Weg 3 Het organiseren van masterclasses en ontmoetingsdagen

foundation-culturele-anbi

De stichting stelt maatschappelijke vraagstukken hierin centraal. Interculturele levenskunst zal worden bezien vanuit de samenhang tussen patronen en thema’s van existentiële, sociaal-culturele en (geo)politieke aard.

Te denken valt aan:

  • Ontwikkeling naar wereldburgerschap vanuit een perspectief van glocalisering (Couwenberg, 2016)
  • Levenskunst in organisaties ter versterking van een sociaal en moreel maatschappelijk weefsel (Brohm & Muijen, 2010)
  • Kringen van bekommernis (Martha Nussbaum, 2014) met wijsheid uit verschillende culturele tradities.

Masterclasses Quest for wisdom foundation

masterclass

De stichting organiseert op aanvraag en bij voldoende intekening van belangstellenden masterclasses op het gebied van interculturele levenskunst en de kunst van het begeleiden door middel van de game Quest for wisdom en/of andere spel- en dialoogvormen.

Ontmoetingsdagen Quest for wisdom foundation

ontmoetingsdag

De stichting streeft ernaar jaarlijks een ontmoetingsdag te organiseren, waarin een thema van interculturele levenskunst zowel filosofisch, kunstzinnig als in het licht van de actualiteit in dialoog wordt gebracht.

Zo is in het eerste jaar de digitale spelvorm, de game Quest for wisdom op 12 februari 2016 gepresenteerd.

Op 22 december 2016 is tijdens het oprichtingsfeest van de Quest for wisdom foundation de doelstelling van de Stichting aan betrokkenen onder de aandacht gebracht. Dat gebeurde mede aan de hand van het gedachtegoed van erelid Dirk De Wachter.
Daarnaast zijn ‘de kat’ en ‘de lantaarn’— in een kleine dialoog met behulp van de symboliek op de dialoogtafel — als symbolen voor het jaar 2017 gekozen.

Op 23 juni 2017 organiseerde de Quest for wisdom foundation een ontmoetingsdag rond het thema Grenzen, muren en een tussenruimte en presenteerde de Stichting haar plannen met het Wijsheidsweb.

Een video van de ontmoetingsdag op 23 juni 2017: opname: Jeffrey Mohammad – montage: Tycho Muijen


Masterclass cyclus: Mens, ken je zelf

Een masterclasscyclus op 23 augustus 2018 

De QFWF organiseerde een masterclasscyclus aan de hand van het mythisch-filosofisch bordspel Mens, ken je zelf. 
De deelnemers zijn geïnteresseerd om met een van de kleinere, van dit ‘moederspel’ afkomstige spelvormen in eigen kring aan de slag te gaan.
Vandaar dat de nadruk in deze opname ligt op achtergronden en doel van het spel en de instructies hoe als spelbegeleider het proces van samenspelen en dialogeren over levensthema’s te begeleiden.

In deel 2 van de masterclasscyclus zal het samenspel tussen de deelnemers het hoofdthema vormen.


Grenzen, muren en een tussenruimte … voor interculturele levenskunst

De ontmoetingsdag op 23 juni 2017 

Opname: Jeffrey Mohammad – montage: Tycho Muijen

2018-09

Tags: