Storytelling

Pijler 5 Storytelling: verhalen vertellen uit alle windstreken!

Een belangrijk doel van het QFWF-storytellingprogramma Animal Wisdom is het ontwikkelen van een ‘elementaire levenskunst’, ontleend aan het leven der dieren volgens mythische zowel als hedendaagse verhalen uit alle windstreken.
De elementaire wijsheid en krachten die dieren belichamen ― of die in verhalen aan dieren worden toegeschreven ― helpen tegenwicht te bieden aan een monocultureel verhaal en onderdrukkende ideologie. 
Uniek in het programma Animal Wisdom is de nadruk op verbindende verhalen en transculturele symboliek!

Hoe dit zich ontwikkeld is te lezen in De Gulden Snede

deel 1deel 2deel 3deel 4deel 5deel 6


Erelid Dirk De Wachter

schrijft op 4 april 2019

Vers van mijn lever borrelt het gevoel dat deze initiatieven wezenlijk zijn voor een samenleving, bottom-up ontmoetingen, waar menselijkheid verschijnt in verschil.
Van harte,

Dirk

Subsidie toegekend

door het buurtfonds van Amsterdam Zuid-Oost!

Het Fonds voor Zuidoost heeft — in samenwerking met het Prins Bernard Cultuurfonds — subsidie aan de QFWF toegekend om het storytelling programma te helpen verder ontwikkelen!

“Fonds voor Zuidoost is unaniem enthousiast over jouw project. Hoewel ze het project ambitieus vinden, vinden zij het een waardig initiatief. Ze vinden het mooi hoe je met dit project kinderen kennis laat maken met de veelkleurigheid van de multiculturele samenleving.
In de ogen van het buurtcomité leveren jullie een belangrijke interculturele bijdrage die op veel scholen kan worden gebruikt.
Er is vertrouwen in de organisatie en in de lesstof die al eerder ontwikkeld is.
Zij juichen het dan ook toe dan jullie gaan digitaliseren en wensen jullie veel succes.”

In het eerste half jaar van het project is er mooi materiaal ontwikkeld en twee workshops als pilot voor een (digitale) interculturele les en voor een verdiepend programma:

Workshop 1 (inleidende interculturele les): When Animals Narrate Cultures…
Workshop 2 (verdiepend programma): Animals as Wisdom Seekers

Lees meer in de QFWF-storytelling-Project-voortgangsrapportage

Animal Wisdom:

Learning from animals how to bridge gaps between cultures!

Een team van de QFWF ontwikkelt een storytelling programma, gebaseerd op wereldwijde verhalen uit Oost en West, Noord en Zuid. In dit storytelling programma staat wijsheid van dieren centraal.

dieren in het woud ― symbool voor natuurlijke wijsheid
dieren in het woud ― symbool voor natuurlijke wijsheid

Zo kennen vrijwel alle culturen verhalen over draken. Hoewel ze enerzijds verschillend van vorm zijn — soms meer slangachtig, soms als een reusachtige vogel en dan meer als een soort dinosaurus — belichamen ze alle een enorme (boven)natuurlijke kracht.
Soms zijn ze betrokken bij het scheppingsproces en soms bewaken ze schatten zoals het levenswater. Ze figureren zowel als magische helpers als dat mensen ook de strijd met hen aangaan.

Hoe de rol van dieren in het grote geheel (het leven op aarde, de kosmos) in de verschillende verhalen wordt gezien, vertelt ons daarom iets over het mens- en wereldbeeld, over opvattingen over leven en dood en over visies op goed en kwaad in de betreffende cultuur.

Dieren belichamen in mythen, legenden en sprookjes zowel natuurlijke kracht als wijsheid: ze bezitten goede en slechte eigenschappen, ze brengen boodschappen over, zoals de raaf bijvoorbeeld, en ze bemiddelen tussen de verschillende werelden van mensen, goden en onderwereld.
Zo vertolkt de vos vaak slimheid, de leeuw kracht en gezag, en de mieren zijn spreekwoordelijk ijverig.

Doelen van het QFWF-storytelling programme

In het QFWF-storytelling programma komen zowel kenmerkende culturele verschillen naar voren — zoals de draak als belichaming van goede of van slechte krachten — en als boeiende overeenkomsten — zoals de vlinder als symbool van de ziel en van transformatie…
De symbolische betekenis van dieren als dragers van wijsheid en van natuurlijke kracht vormen de pijlers voor het bouwen van bruggen tussen culturen.

Interculturele lessen

De workshops van de Ontmoetingsdag 2020 — “When Animals Narrate Cultures” en “Animals as Wisdom Seekers”  zie de Slangen Nieuwsbrief — zullen eerst als een digitale interculturele les en daarna ook als een levende interculturele les worden aangeboden.
Deze les dient als voorbeeld voor een door de QFWF te verzorgen lesmodule, bij voldoende belangstelling van de bij het Animal Wisdom programma te betrekken school.

De interculturele lessen vormen een inleiding tot de kunst van verhalen vertellen èn het delen van verhalen uit verschillende culturele wijsheidstradities.
Met als doel waarden van ‘global citizenship’ — zoals inclusie, culturele diversiteit en interculturele wijsheid — creativiteit en andere vaardigheden voor het 21e-eeuwse burgerschap te helpen versterken: van kinderen, studenten, ouders, docenten, professionals, managers en bestuurders.

The Animal Wisdom Game

Voor de verdere ontwikkeling van het Animal Wisdom programma is bij het KNAW Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door Wetenschappers een voorstel ingediend “Animals as Intercultural Bridge Builders: the Animal Wisdom Game”.
Wanneer dit fonds wordt toegekend komt er extra input op basis van onderzoekers van de Universiteit Leiden met hun onderzoeksprogramma’s. Ook studenten zijn hierbij als stagiaires welkom! De Universiteit Leiden heeft hier via haar online nieuws aandacht aan gegeven.

Meer dierenwijsheid zal aan het QFWF Storytellingprogramma Animal Wisdom worden toegevoegd. Onder meer dierenverhalen uit Brazilië, Native American mythologies, uit Indonesië, Ghana en Madagascar. Op basis van dit rijke materiaal zal een concept voor de Animal Wisdom game worden ontwikkeld. 

Het spelconcept Animal Wisdom zal tijdens de Ontmoetingsdag 2021 worden uitgevoerd, met nog andere kunstvormen, zoals dans, spel en theater, bij de vertelkunst en beeldende kunst. Mede met het oog op het aantrekken van een jonger publiek zullen er digitale middelen worden ingezet via het QFWF-video-kanaal, bijvoorbeeld met animaties en filmopnamen.

Hoe verloopt de voortgang intussen?