Pythiaspel: doe een worp!

Het Pythiaspel is een creatief orakelspel voor het verkennen van een vraag, wens of probleem aan de hand van mythische beelden en eigen wijsheid. Zoals de Pythia vroeger in de tempel van Delphi haar advies in orakeltaal gaf, zo speel je nu zelf of voor elkaar de priesteres met dit orakelspel met mythische beelden en een labyrintisch kompas.

teken de worp in het werkboek van het Pythiaspel!
teken de worp in het werkboek van het Pythiaspel!

Het heeft als doel op creatieve wijze de vraag achter een vraag te verkennen. Letterlijk en figuurlijk doe je een worp, die een spoor met raadselachtige aanwijzingen oplevert.
Door met verbeelding het spoor te volgen ont-dek je een persoonlijk thema. Dat thema beschrijf je, als een poëtisch advies over je vraag, in een haiku.

Deelnemers spelen voor zichzelf en/of voor elkaar afwisselend de rol van de Pythia (priesteres en orakel) en de vragensteller.

ISBN: 978-90-822774-2-5 — Pythiaspel: doe een worp!

de worp in het Pythiaspel
de worp in het Pythiaspel

Creatief orakelspel voor het verkennen van een vraag, wens of probleem aan de hand van mythische beelden en eigen wijsheid.Zoals de titel van het spel aangeeft doen spelers een worp naar aanleiding van een wens of probleem. Alleen of in tweetallen faciliteert het spel een tweespraak met de Pythia, wier rol in de dialoogwijzer beschreven staat. Zij verstaat de kunst verdiepende vragen te stellen in haar hoedanigheid als mediator van de wijsheid van de god Apollo, die met zijn hemelwagen tot over de horizon en het menselijke beperkte tijdsperspectief kan kijken. Aan de hand van de symboliek in het spel en een labyrintisch kompas stimuleert de Pythia je eigen wijsheid aan te boren. Zo verken je de vraag achter je vraag en de betekenis van je wens of probleem in het licht van persoonlijke waarden. Ook krijg je een aanwijzing hoe je hulpbronnen in je zelf en in je omgeving kunt aanboren. De oogst uit het spel verbeeld je en verwoord je in een haiku!

Wil je het spel bestellen met een speelse voorproeverij of een huiskamer workshop? Neem dan contact op met info@questforwisdom.org.

  • Duur: een dagdeel, solo en in één of meerdere tweetallen te spelen.
  • Met meerdere spellen geschikt voor grote groepen.

Spelmateriaal

doos met

Speelveld: 1 Pythia
Spelattributen: 1 zandloper van xx minuten; 1 tekenmateriaal: zes kleurpotloden; 5 elementen; 1 CD Droomreizen en Heldendromen met 22 songs
Dialoogwijzer: 1 werkboek met vragen en instructies