QFWF Quest 2: Spel- en dialoogvormen en Storytelling

De Quest for wisdom foundation (QFWF) ontwikkelt culturele wijsheid tot een Gulden snede van educatief materiaal, zoals spel- en dialoogvormen en storytelling.

Het materiaal — dat dienstbaar is menswording en gemeenschapsvorming — wordt zowel op het Wijsheidsweb (Quest 1) gepubliceerd, als dat ze de Ontmoetingsdagen, de Masterclasses en het QFWF-videokanaal (Quest 3) rond thema’s van interculturele levenskunst helpt vormgeven.

De QFWF ziet het realiseren van een Ontmoetingshuis voor het uitdragen van de Gulden snede van intercultureel educatief materiaal als uitdagend perspectief.

De vier pijlers van Quest 2

  1. Spelvormen: het filosofisch-mythische bordspel Mens, ken je zelf, bedoeld voor ontwikkeling van filosofische levenskunst.
  2. Dialoogvormen: de dialoogtafel Wat is de kwestie?-Wat is de questie!, bedoeld voor het ont-dekken van filosofische– en levensvragen (questies) achter kwesties.
  3. De digitale spelvorm: de game Quest for wisdom, bedoeld voor het ontdekken en verrijken van de persoonlijke levensstijl en ten behoeve van gemeenschapsvorming.
  4. Storytelling: verhalen vertellen uit alle windstreken

Pijler 1 Mens, ken je zelf — het filosofisch-mythische bordspel

Mens, ken je zelf, het speelbord

Mens, ken je zelf is een filosofisch-mythische spelconcept waarmee de vragen, wensen, problemen van deelnemers verrijkt worden met inzichten, symboliek en verhalen vol levenskunst in een dialoog rond de speeltafel.

Mens, ken je zelf met het speelbord met zes kringen — zes spelronden voor het vinden van een goede koers op de levensweg — is geschikt om in een klein gezelschap onder begeleiding van een spelbegeleider een levenskunstige reis te maken.
Je stapt als deelnemer of als team het landschap met filosofische en mythische wegwijzers op het speelbord binnen vanuit een persoonlijke of professionele vraag en je krijgt uit die symbolische reis een richting mee, die de waarden en oriëntatie in leven en werk helpen (her)vinden en (her)ijken.

De zes spelvormen — kinderen van Mens, ken je zelf

Mens, ken je zelf is thematisch uitgewerkt in zes spelvormen.

In deze ‘kinderen’ van Mens, ken je zelf worden deelnemers uitgenodigd een vraag (als team, professional of persoon) met het oog op een specifiek levenskunstig of ethisch thema op de levensweg te verkennen.

In de spelvormen worden de volgende levensthema’s aangesneden: tragiek als deel van het volle levensgeluk, het ont-maskeren van de vreemde ander, het onderzoeken van het goede leven en compassie als kompas, het volgen van een held(in) als inspirerend rolmodel, het volgen van een droomwens, het ontwikkelen van de levensvisie en het stemmen van het innerlijk kompas.

Pijler 2 Wat is de kwestie?-Wat is de questie! — de ont-dekkende dialoogtafel

Wat is de questie, de dialoogtafel

Met de ont-dekkende dialoogvormen Wat is de kwestie?–Wat is de questie! gaan deelnemers onder leiding van een dialoogbegeleider een grote of kleine kwestie in een aantal speelse dialoogronden onderzoeken. Doel is een (individueel, gemeenschappelijk, intercultureel) levensthema of existentiële vraag met elkaar als deelnemers te ont-dekken.

Wat is de kwestie?–Wat is de questie! — de dialoogtafel — is geschikt in een klein gezelschap een persoonlijke en/of gemeenschappelijke kwestie op creatieve en onderzoekende wijze te verkennen. De dialoog is erop gericht om van een ‘kwestie’ — waar iedereen een mening over heeft — een ‘questie’ te maken: een uitnodigende (filosofische of levens)vraag over een thema, waarmee ieder zich op eigen wijze verbindt en die richting geeft aan de onderzoekende dialoog.

De zes dialoogvormen — kinderen van Wat is de kwestie?-Wat is de questie!

Wat is de kwestie?–Wat is de questie! — de dialoogtafel met symboliek in vier kringen — vier spelronden van buiten naar binnen, naar de kern van de kwestie — is uitgewerkt in zes dialoogvormen.

In deze ‘kinderen’ van Wat is de kwestie?-Wat is de questie? worden deelnemers uitgenodigd om in een (klein of groot) gezelschap de betekenis van een kwestie in verschillende richtingen te verkennen.

In de dialoogvormen worden de volgende levensthema’s aangesneden: de kunst van het vragen stellen, de kunst van ontmoeten in het labyrint van het leven, het verstaan van tekens op de levensreis, het verstaan van beelden als taal van de ziel, de bespiegeling van de eigen morele ontwikkeling in een morele dialoog.

Pijler 3 De game Quest for wisdom — de digitale spelvorm met het Rad van interculturele levenskunst

game Quest for wisdom

De game Quest for wisdom, de digitale spelvorm, laat deelnemers stilstaan bij opvattingen over levensgeluk en hoe je koers in het leven te kiezen om interculturele levenskunst persoonlijk en als groep, familie of team verder te ontwikkelen.

Het Rad van interculturele levenskunst met interculturele visies, praktijken en symbolen, rituelen en verhalen — waarop de game Quest for wisdom, is gebaseerd — draait rond zeven vragen over je persoonlijke geluksbeleving, je levenshouding, je levensmotto, je levensweg tot het stil staat bij één van de zestien vormen van levenskunst met een verhaal of mythe uit één van de vier windstreken of uit een ontmoeting tussen culturen en historische tijdperken.

De game Quest for wisdom, is op internet individueel te raadplegen. De eigen keuzes bij de zeven stappen en het gekozen symbool uit de (inter-)culturele mythe of het verhaal kan op aanvraag per mail worden toegestuurd.
De betekenis van deze oogst uit de game kan worden verhelderd in dialoog met een deskundig begeleider uit de Quest for wisdom foundation.

Op ieders vraag en behoefte toegesneden kan de game Quest for wisdom — ook in combinatie met storytelling of een andere spel- en dialoogvorm — onder begeleiding worden ingezet vanuit de interculturele visie en deskundigheid van de stichting teneinde mensen persoonlijk of als groep te ondersteunen bij een thema of een gemeenschappelijk doel. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een verbindende transculturele vorm, zoals een ritueel, een verhaal of een symbool voor een team, vereniging, familie, ….

Verdere plannen met de game Quest for wisdom

De verdere ontwikkeling van de digitale game Quest for wisdom bestaat uit een Engelstalige versie en uit uitbreiding van functionaliteit.
Daarmee kan deze digitale spelvorm nog gerichter als instrument worden gebruikt voor het ontwikkelen van interculturele levenskunst in activiteiten en praktijken van groepen (in werksetting of privé) — ook in combinatie met andere vormen van spel en dialoog.

Pijler 4 Storytelling: verhalen vertellen uit alle windstreken!

De hoofddoelen van het storytelling programma zijn een inleiding tot de kunst van verhalen vertellen èn het delen van verhalen uit verschillende culturele achtergronden.
Mede bedoeld om de waarden van het wereldwijde 21e-eeuwse burgerschap zoals inclusiviteit, culturele diversiteit en interculturele wijsheid — van de kinderen, studenten,  ouders, leraren en in de toekomst andere doelgroepen — te verbeteren.

Erelid Dirk De Wachter schrijft op 4 april 2019

Vers van mijn lever borrelt het gevoel dat deze initiatieven wezenlijk zijn voor een samenleving, bottom-up ontmoetingen, waar menselijkheid verschijnt in verschil.
Van harte,

Dirk
2019-05

Tags: