Aanleveren van bijdragen voor het Wijsheidsweb

Richtlijn voor WW-auteurs

Voor de ontwikkeling van het Wijsheidsweb entameert de QFWF filosofisch, kunstzinnig en spiritueel wijsheidsmateriaal in de ruimste zin van het woord.
Bij het verzamelen, geschikt maken en plaatsen van het materiaal ziet de webredactie toe op criteria van diversiteit en kwaliteit.
Auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, makers en belanghebbenden — de zogenoemde WW-auteurs[1] — die de teksten en ander materiaal ter beschikking willen stellen van het Wijsheidsweb, kunnen hierover in overleg treden met de Webredactie, redactie@questforwisdom.org.

Wat zoekt de stichting voor de ontwikkeling van het Wijsheidsweb?

Het Wijsheidsweb verzamelt teksten en ander materiaal zoals poëzie, muziek en zang, foto’s, afbeeldingen en filmpjes over wijsheidstradities uit Oost en West, Noord en Zuid in de vorm van een Rad van interculturele levenskunst. Dit materiaal is afkomstig van diverse WW-auteurs[1]. Daarom zijn ze zowel gevarieerd van karakter, als dat ze een geheel vormen als deel van het Rad van interculturele levenskunst en door de doelstelling van de Stichting te ondersteunen.

Waar zien we naar uit?

Erg welkom is inbreng waarin je aangeeft, hoe je zelf de verbinding ziet of ervaart met de doelstelling van menswording en gemeenschapsvorming door middel van interculturele en transculturele vormen: rituelen, praktijken, symbolen, verhalen, muziek, kunstvormen, … Expressies van en beschouwingen over interculturele levenskunst die bijdragen aan deze doelstelling vormen de rode draad voor het Wijsheidsweb. Het gaat dus om meer dan alleen het verstrekken van informatie, zoals die al op Wikipedia e.d. te vinden is. Divers materiaal — poëzie, muziek en zang, foto’s, afbeeldingen en filmpjes over wijsheidstradities, … — is welkom. Daarvoor ontwikkelt de stichting een eigen stijl passend bij het aangeboden materiaal en passend in de entourage van het Wijsheidsweb. Teksten kunnen in de vorm van columns, essays, artikelen, lezingen, interviews, hoofdstukken uit boeken, boekpresentaties, boekrecensies, … worden aangeleverd. Voel je daarbij niet geremd uit je eigen blogs, publicaties, scripties, cursusmateriaal, aantekeningen etc. te putten! Daarbij is het handig dat je alvast je ideeën voor de categorie(ën), een lijstje trefwoorden, literatuurverwijzingen, links en zo aangeeft. Vergeet je eigen (korte) cv, eventuele voetnoten en bronvermeldingen niet en denk er ook aan de eventuele toestemming te vragen van het (oorspronkelijke) tijdschrift/boek aan de uitgever!

Hoe kun je dat invullen?

Het Rad van interculturele levenskunst met vijf elementaire velden en zestien wijsheidstradities

Het Wijsheidsweb schetst de interculturele levenskunst symbolisch naar de vijf elementen — aarde, water, lucht, vuur en ether. De vijf elementen symboliseren elementaire wijsheidsvelden. Deze zijn vervolgens ingedeeld in ‘elementengroepen’ met zestien (inter)culturele wegen tot wijsheid. Daarbij gaan we in op de cultureel-historische bronnen van de verschillende wijsheidstradities, breukvlakken in de geschiedenis en ontmoetingen tussen culturen. Bovendien is er aandacht voor de actualisering van de wijsheidstradities door persoonlijke doorleving en als bronnen om uit te putten voor een dieper begrip van huidige maatschappelijke uitdagingen.

het rad met de vijf elementaire velden en 16 interculturele wegen
 • De drie wijsheidswegen in het elementaire veld ‘aarde’ zijn vooral ontleend aan traditioneel levende volkeren: Afrikaanse; Indiaanse; en Aboriginal, Maori- en Polynesische culturen.
 • De drie wijsheidswegen in het elementaire veld ‘water’ zijn vooral ontleend aan natuurlijke (tegen) beweging en kosmische wetten volgende meanderende leefwijzen: Confuciaanse; daoïstische; en soefi stromingen.
 • De drie wijsheidswegen in het elementaire veld ‘lucht’ zijn vooral ontleend aan de op een pad van inzicht en adem gebaseerde tradities: boeddhistische, advaita vedanta; gnosis en mystieke; Germaanse, Keltische en Noordse perspectieven.
 • De drie wijsheidswegen in het elementaire veld ‘vuur’ zijn karakteristiek voor religieuze en spirituele tradities, waarin de betekenis van het vuur en de thematiek van transformatie, liefde en strijd tussen goed en kwaad een belangrijke rol spelen en zijn ontleend aan: animistisch-sjamanistische; hindoe; en monotheïstische — zoroastrische, joodse, christelijke en islamitische — richtingen.
 • Het ‘etherveld’ verwijst naar het gegeven dat de zoektocht naar wijsheid gevoed wordt door: ontmoetingen tussen culturen; en profiel krijgt door raak-, snij- en breukvlakken in de geschiedenis en tussen tijdperken.

De vijf elementaire velden

de vijf elementaire velden

WW-auteurs[1] kunnen één of meer van die richtingen uitwerken. (De webredactie draagt zorg voor het indelen.)

De zes dimensies

Met zes dimensies wordt de gelaagdheid van historische wortels naar actuele praktijken van levenskunst in beeld gebracht in het continuüm tussen theorie en praktijk met tijdelijk en cultureel-historisch bepaalde antwoorden op de vraag hoe het leven goed te leven.

 • visies, filosofie
 • verhalen, mythen
 • rituelen, ritualiteit
 • symbolen, symboliek
 • praxis, kunsten en ambachten
 • maatschappelijke actualiteit en/of een persoonlijke visie of doorleving.
de zes dimensies

WW-auteurs[1] kunnen één of meer van die dimensies uitwerken. (De webredactie draagt zorg voor het indelen.) Je mag zowel aandacht besteden aan alle zes dimensies in de vorm van korte paragrafen, als vooral op één of een combinatie van die aspecten ingaan. Je bent dus vrij het accent naar eigen inzicht en ervaring te leggen in je beschrijving van een spiritueel pad, een rituele praktijk en symboliek, een praxis voor bewustzijnsontwikkeling, een religieuze richting of een filosofische stroming. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen dat je vooral een bepaald ritueel of een symbool beschrijft; of een spirituele praktijk zoals meditatie of yoga. Ook kun je aan de hand van een mythe of verhaal uit die traditie aspecten van de visie en filosofie erachter vertellen. Bovendien is het mogelijk dat je de traditie plaatst in het heden: in de maatschappelijke actualiteit en/of je eigen persoonlijke doorwerking van die traditie en eigen wordingsgeschiedenis belicht.

Tips

De webredactie heeft tenslotte nog tips voor teksten:

 • Schrijf liefst in korte zinnen
 • Kies voor niet te lange alinea’s
 • Zet sprekende koppen en tussenkoppen ter verheldering in
 • Beperk het gebruik van moeilijke woorden

Voor zover teksten dat toelaten en zonder dat aan de inhoud afbreuk wordt gedaan, kan de webredactie deze drie tips ook naar eigen inzicht toepassen.
Het resultaat wordt met de schrijvers teruggekoppeld.

Wat voor bestanden kun je voor het Wijsheidsweb aanleveren?

Met name digitale bestanden: word-documenten, excelbestanden, powerpoint, muziek, mp3, mp4, foto’s, filmpjes, afbeeldingen, youtube filmpjes, etc. NB: liever niets als pdf aanleveren, omdat we ‘alles’ graag in de huisstijl van het Wijsheidsweb willen kunnen overzetten… We zien graag dat je je eigen materiaal inzendt. Bij gebruik van materiaal van derden graag aan bronvermelding doen.

Hoe kun je je bestanden voor het Wijsheidsweb aanleveren?

Je kunt je ‘kant en klare’ bestanden zoals word-document, excelbestand, powerpoint, mp3, mp4, etc. per mail opsturen naar info@questforwisdom.org of per usb-stick bij ons aanleveren.
Van hele zware bestanden of van een verzameling van zulke bestanden zien we graag dat je ze niet per mail maar via www.wetransfer.com aanlevert.
Foto’s, afbeeldingen, youtube filmpjes, mp3/4-tjes etc. die het geheel ondersteunen kunnen dus worden gebruikt, graag met bronvermelding.
Belangrijk: al deze bestanden liever apart van elkaar aanleveren en s.v.p. dus niet in een word-docx etc. plakken!

Wat bieden we?

Allereerst bieden we je hulp bij het geschikt maken van je materiaal voor het Wijsheidsweb.
Nadat is besloten dat je materiaal op het Wijsheidsweb geplaatst kan worden, wordt dit door de redactie in de huisstijl van het Wijsheidsweb gebracht en worden er desgewenst afbeeldingen en links aan toegevoegd. De bijdrage komt integraal op het Wijsheidsweb terecht.
Voordat het materiaal op het web wordt geplaatst, wordt het ‘eindproduct’ met je teruggekoppeld.
Tenslotte proberen we zoveel mogelijk heen en weer links naar sites van participanten aan te brengen.
Als stichting zonder winstoogmerk, die (nog) niet over ruime middelen beschikt, bieden we in afstemming met het bestuur een vergoeding in een andere vorm. Dat kan zijn een vergoeding van gemaakte noodzakelijke onkosten voor gevraagde bijdragen of een Quest for wisdom cadeautje.

[1] WW-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, makers en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van het Wijsheidsweb hebben gesteld.

Tags: