatschappelijke en persoonlijke betrokkenheid tot stand gekomen.
De ‘Wijsheden’ brengen zowel beschouwingen aan bij de thema’s en onderwerpen als dat ze deze aanschouwelijk, zichtbaar en hoorbaar, in beleving brengen.

[1] WW-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, makers en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van het Wijsheidsweb hebben gesteld.

2018-02

Tags: