Workshops spel en dialoog, en masterclasses spelbegeleiding

Koersbepaling door interculturele levenskunst

Leven is voortdurende verandering.
Levenskunst richt zich op het vinden van ijkpunten in de weerbarstigheid van het leven te koersen op het goede, nuttige en aangename.

Aan de hand van de QFWF spel- en dialoogvormen ontstaat er speelruimte. Daarin kunnen deelnemers rond de speeltafel eigen thema’s en levensvragen afstemmen op het innerlijk kompas. En aanscherpen in de dialoog aan elkaars gezichtspunten en visies van interculturele levenskunst die tijdens het samenspel ter tafel komen. Koersbepaling door levenskunst. Ten behoeve van het goede leven!

Serious gaming, storytelling, spel & dialoog

De digitale speelruimte van Quest for wisdom en de fysieke speelborden — het speelbord van Mens ken jezelf met het landschap van levensgeluk en de dialoogtafel — visualiseren denkbeelden en symboliek uit de filosofische en interculturele levenskunst. Deze worden door de spel- & dialoogbegeleider ingebracht tijdens het dialogeren; op een manier dat ze prikkelen de eigen inzichten over de aangesneden existentiële thema’s te ont-dekken…
De game Quest for wisdom en de fysieke spel- en dialoogvormen zijn gebaseerd op de symboliek van de natuurelementen, (interculturele) filosofische en kunstzinnige invalshoeken en mythische verhalen van levenskunst.

Samenspel en samenspraak vormen het hart van alle spel- en dialoogvormen.
Spel en dialoog houden een ruimte van ontmoeting open door dialogische spelregels: bereid zijn tot een creatief samenspel, open bevragen en antwoorden, en daarop aanspreekbaar zijn. Vanuit een coöperatieve veeleer dan strategische of concurrerende speelwijze, een open vorm voor uitwisseling vanuit ieders authentieke ervaring.

Wees daarom welkom bij de masterclasses en workshops aan de hand van de spelvormen van

Workshops op maat

Afgestemd op uw behoefte maakt de QFWF een passende combinatie van het storytelling programma met de game Quest for wisdom en naar wens ook de fysieke spel- en dialoogvormen. De masterclasses en workshops creëren een krachtige leeromgeving zowel als een ontspannen creatieve ruimte. Daarin kan de juiste aandacht ontstaan voor een levensthema, een transitie vorm geven aan de hand van uw specifieke individuele vraag of groepswens; bijvoorbeeld een ritueel voor het markeren van een overgangsmoment of het stimuleren van een ontwikkelingsproces rond een vraagstuk.
Afhankelijk van het doel kiest u voor doelgerichte samenkomst of een workshop met open inschrijving, een masterclass op locatie of een huiskamer workshop. De ambiance en precieze invulling van de bijeenkomst worden afgestemd op uw wensen, het thema van samenzijn en het aantal deelnemers.

Er is ook een masterclass en train-de-trainersprogramma waarin u zelf kunt leren de game, een spel- of dialoogvorm te begeleiden, afgestemd op de vragen en eigen werkcontext.

Lees meer of neem contact op!

De spelbegeleider

De rol van de spelbegeleider is voor de spel- en dialoogvormen essentieel en bestaat uit een specifieke begeleidingskunst: het samenvlechten van dialogische en creatieve processen rondom levensthema’s en filosofische invalshoeken. Het hanteren van het spelmateriaal vraagt zowel begeleidingskunst als inzicht in de symboliek van het spelmateriaal en van thema’s uit de filosofie van de levenskunst.

Degenen die de filosofisch-mythische spelvormen van Mens, ken je zelf of de ont-dekkende dialoogvormen van Wat is de kwestie? — Wat is de questie! in eigen kring of in de eigen beroepspraktijk willen gebruiken, wordt aangeraden zich te verdiepen door middel van het instructiemateriaal (speelwijzer, dialoogwijzer, Jokerkaarten en/of instructiekaarten en -bladen).

Voor wie zich daarin verder willen bekwamen, bestaan er passende programma’s en masterclasses in spelbegeleiding. Die programma’s worden afgestemd op de behoefte en wensen van deelnemers, zodat ze optimaal aansluiten bij de eigen expertise en doelgroepen met wie deelnemers werken. Het primaire werkmateriaal in de leergang komt voort uit ieders eigen ervaring met de spel en dialoogvormen.

Dit programma staat open voor zowel zelfstandig gevestigde professionals, als professionals in dienstverband: coaches, supervisoren, docenten, managers en andere professionals die mensen beroepsmatig begeleiden. De masterclasses vinden plaats op locatie in verschillende regio’s in het land. Ter ondersteuning van het leerproces is het nodig ervaring op te doen in eigen kring aan de hand van een spel- of dialoogvorm naar voorkeur.

Informeer verder naar een passend programma of masterclass in spelbegeleiding!