Organisatie van de QFWF

De Stichting ‘Quest for wisdom foundation’ (QFWF) is op 10 oktober 2016 opgericht door Heidi Muijen. Zij gaf daarmee gehoor aan de inspiratie dat de verschillende wijsheidswegen die er in Noord en Zuid, Oost en West zijn ontwikkeld, meerwaarde en schoonheid toevoegen aan een gemeenschappelijk thema.

Dit thema gaat mensen van alle tijden en in alle windstreken aan. Meer als een appèl tot levenskunst, dan als filosofisch of religieus antwoord.
Hebben wij niet steeds opnieuw wijsheid te ontwikkelen rond de grondvraag: hoe het leven goed te leven?

De missie van de QFWF is daarom bij te dragen aan een dialoog tussen culturen en wijsheidstradities, opdat de uitwisseling tot een kruisbestuiving rond deze vraag mag leiden met als resultaat maatschappelijke, kunstzinnige en filosofische vruchten van interculturele levenskunst.

De QFWF heeft geen winstoogmerk en heeft op dit moment geen personeel in dienst.
Sinds 1 januari 2018 heeft zij de culturele ANBI-status.

Bestuur van de QFWF

De QFWF kent een formeel bestuur en heeft in de statuten haar missie ter bevordering van een inclusieve samenleving vastgelegd en nader omschreven als beoogde doelen van interculturele levenskunst.

Haar doelen wil zij langs drie ‘Quests for wisdom’ en in nauwe samenwerking met de ereleden en een netwerk van meestromende, vertakkende , vurige en luchtige kringen van betrokkenen vormgeven:

bestuur Quest for wisdom foundation
 1. Het verzamelen, ontwikkelen en publiceren van (inter)cultureel en kunstzinnig materiaal voor het Wijsheidsweb
 2. Het ontwikkelen van culturele wijsheid tot een Gulden snede van educatief materiaal, zoals Spel- en dialoogvormen en Storytelling
 3. Het organiseren van levende ontmoetingen via Ontmoetingsdagen, Masterclasses en het QFWF-videokanaal

De bestuursleden

Heidi Muijen, voorzitter
Norwin Roberto, secretaris
Quintra Rijnders, penningmeester
Louise Müller, algemeen lid
Nivedita Yohana, algemeen lid
Tess van Dongen, algemeen lid
Victor Dobbin, algemeen lid

bestuur@questforwisdom.org

Ereleden

ereleden Quest for wisdom foundation

Ereleden zijn mensen die vanwege hun inspirerende gedachtegoed en/of hun bijzondere verdiensten voor de QFWF deze status verdienen.
Sinds december 2016 heeft de QFWF twee ereleden.

De ereleden

Dirk De Wachter
Joke Koppius

QFWF Kringen van betrokkenen

De vertakkende, meestromende, luchtige, vurige en etherische kringen van betrokkenen rond de QFWF vormen een groeiend netwerk van mensen, dat op zeer diverse wijze bijdraagt aan de QFWF.
Zoals de auteurs, acteurs, kunstenaars, redacteuren, trouwe lezers van het Wijsheidsweb (Quest 1) en de participanten van de Ontwikkel- en werkgroepen die met hoofden, harten, handen en ogen het Educatief materiaal ten behoeve van interculturele levenskunst helpen vormgeven (Quest-2) en de Ontmoetingsdagen en Masterclasses organiseren (Quest-3).

Wie zich in de missie van de QFWF herkennen, kunnen op verschillende wijze bijdragen aan haar doelen.
Zowel heel praktisch bij het organiseren van activiteiten als ook bestuurlijk, sociaal en kunstzinnig of op andere betrokken wijze.
Voor het realiseren van de doelen kunnen mensen zich aansluiten bij de drie ‘Quests for wisdom’ door te participeren in één of meerdere van de volgende kringen:

 • in het zich vertakkend netwerk van auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, makers en belanghebbenden die bijdragen aan het Wijsheidsweb (de WW-auteurs[1]);
 • meestromend door deel te nemen aan de Ontmoetingsdagen en Masterclasses;
 • luchtig betrokken door zich te abonneren op het QFWF videokanaal en de Nieuwsbrief Spinnend web;
 • als vurige ambassadeurs en participanten in bestuur, redactie(raad), ontwikkel- en werkgroepen; met praktische handen voor het organiseren van de jaarlijkse Ontmoetingsdag en Masterclasses; en het verzorgen van het QFWF-videokanaal
 • als etherische wisdomseekers met belangstelling voor het gedachtegoed die het Wijsheidsweb raadplegen en daarop naar wens en behoefte actief zijn via berichten en reacties ….

Webredactie van het Wijsheidsweb

Voor het vormgeven van Quest 1 heeft de QFWF het Wijsheidsweb gelanceerd, bedoeld voor het verzamelen, ontwikkelen en publiceren van (inter)cultureel en kunstzinnig materiaal.

Voor de ontwikkeling van het Wijsheidsweb en het zorg dragen voor de kwaliteit van de inhoud ervan is er een webredactie.

Er wordt recht gedaan aan copyright en ieders belangen:

 • van de WW-auteur[1],
 • van het mediumkanaal, website of de uitgever, waar het materiaal eerder is gepubliceerd,
 • van het Wijsheidsweb en de Quest for wisdom foundation.

De webredactie heeft de volgende taken

webredactie Wijsheidsweb
 • Zorgt voor het ontwikkelen en in stand houden van het Wijsheidsweb.
 • Gaat op zorgvuldige wijze om met het aangeleverde materiaal.
 • Beoordeelt het aangeleverde materiaal op geschiktheid voor plaatsing op het Wijsheidsweb.
 • Brengt het materiaal in de huisstijl van het Wijsheidsweb.
 • Brengt in afstemming met de WW-auteur[1] illustraties aan
 • Bekijkt of linken en andere auteursgegevens niet ontbreken.
 • Zorgt dat het geheel na afronding op het Wijsheidsweb wordt geplaatst.
 • Laat inzenders weten waar het specifieke materiaal op de site is terug te vinden.

De leden van de webredactie

Gea Smit
Heidi Muijen (hoofdredacteur)
Joke Koppius (hoofdredacteur)
Rosalie de Wildt
Tess van Dongen

redactie@questforwisdom.org

Redactieraad van het Wijsheidsweb

redactieraad Wijsheidsweb

De Redactieraad zorgt — in samenspraak met de Webredactie — voor de bewaking van de kwaliteit van het door derden aangeboden materiaal voor het Wijsheidsweb.

De leden van de Redactieraad

Angela Roothaan
Erik Hoogcarspel
Greg Suffanti
Joke Koppius (voorzitter)
Nivedita Yohana
Wim van de Laar

QFWF Nieuwsbrief ‘Spinnend web’

Voor het bekendheid geven aan het gedachtegoed van de QFWF en het aankondigen van de Ontmoetingsdagen en Masterclasses is er de nieuwsbrief Spinnend web.
De QFWF juicht het toe wanneer vrijwilligers — in afstemming met de Webredactie — participeren in de vorm van een vaste rubriek, blogs of redactioneel.

redactie@questforwisdom.org

Ontwikkel- en werkgroepen

De QFWF zou haar doelen niet kunnen halen zonder de vurige kring van betrokkenen, die zich met engagement en praktische wijsheid inzetten, van ambassadeurs voor haar missie tot het liefdevol en nuchter handen uit de mouwen steken.

Voor het vormgeven van de Ontmoetingsdagen, Masterclasses en QFWF-videokanaal (Quest 3) wordt in wisselend samengestelde ontwikkel- en werkgroepen samengewerkt.
In een aantal stimulerende bijeenkomsten wordt een thema op het gebied van interculturele levenskunst eerst brainstormend en inhoudelijk ontwikkeld en daarna ook concreet gemaakt.
Het organiseren van deze activiteiten — zowel in een praktische zin (catering, zaalhuur, etc.) als in de vorm van voorlichting en pr/reclame via netwerken, sociale- en nieuwsmedia — vormt op deze manier een organisch geheel met de inhoudelijke ontwikkeling van de programma’s.

2019-06

[1] WW-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van het Wijsheidsweb hebben gesteld.

Tags: , , , , , , , ,