Weg 3 Masterclasses en Ontmoetingsdagen

De QFWF organiseert levende ontmoetingen, zoals Masterclasses en Ontmoetingsdagen.
Daarbij stelt de Stichting enerzijds maatschappelijke kwesties centraal, zoals vraagstukken over de multiculturele samenleving.

Anderzijds zijn de Ontmoetingsdagen en Masterclasses zelf reeds voorbeelden van de wijze waarop interculturele levenskunst kan bijdragen aan ontmoeting en verbinding tussen culturen.
Door de interculturele en kunstzinnige invalshoeken worden de sociale, religieuze en culturele kwesties bezien vanuit de samenhang van existentiële, sociaal-culturele, spirituele en (geo)politieke patronen en thema’s.

Te denken valt aan:

 • Ontwikkeling naar wereldburgerschap vanuit een perspectief van glocalisering (Couwenberg, 2016)
 • Levenskunst in organisaties ter versterking van een sociaal en moreel maatschappelijk weefsel (Brohm & Muijen, 2010)
 • Kringen van bekommernis (Martha Nussbaum, 2014) met wijsheid uit verschillende culturele tradities.

QFWF Masterclasses 

masterclass

De QFWF organiseert op aanvraag en bij voldoende intekening van belangstellenden masterclasses op het gebied van interculturele levenskunst en de kunst van het begeleiden door middel van de game Quest for wisdom en/of andere spel- en dialoogvormen.

Zo is de periode van 2016-2019 een programma voor de Weesper Filosofiekring verzorgd.
Daarin zijn  de volgende onderwerpen met elkaar besproken en is gezamenlijk een spelvorm van ‘Mens ken je zelf ‘ gespeeld. 

 • Het boek ‘Mediale levenskunst’ van Giovanni Rizzuto
 • Het boek ‘De wereld van De Wachter‘ van Dirk De Wachter
 • Het Levensvisiespel ‘Stem je innerlijk kompas’.

QFWF Ontmoetingsdagen

ontmoetingsdag

De QFWF streeft ernaar jaarlijks een ontmoetingsdag te organiseren, waarin een thema van interculturele levenskunst zowel filosofisch, kunstzinnig als in het licht van de actualiteit in dialoog wordt gebracht.

Zo is in het eerste jaar de digitale spelvorm, de game Quest for wisdom op 12 februari 2016 gepresenteerd.

 • Op 22 december 2016 is tijdens het oprichtingsfeest van de Quest for wisdom foundation de doelstelling van de QFWF aan betrokkenen onder de aandacht gebracht. Dat gebeurde mede aan de hand van het gedachtegoed van erelid Dirk De Wachter.
  Daarnaast zijn ‘de kat’ en ‘de lantaarn’— in een kleine dialoog met behulp van de symboliek op de dialoogtafel — als symbolen voor het jaar 2017 gekozen.
 • Op 23 juni 2017 organiseerde de QFWF een ontmoetingsdag rond het thema Grenzen, muren en een tussenruimte en presenteerde de QFWF haar plannen met het Wijsheidsweb. 
  Een video van de ontmoetingsdag op 23 juni 2017: opname: Jeffrey Mohammad – montage: Tycho Muijen.
 • Op 25 november 2018 organiseerde de QFWF een ontmoetingsdag rond het thema Interculturele vieringen en rituelen onder het motto “Bárðarbunga en de Zeisgeister”.
  Een van de dag is gemaakt door Antoinette Hijstek.

QFWF Masterclass cyclus: Mens, ken je zelf

Een masterclasscyclus op 23 augustus 2018 

De QFWF organiseerde een masterclasscyclus aan de hand van het mythisch-filosofisch bordspel Mens, ken je zelf. 
De deelnemers zijn geïnteresseerd om met een van de kleinere, van dit ‘moederspel’ afkomstige spelvormen in eigen kring aan de slag te gaan.
Vandaar dat de nadruk in deze opname ligt op achtergronden en doel van het spel en de instructies hoe als spelbegeleider het proces van samenspelen en dialogeren over levensthema’s te begeleiden.

In deel 2 van de masterclasscyclus zal het samenspel tussen de deelnemers het hoofdthema vormen.


QFWF Ontmoetingsdag ‘Grenzen, muren en een tussenruimte … voor interculturele levenskunst’

De ontmoetingsdag op 23 juni 2017 

Opname: Jeffrey Mohammad – montage: Tycho Muijen

QFWF Ontmoetingsdag ‘Interculturele vieringen en rituelen’

De ontmoetingsdag op 25 november 2018

De QFWF organiseerde een ontmoetingsdag rond het thema Interculturele vieringen en rituelen onder het motto “Bárðarbunga en de Zeisgeister”.
Tevens presenteerde de QFWF nieuwe plannen. Er is een video van de dag gemaakt door Antoinette Hijstek.

2019-03

Tags: