Organisatie van de QFWF

De Stichting ‘Quest for wisdom foundation’ (QFWF) is op 10 oktober 2016 door Heidi Muijen opgericht.
Zij gaf daarmee gehoor aan de inspiratie dat de verschillende wijsheidswegen die er in Noord en Zuid, Oost en West zijn ontwikkeld, meerwaarde en schoonheid toevoegen aan een gemeenschappelijk thema.

Dit thema is iets dat mensen van alle tijden en in alle windstreken aangaat. Meer als een appèl tot levenskunst, dan als filosofisch of religieus antwoord. Hebben wij niet steeds opnieuw wijsheid te ontwikkelen rond de grondvraag: hoe het leven goed te leven?

De missie van de Stichting is daarom bij te dragen aan een dialoog tussen culturen en wijsheidstradities, opdat de uitwisseling tot een kruisbestuiving rond deze vraag mag leiden met als resultaat vruchten van interculturele levenskunst.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en heeft op dit moment geen personeel in dienst.

Bestuur

bestuur Quest for wisdom foundation

Het bestuur van de QFWF wil aan deze missie in nauwe samenwerking met de ereleden en een netwerk van betrokkenen, van meestromende, vertakkende (vurige en luchtige) kernen en kringen vormgeven.

De bestuursleden

Heidi Muijen, voorzitter
Norwin Roberto, secretaris
Quintra Rijnders, penningmeester
Nivedita Yohana, algemeen lid
Tess van Dongen, algemeen lid
Victor Dobbin, algemeen lid

bestuur@questforwisdom.org

Webredactie Wijsheidsweb

webredactie

Voor de ontwikkeling van het Wijsheidsweb en het zorg dragen voor de kwaliteit van de inhoud ervan is er een webredactie.

De redactie heeft de volgende taken

 • Zorgt voor het ontwikkelen en in stand houden van het Wijsheidsweb.
 • Gaat op zorgvuldige wijze om met het aangeleverde materiaal.
 • Beoordeelt het aangeleverde materiaal op geschiktheid voor plaatsing op het Wijsheidsweb.
 • Brengt het materiaal in de huisstijl van het Wijsheidsweb.
 • Brengt in afstemming met de WW-auteur[1] illustraties aan
 • Bekijkt of linken en andere auteursgegevens niet ontbreken.
 • Zorgt dat het geheel na afronding op het Wijsheidsweb wordt geplaatst.
 • Laat inzenders weten waar het specifieke materiaal op de site is terug te vinden.

redactie@questforwisdom.org

De leden van de webredactie

Gea Smit
Heidi Muijen (hoofdredacteur)
Joke Koppius (hoofdredacteur)
Rosalie de Wildt
Tess van Dongen

Redactieraad

De Redactieraad zorgt — in samenspraak met de Webredactie — voor de bewaking van de kwaliteit van het door derden aangeboden materiaal voor het Wijsheidsweb.

De leden van de Redactieraad

Angela Roothaan
Erik Hoogcarspel
Greg Suffanti
Joke Koppius (voorzitter)
Nivedita Yohana
Wim van de Laar

Nieuwsbriefredactie ‘Spinnend web’

Voor het bekendheid geven aan het gedachtegoed van de Stichting en het aankondigen van de ontmoetingsdagen en masterclasses is er de nieuwsbrief Spinnend web.
De Stichting juicht het toe wanneer vrijwilligers — in afstemming met de Webredactie — willen participeren in de vorm van een vaste rubriek, blogs of redactioneel.

redactie@questforwisdom.org

Organiserend comité ontmoetingsdagen en masterclasses

Steeds zal er met het oog op de ontmoetingsdagen of een masterclass per keer een organiserend comité worden aangesteld.

Het organiseren van een activiteit gebeurt — zowel in een praktische zin (bijvoorbeeld catering, zaalhuur etc.) als in de vorm van voorlichting en pr/reclame via netwerken, sociale- en nieuwsmedia — in wisselend samengestelde groepen en in nauwe afstemming met het bestuur.

QFWF Kringen van betrokkenen

Wie zich in de missie van de Quest for wisdom foundation herkennen, kunnen op verschillende wijze bijdragen aan haar doelen.
Zowel heel praktisch bij het organiseren van activiteiten als op bestuurlijk, sociaal en kunstzinnig of op andere betrokken wijze.
Voor het realiseren van de doelen van de stichting kunnen mensen langs de drie ‘Wegen van interculturele levenskunst’ participeren in elementaire kringen van betrokkenheid:

 • in een zich vertakkend netwerk van auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, makers en belanghebbenden die bijdragen aan het Wijsheidsweb (de WW-auteurs[1]);
 • met beide benen op de grond en met praktische handen voor het organiseren van ontmoetingsdagen en masterclasses;
 • meestromend door deel te nemen aan de ontmoetingsdagen en masterclasses;
 • luchtig betrokken door op de hoogte te blijven van de Quest for wisdom foundation en WW-ontwikkelingen via de Nieuwsbrief Spinnend web;
 • als vurige ambassadeurs en participanten in bestuur, redactie(raad), ontwikkel- en werkgroepen;
 • als etherische wisdomseekers, die het Wijsheidsweb raadplegen en desgewenst actief zijn via berichten en reacties ….

Auteurs, acteurs, kunstenaars en andere participanten

Het Wijsheidsweb is opgebouwd met behulp van de bijdragen van een zich vertakkend netwerk van auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, makers en andere belanghebbenden. In nauwe afstemming met bestuur en redactie(raad) zal het materiaal geplaatst worden op het Wijsheidsweb, waarbij zoveel mogelijk recht zal worden gedaan aan copyright en ieders belangen:

 • van de WW-auteur[1]
 • van het mediumkanaal, website of de uitgever, waar het materiaal eerder is gepubliceerd,
 • van het Wijsheidsweb en de Quest for wisdom foundation.

Ontwikkel- en werkgroepen

Bijvoorbeeld voor de Ontmoetingsdagen en Masterclasses wordt in wisselend samengestelde ontwikkel- en werkgroepen samengewerkt.
In een stimulerend samenzijn wordt een thema op het gebied van interculturele levenskunst eerst brainstormend en inhoudelijk ontwikkeld en daarna ook concreet gemaakt.

Het organiseren van een activiteit gebeurt — zowel in een praktische zin (catering, zaalhuur, etc.) als in de vorm van voorlichting en pr/reclame via netwerken, sociale- en nieuwsmedia —in nauwe afstemming met het bestuur.

Participanten

Carola Pelder
Addeah Prempeh
Henry Muldrow
Louis Van Marissing
Louise Müller
Robin Stemerding

Ereleden

ereleden

Ereleden zijn mensen die vanwege hun inspirerende gedachtegoed en/of hun bijzondere verdiensten voor de Stichting deze status verdienen.
Sinds december 2016 heeft de Stichting twee ereleden.

De ereleden

Dirk De Wachter
Joke Koppius

[1] WW-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, makers en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van het Wijsheidsweb hebben gesteld.

2019-03

Tags: