Het dialoogspel: de kwestie als questie!

met het dialoogtafelkleed: voor het voeren van een ont-dekkende dialoog over een kwestie

Een ontdekkende dialoog

In een ont-dekkende dialoog verken je de betekenis van kwesties door een filosofische of een levensvraag achter opvattingen te ont-dekken (questie). Samen ga je op een ontdekkingstocht (queeste) in de richting van de vraag.

Een ontdekkende dialoog kan in een a. eenvoudige vorm, b. een complexere vorm en c. als een vorm van biografisch onderzoek worden gevoerd.

De kwestie als questie

spelattributen voor het voeren van een beeldendialoog naar de kern van een kwestie...
spelattributen voor het voeren van een dialoog naar de kern van een kwestie…

Bij het dialoogspel hoort een dialoogwijzer waarmee deelnemers in een klein gezelschap een persoonlijk thema als een filosofische vraag gaan onderzoeken rond het dialoogtafelkleed, een canvaskleed van de vader dialoogtafel Wat is de kwestie?-Wat is de questie!. (ISBN: 978-94-92127-02-0)

Deze is vormgegeven voor een kleinere of grotere tafel. Op het canvas dialoogtafelkleed zijn vier kringen met symbolen zichtbaar. Deze symbolische beelden ondersteunen de ontdekkende dialoog over een kwestie: van buiten naar binnen stimuleren de symbolen op het kleed de questie – de samenhang met achterliggende levensthema’s en filosofische vragen – achter de kwestie te vinden. Door deze werkwijze worden deelnemers gestimuleerd het oordelen uit te stellen en normen die van buitenaf komen, te verbinden met waarderingen van binnenuit.

Inclusief een dialoogwijzer voor het voeren van de dialoog in vier ronden is het dialoogtafelkleed in twee formaten te bestellen. De dialoogwijzer bij het grotere formaat is iets complexer, inclusief een kleurendobbelsteen:

  • Klein formaat 40 x 72 cm – per post thuisbezorgd of afhalen met een speelse voorproeverij*
    dan wel inclusief een workshop spelbegeleiding aan de hand van de kleine Dialoogspelwijzer:
    informeer naar mogelijkheden info@questforwisdom.org.
  • Groot formaat 60 x 107 cm – per post thuisbezorgd of afhalen met een speelse voorproeverij*
    dan wel inclusief een workshop spelbegeleiding aan de hand van de grote Dialoogspelwijzer:
    informeer naar mogelijkheden info@questforwisdom.org.

* een speelse voorproeverij is een uitleg van het spel door een deel van het spel samen te spelen