Quest 1: het Wijsheidsweb

De QFWF ontsluit, ontwikkelt en publiceert bestaand en nieuw (inter)cultureel en kunstzinnig materiaal op het Wijsheidsweb

Het Wijsheidsweb — quest for wisdom is zowel een archief als een forum voor culturele uitwisseling ter bevordering van wijsheid tussen culturen, iets waar de huidige tijd om vraagt.
Op het Wijsheidsweb worden wijsheden uit alle windstreken verzameld en op een bijzondere symbolische manier gepresenteerd.

Het is de bedoeling dat het Wijsheidsweb in de loop der jaren met filosofisch, kunstzinnig  en spiritueel wijsheidsmateriaal in de ruimste zin van het woord het Rad van interculturele levenskunst — waarin de filosofie van de Quest for wisdom is gevisualiseerd — handen en voeten geeft.

Het verzamelen, ordenen, ontwikkelen en presenteren — via het Rad van interculturele levenskunst — gebeurt in die zin op een heel eigen wijze, nadrukkelijk onderscheiden en anders opgepakt dan bijv. Wikipedia en andere (open source) encyclopedieën dit doen.

De redactionele pagina’s van het Wijsheidsweb

De redactionele pagina’s bevatten (verdiepende) inleidingen over wijsheidstradities. Ze geven uitleg aan het Rad van interculturele levenskunst  met wijsheidswegen uit Oost en West, Noord en Zuid. Ze zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

De Wijsheden op het Wijsheidsweb

Op nieuwe maan verschijnt een dozijn z.g. Wijsheden. Deze zijn afkomstig van een groeiend aantal WW-auteurs[1].
Wijsheden bestaan uit teksten, beeldend (kunst, film, foto’s), muzikaal, verhalend, filosofisch, poëtisch, ambachtelijk, … — door experts en autodidacten in het vakgebied en vanuit persoonlijke betrokkenheid tot stand gekomen.
Wijsheden brengen zowel beschouwingen aan bij de thema’s en onderwerpen als dat ze deze aanschouwelijk, zichtbaar en hoorbaar, in beleving brengen.

De Forum/ platform berichten op het Wijsheidsweb

Het Forum/platform biedt een overzicht van activiteiten en actualiteiten, waarin levenskunst en wijsheidstradities, uitwisseling en interactie tussen culturen centraal staan.
Ook de Nieuwsbrieven Spinnend web zijn hier te vinden.
Op volle maan, eerste en laatste kwartier zijn actualiteit en regelmaat goed voor een variërend aantal bijdragen.

[1]WW-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van het Wijsheidsweb hebben gesteld.