Stichting Quest for wisdom foundation

Doel

Stichting Quest for wisdom foundation (QFWF) heeft het stimuleren van interculturele levenskunst als doel.
De QFWF wil bijdragen aan een cultuur van openheid voor culturele diversiteit (inter-esse) door middel van het aanboren van de eigen en gezamenlijke historische interculturele wortels en wijsheidstradities.

Wegen

  1. Het verzamelen, ontwikkelen en publiceren van (inter)cultureel en kunstzinnig materiaal voor het Wijsheidsweb
  2. Het ontwikkelen van educatief materiaal voor (inter)culturele levenskunst, zoals Spel- en dialoogvormen en storytelling
  3. Het organiseren van levende ontmoetingen via Masterclasses en Ontmoetingsdagen 

Achtergrond: interculturele levenskunst

Het goed kunnen omgaan met verschillen is de interculturele kwestie van onze tijd.
De doelstelling van de stichting bevat een oproep tot interculturele levenskunst als antwoord op de zogenaamde ‘de multiculturele samenleving’.

Deze kwestie snijden we aan als een questie, een filosofisch vraagstuk van ethische en politieke aard:

Hoe gaan we om/ of willen we omgaan met ‘de vreemde ander’?
Die vreemde ander kan de buitenlander, de verschoppeling, de randfiguur, de vluchteling zijn …

Wanneer we de blik zowel naar buiten als naar binnen richten naar diepere lagen rond de veel beladen kwestie raken we de questie:

Hoe gaan we om met ‘het andere’ (wat buiten ons referentiekader valt) en wie is voor ons ‘de (vreemde) ander’?
Gaat het hier om angst je eigen identiteit te verliezen?
Hoe met verschillen tussen ik en ander, tussen wij en zij, tussen natuur en cultuur, tussen verschillende culturen om te gaan?
Hoe op een goede manier te begrenzen?
Hoe open te staan voor de vreemde ander in onszelf?

Het omgaan met verschillen is door Paul Scheffer als maatschappelijk vraagstuk aan de orde gesteld in zijn artikel Het multiculturele drama (2000). Daarvoor was het internationale debat al op scherp gezet door Samuel P. Huntingtons boek over de Clash of Civilizations (1996). Sindsdien klinken er harde tonen in een verhit politiek debat en rollen de meningen over menige borreltafel. Voor- en tegenstanders van tolerantie en een menswaardige opvang van vluchtelingen buitelen over elkaar heen in de sociale media …

De QFWF plaatst de vreemdeling en het andere, juist de schoonheid van het verschil tegenover de angst voor die vreemde ander. Alleen door ruimte in zichzelf en tussen mensen te creëren kan die kanteling ontstaan. En mag het vreemde er zijn, ook in jezelf!

Daarom stelt de QFWF zich ten doel filosofische en praktische vormen van levenskunst uit Oost en West, Noord en Zuid te verzamelen en verder te ontwikkelen tot interculturele levenskunst, opdat mensen elkaar als spelers (homo ludens) ontmoeten.
In een speelruimte zijn het naast gedeelde waarden van medemenselijkheid ― die mensen als spelers met elkaar verbinden ― juist verschillen die een gemeenschappelijke speelruimte openen!

2019-03

Tags: