Weesper Filosofie Kring

Ontmoeten — Ontmoetingsdagen — Workshops en Masterclasses — Weesper Filosofie Kring — Videokanaal

Maandelijkse bijeenkomst onder QFWF-begeleiding

Lees een impressie over het thema ‘omgaan met de dood’.

Opzet

  • Begeleiding: Heidi Muijen
  • Data: een voorjaars- en najaarsprogramma
  • Praktisch: maandelijkse bijeenkomsten op woensdagen
  • Tijd: van 15.30-17.30 uur
  • Locatie: Weesp
  • Toegang: Vriend(inn)en van de QFWF zijn welkom op de maandelijkse gespreksbijeenkomsten van de Weesper Filosofiekring.
  • Kosten: Deze activiteit staat open voor iedereen die zich meldt via een donatie als ‘vriend(inn)en’ van de Quest for wisdom foundation.
    Dat kan al voor € 45,= per jaar door dit bedrag over te maken op IBAN NL14TRIO0777827654 ten name van de Quest for wisdom foundation te Weesp.
  • Uiteraard stelt de stichting QFWF een ruimhartiger donatie bijzonder op prijs!

Info en aanmelding (aanmelding verplicht): info@questforwisdom.org
Vraag naar de mogelijkheden: info@questforwisdom.org
Meedoen: Weesper Filosofie Kring

Update 2022-07