Velden en wegen

Hoofdredactie

De pictogrammen van het Rad van interculturele levenskunst

Op het Wijsheidsweb worden wijsheden uit alle windstreken verzameld en via het Rad van interculturele levenskunst op een bijzondere en symbolische manier gepresenteerd.

Het Rad van interculturele levenskunst is in drie lagen opgebouwd

 • Laag 1: de vijf elementaire velden tot wijsheid
 • Laag 2: de zestien (inter)culturele wegen tot wijsheid
 • Laag 3: de zes dimensies

De pictogrammen van laag 1: de vijf elementaire velden van wijsheid

Het Rad van interculturele levenskunst schetst de symbolische ordening van de vijf elementaire velden van wijsheid naar de vijf elementen:

 • Aarde — het oog — symbool van natuurlijke verbondenheid en lijfelijk, geaard present-zijn
 • Water — het hart — symbool van liefdevol meanderen met de natuurlijke stromen en tegenstromingen
 • Lucht — het hoofd (spiraal) — symbool van ademhaling, afstemming binnen en buiten, inzicht en aandachtig zijn
 • Vuur — de hand — symbool van offeren, transformatie en handelend veranderen
 • Ether — de quintessence (lemniscaat) — symbool van het samenspel van de vier elementen, van alchemie en ontmoetingen, verbindingen en breuken

De vijf elementaire velden worden visueel met een eigen pictogram weergegeven.

de vijf elementaire velden

In het Rad van interculturele levenskunst zijn de vijf elementaire velden als volgt geordend:

het rad met de vijf elementaire velden

De pictogrammen van laag 2: de zestien (inter)culturele wegen tot wijsheid

Het Rad van interculturele levenskunst schetst de symbolische ordening naar zestien (inter)culturele wegen tot wijsheid

 • De vier elementaire velden — aarde, water, lucht en vuur — symboliseren de elementaire (natuurlijke en culturele) voorwaarden voor het ontwikkelen van wijsheid in de vier windrichtingen van de wereld, elk met drie groepen van (inter)culturele wegen.
 • Het vijfde elementaire veld — ether — symboliseert in het centrum de plaats van ontmoetingen tussen culturen met raak-, snij- en breukvlakken in de geschiedenis en tussen tijdperken.

De zestien (inter)culturele wegen naar wijsheid zijn per elementair veld gegroepeerd. Ze worden met een eigen pictogram weergegeven.

De wijsheidswegen in het elementaire veld ‘aarde’ zijn vooral te herkennen aan aardse en geaarde vormen van wijsheid, die uiting geven aan natuurlijke verbondenheid met alle levende wezens, met het oog op wederkerigheid in relaties en het volgen van de natuur.

Het ‘veld’ aarde duidt zowel individuele en interculturele expressievormen van wijsheid aan als in een symbolische zin drie cultureel ingebedde wegen tot wijsheid. Deze zijn vooral ontleend aan culturele vruchten van traditioneel vanuit natuurlijke verbanden levende volkeren:
Afrikaanse; Indiaanse; en Aboriginal, Maori en andere oorspronkelijke volkeren uit Oceanië.

aarde wegen

De wijsheidswegen in het elementaire veld ‘water’ zijn vooral te herkennen aan natuurlijke (tegen)beweging en kosmische wetten volgende meanderende leefwijzen.

Het ‘veld’ water vertegenwoordigt zowel individuele en interculturele expressievormen van wijsheid als de symbolische aanduiding voor drie cultureel ingebedde wegen tot wijsheid. Deze zijn vooral ontleend aan:
Confuciaanse; daoïstische; en soefi stromingen.

water wegen

De wijsheidswegen in het elementaire veld ‘lucht’ zijn vooral te herkennen aan een wijze van ritmische afstemming: ‘zo boven zo beneden’ en als een voortgaande ont-wikkeling van binnen en buiten.

Het ‘veld’ lucht beduidt symbolisch zowel individuele en interculturele expressievormen van wijsheid als drie groepen met cultureel ingebedde vormen. Deze zijn vooral ontleend aan de op paden van inzicht en adem gebaseerde tradities:
boeddhistische, advaita vedanta; gnosis en mystieke; Germaanse, Keltische en Noordse perspectieven

lucht wegen

De wijsheidswegen in het elementaire veld ‘vuur’ zijn karakteristiek voor vormen van wijsheid, waarin de betekenis van het vuur en de thematiek van transformatie, liefde en strijd tussen goed en kwaad een belangrijke rol spelen.

Het ‘veld’ vuur verwijst symbolisch zowel naar individuele en interculturele expressievormen van wijsheid als naar drie cultureel ingebedde wegen tot wijsheid. Deze zijn vooral ontleend aan religieuze en spirituele tradities:
animistisch-sjamanistische; hindoe; en monotheïstische — zoroastrische, joodse, christelijke en islamitische — richtingen. 

vuur wegen

Het ‘etherveld’ verwijst naar het gegeven dat de zoektocht naar wijsheid, hoewel cultureel verschillend en kleurrijk vormgegeven, een in alle culturen voorkomend (transcultureel) element is en gevoed wordt door:
ontmoetingen tussen culturen; en profiel krijgt door raak-, snij- en breukvlakken in de geschiedenis en tussen tijdperken.

ether groep

In het Rad van interculturele levenskunst zijn de vijf elementaire velden en de zestien (inter)culturele wegen als volgt geordend:

rad van interculturele levenskunst met de vijf elementaire velden en zestien (inter)culturele wegen

De pictogrammen van laag 3: de zes dimensies

Het Rad van interculturele levenskunst schetst de symbolische ordening van de zestien (inter)culturele wegen naar zes dimensies

 • visies, filosofie
 • verhalen, mythen
 • rituelen, ritualiteit
 • symbolen, symboliek
 • praxis, ambachten en kunsten
 • maatschappelijke actualiteit en/of een persoonlijke visie of doorleving.

De zes dimensies worden met een eigen pictogram weergegeven.

de zes dimensies

Het complete Rad

 • de vijf elementaire velden,
 • de zestien (inter)culturele wegen en
 • de zes dimensies

vormen met elkaar het complete Rad van interculturele levenskunst:

rad van interculturele levenskunst met de vijf elementaire velden, de zestien (inter)culturele wegen en de zes dimensies
2017-12

Tags: