Wat is de kwestie? – Wat is de questie!

WIQIntercultureel DialoogspelBeeldendialoogspelQuintessencespelQuestiespelPythiaspelExistentiespel

Pijler 1 Wat is de kwestie?-Wat is de questie! — Dialogische spelvormen

Een beeldendialoogtafel voor het ont-dekken van de questie achter een kwestie.

Met elkaar verken je vragen achter de vraag en onderzoek je elkaars denkbeelden en ervaringen bij een kwestie.
Het dialoogtafelkleed bevat symboliek voor het aanboren van wijsheid uit Oost en West, Noord en Zuid.
In een gezelschap van 2 tot 8 personen kun je met behulp van de Dialoogwijzer of onder begeleiding van een QFWF Spel– en dialoogbegeleider een persoonlijke, professionele of een maatschappelijke kwestie met elkaar verkennen.

Een kwestie als questie ont-dekken!

De beeldendialoogtafel Wat is de kwestie? Wat is de questie!

De beelden op de dialoogtafel bevatten symboliek uit alle windrichtingen en prikkelen de verbeeldingskracht van deelnemers.
Een kaartenset met interculturele perspectieven op de kwestie stimuleert meerperspectivisch naar de kwestie te kijken.

Ont-dek met een klein gezelschap op een queeste in vier ronden meerstemmigheid en gelaagdheid rond heikele kwesties aan de hand van een van de dialoogvormen:

Wat is de kwestie?–Wat is de questie! is geschikt om in een kleine groep te spelen: zelf met behulp van de uitgebreide Speelwijzer te spelen of onder begeleiding van een QFWF-spelbegeleider
Informeer naar mogelijkheden
info@questforwisdom.org
Zie
voor praktische informatie en bestellen.