Redactiestatuut Wijsheidsweb

Redactiestatuut Wijsheidsweb — quest for wisdom

Dit statuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de journalistieke en exploratieve inhoud van het Wijsheidsweb te garanderen. Het regelt daartoe de positie van alle partijen die betrokken zijn bij deze website als uitgever en digitaal platform.

Uitgever: Stichting Quest for wisdom foundation (QFWF)

 1. De uitgever regelt en bewaakt vorm en inhoud van het Wijsheidsweb.
 2. De uitgever bewaakt de onafhankelijkheid van het Wijsheidsweb.
 3. De uitgever geeft duidelijk aan wat het doel is van het platform.
 4. De doelstelling van het Wijsheidsweb en de eventuele wijziging daarvan, wordt vastgesteld door de uitgever.
 5. De identiteit is het geheel van de inhoudelijke kenmerken van de site. Het siteconcept bestaat uit de naam en zijn verschijningsvorm, zijnde titel en logo.
 6. Titel en logo van de website, en de eventuele wijziging daarvan, worden vastgesteld door de uitgever.
 7. De redactieformule: zijnde een site-lay-out, navigatie, wel of geen animatie, enzovoort, de journalistieke inhoud, inclusief journalistieke diensten, enzovoort.
 8. De redactieformule, en de eventuele wijziging daarvan, wordt vastgesteld door de uitgever.
 9. De uitgever publiceert een colofon met daarin relevante gegevens, waaronder de naam van de uitgever, adresgegevens, telefoon, e-mail adressen, enzovoort.
 10. Op het Wijsheidsweb worden geen commerciële advertenties geplaatst.
 11. Om de integriteit van de webredactie en de vertrouwensrelatie met de bezoeker, lezer of eindgebruiker van het platform — hierna te noemen eindgebruiker — te waarborgen, treedt de uitgever de eindgebruiker in alle openheid tegemoet. Ter versterking van deze doelen verstrekt de uitgever alle relevante informatie die voor een open communicatie vereist zijn.
 12. De uitgever stelt de eindgebruiker op de hoogte wat haar beleid is ten aanzien van het verzamelen van persoonlijke informatie en het gedrag van de eindgebruiker binnen het platform, hierna te noemen ‘datamining’. Indien van dit beleid wordt afgeweken, wordt de eindgebruiker altijd vooraf gewaarschuwd. Verder wordt de eindgebruiker een opt-out mogelijkheid geboden om reeds verzamelde gegevens in te trekken.
 13. De uitgever stelt de eindgebruiker op de hoogte wat haar beleid is ten aanzien van de privacybescherming.
 14. De uitgever zorgt ervoor dat de eindgebruiker het redactiestatuut binnen het eigen platform kan raadplegen.

Onafhankelijkheid van het Wijsheidsweb: de hoofdredactie, webredactie en redactieraad

 1. Onder het begrip Wijsheidsweb valt in dit statuut elk platform voor elektronische informatie-uitwisseling, zoals een website, een database aangesloten op een openbaar netwerk, e-mailproducten, nieuwsbrieven, ….
 2. De hoofdredactie nodigt WW-auteurs[1] uit en geeft hen gelegenheid tot publiceren op het Wijsheidsweb.
 3. De hoofdredactie toetst vooraf of het aangeleverde en te plaatsen materiaal voldoet aan de doelstellingen van de QFWF.
  De beslissing hierover van de hoofdredactie is maatgevend en staat niet ter discussie.
 4. De webredactie voert de taken uit binnen de redactieformule, zonder beïnvloeding van buitenaf en binnenuit.
 5. De webredactie werkt volgens de beginselen van redactionele onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in de berichtgeving, analyse en opinie.
 6. De redactieraad ziet toe op en adviseert over de kwaliteit van het materiaal dat op het Wijsheidsweb wordt geplaatst.

Ieders brokje wijsheid draagt bij aan de Quest for Wisdom!

2019-05

[1] WW-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van het Wijsheidsweb hebben gesteld.

Tags: