Aanleveren van bijdragen voor het Wijsheidsweb

Hoofdredactie

Richtlijn voor WW-auteurs

Voor de ontwikkeling van het Wijsheidsweb entameert de QFWF filosofisch, kunstzinnig en spiritueel wijsheidsmateriaal in de ruimste zin van het woord.
Bij het verzamelen, geschikt maken en plaatsen van het materiaal ziet de webredactie toe op criteria van diversiteit en kwaliteit.
Auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, makers en belanghebbenden — de zogenoemde WW-auteurs[1] — die de teksten en ander materiaal ter beschikking willen stellen van het Wijsheidsweb, kunnen hierover in overleg treden met de Webredactie, redactie@questforwisdom.org.

Wat zoekt de stichting voor de ontwikkeling van het Wijsheidsweb?

Het Wijsheidsweb verzamelt teksten en ander materiaal zoals poëzie, muziek en zang, foto’s, afbeeldingen en filmpjes over wijsheidstradities uit Oost en West, Noord en Zuid in de vorm van een Rad van interculturele levenskunst.

Dit materiaal is afkomstig van diverse WW-auteurs[1]. Daarom zijn ze zowel gevarieerd van karakter, als dat ze een geheel vormen als deel van het Rad van interculturele levenskunst en door de doelstelling van de Stichting te ondersteunen.

Waar zien we naar uit?

Erg welkom is inbreng waarin je aangeeft, hoe je zelf de verbinding ziet of ervaart met de doelstelling van menswording en gemeenschapsvorming door middel van interculturele en transculturele vormen: rituelen, praktijken, symbolen, verhalen, muziek, kunstvormen, …

Expressies van en beschouwingen over interculturele levenskunst die bijdragen aan deze doelstelling vormen de rode draad voor het Wijsheidsweb. Het gaat dus om meer dan alleen het verstrekken van informatie, zoals die al op Wikipedia e.d. te vinden is.

Divers materiaal — poëzie, muziek en zang, foto’s, afbeeldingen en filmpjes over wijsheidstradities, … — is welkom. Daarvoor ontwikkelt de stichting een eigen stijl passend bij het aangeboden materiaal en passend in de entourage van het Wijsheidsweb.

Teksten kunnen in de vorm van columns, essays, artikelen, lezingen, interviews, hoofdstukken uit boeken, boekpresentaties, boekrecensies, … worden aangeleverd.
Voel je daarbij niet geremd uit je eigen blogs, publicaties, scripties, cursusmateriaal, aantekeningen etc. te putten!

Daarbij is het handig dat je alvast je ideeën voor de categorie(ën), een lijstje trefwoorden, literatuurverwijzingen, links en zo aangeeft.
Vergeet je eigen (korte) cv, eventuele voetnoten en bronvermeldingen niet en denk er ook aan de eventuele toestemming te vragen van het (oorspronkelijke) tijdschrift/boek aan de uitgever!

Hoe kun je dat invullen?

Het Rad van interculturele levenskunst met vijf elementaire velden en zestien wijsheidstradities

De vijf elementaire velden van wijsheid

Het Wijsheidsweb schetst een richting voor de ontwikkeling van interculturele levenskunst symbolisch naar de vijf elementen — aarde, water, lucht, vuur en ether.
De vijf elementen symboliseren elementaire wijsheidsvelden.

de vijf elementaire velden

De zestien (inter)culturele wegen tot wijsheid

De vijf elementaire velden zijn vervolgens ingedeeld in ‘elementengroepen’ met zestien (inter)culturele wegen tot wijsheid.

het rad met de vijf elementaire velden en 16 interculturele wegen

De drie wijsheidswegen in het elementaire veld ‘aarde’ zijn vooral ontleend aan traditioneel vanuit natuurlijke verbanden levende volkeren: Afrikaanse; Indiaanse; en Aboriginal, Maori en andere inheemse volkeren uit Oceanië .

De drie wijsheidswegen in het elementaire veld ‘water’ zijn vooral ontleend aan natuurlijke (tegen) beweging en kosmische wetten volgende meanderende leefwijzen: Confuciaanse; daoïstische; en soefi stromingen.

De drie wijsheidswegen in het elementaire veld ‘lucht’ zijn vooral ontleend aan de op paden van inzicht en adem gebaseerde tradities: boeddhistische, advaita vedanta; gnosis en mystieke; Germaanse, Keltische en Noordse perspectieven.

De drie wijsheidswegen in het elementaire veld ‘vuur’ zijn vooral karakteristiek voor religieuze en spirituele tradities, waarin de betekenis van het vuur en de strijd tussen goed en kwaad, offers en transformatie een belangrijke rol speelt: animistisch-sjamanistische; hindoe; en monotheïstische — zoroastrische, joodse, christelijke en islamitische — richtingen.

Het ‘etherveld’ verwijst naar het gegeven dat het verlangen naar verbinding en de zoektocht naar wijsheid — hoewel cultureel verschillend en kleurrijk vormgegeven — in alle culturen voorkomt en gevoed wordt door: ontmoetingen tussen culturen, en profiel krijgt door raak-, snij- en breukvlakken in de geschiedenis en tussen tijdperken.

WW-auteurs[1] kunnen één of meer van die richtingen uitwerken. (De webredactie draagt zorg voor het indelen.)

De zes dimensies

Via zes dimensies wordt op gelaagde wijze aandacht gegeven aan de interculturele betekenis en cultuurhistorische herkomst van wijsheidstradities.

  • visies, filosofie
  • verhalen, mythen
  • rituelen, ritualiteit
  • symbolen, symboliek
  • praxis, kunsten en ambachten
  • maatschappelijke actualiteit en/of een persoonlijke visie of doorleving.
de zes dimensies

WW-auteurs[1] kunnen één of meer van die dimensies uitwerken. (De webredactie draagt zorg voor het indelen.)

Je mag zowel aandacht besteden aan alle zes dimensies in de vorm van korte paragrafen, als vooral op één of een combinatie van die aspecten ingaan. Je bent dus vrij het accent naar eigen inzicht en ervaring te leggen in je beschrijving van een spiritueel pad, een rituele praktijk en symboliek, een praxis voor bewustzijnsontwikkeling, een religieuze richting of een filosofische stroming.

Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen dat je vooral een bepaald ritueel of een symbool beschrijft; of een spirituele praktijk zoals meditatie of yoga. Ook kun je aan de hand van een mythe of verhaal uit die traditie aspecten van de visie en filosofie erachter vertellen.

Bovendien is het mogelijk dat je de traditie plaatst in het heden: in de maatschappelijke actualiteit en/of je eigen persoonlijke doorwerking van die traditie en eigen wordingsgeschiedenis belicht.

Tips

De webredactie heeft tenslotte nog tips voor teksten:

  • Schrijf liefst in korte zinnen
  • Kies voor niet te lange alinea’s
  • Zet sprekende koppen en tussenkoppen ter verheldering in
  • Beperk het gebruik van moeilijke woorden

Voor zover teksten dat toelaten en zonder dat aan de inhoud afbreuk wordt gedaan, kan de webredactie deze drie tips ook naar eigen inzicht toepassen.
Het resultaat wordt met de schrijvers teruggekoppeld.

Wat voor bestanden kun je voor het Wijsheidsweb aanleveren?

Met name digitale bestanden: Word-documenten, Excelbestanden, PowerPoint, muziek, mp3, mp4, foto’s, filmpjes, afbeeldingen, YouTube filmpjes, etc.
NB: liever niets als pdf aanleveren, omdat we ‘alles’ graag in de huisstijl van het Wijsheidsweb willen kunnen overzetten…

We zien graag dat je hiervoor je eigen materiaal inzendt.

Bronvermelding

Bij gebruik van materiaal van derden s.v.p. aan bronvermelding doen!

Bij bestanden die je op internet vindt, kun je dat doen door in een tekstbestand rechtstreekse links toe te voegen naar de bron waar je het materiaal vond.
De webredactie zorgt vervolgens voor de bronvermelding op het WW.

Bestandsgrootte van afbeeldingen

We streven ernaar dat afbeeldingen ‘groot’ kunnen worden weergegeven. Daarom hebben we liefst dat je grote bestanden aanlevert en/of links naar internetbestanden in je tekst toevoegt.
Afbeeldingen worden vervolgens door de webredactie zo veel mogelijk gestandaardiseerd naar 72 dpi en 1000 px hoog of breed.

Hoe kun je je bestanden voor het Wijsheidsweb aanleveren?

Foto’s, afbeeldingen, YouTube filmpjes, mp3/4-tjes etc. die het geheel ondersteunen kunnen dus worden gebruikt; met bronvermelding!

Je kunt je ‘kant en klare’ bestanden zoals Word-documenten, Excelbestanden, PowerPoint, mp3, mp4, etc. per mail opsturen naar redactie@questforwisdom.org of per usb-stick bij ons aanleveren.

Belangrijk

Alle bestanden liever apart van elkaar aanleveren en s.v.p. dus niet in een Word-document etc. plakken!
Van hele zware bestanden of van een verzameling van zulke bestanden zien we graag dat je die via
www.wetransfer.com aanlevert (en dus niet aan een mailtje hangt), dat is echt het gemakkelijkst!

Wat bieden we?

Allereerst bieden we je hulp bij het geschikt maken van je materiaal voor het Wijsheidsweb. Nadat is besloten dat je materiaal op het Wijsheidsweb geplaatst kan worden, wordt dit door de redactie in de huisstijl van het Wijsheidsweb gebracht en worden er desgewenst afbeeldingen en links aan toegevoegd.
De bijdrage komt integraal op het Wijsheidsweb terecht.

Voordat het materiaal op het web wordt geplaatst, wordt het ‘eindproduct’ met je teruggekoppeld. Tenslotte proberen we zoveel mogelijk heen en weer links naar sites van participanten aan te brengen.

De QFWF – een stichting zonder winstoogmerk – beschikt (nog) niet over ruime middelen.
In afstemming met het bestuur bieden we een vergoeding in een andere vorm. Dat kan een vergoeding van gemaakte noodzakelijke onkosten voor gevraagde bijdragen of een Quest for wisdom cadeautje zijn.

2019-05

[1] WW-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van het Wijsheidsweb hebben gesteld.

Tags: