Storytelling

Pijler 5 Storytelling: verhalen vertellen uit alle windstreken!

De hoofddoelen van het storytelling programma zijn een inleiding tot de kunst van verhalen vertellen èn het delen van verhalen uit verschillende culturele achtergronden.
Mede bedoeld om interculturele competenties vanuit waarden van het wereldwijde 21e-eeuwse burgerschap, zoals inclusiviteit, culturele diversiteit en interculturele wijsheid — van kinderen, studenten,  ouders, leraren en in de toekomst andere doelgroepen — te verbeteren.

Er is van alles in ontwikkeling

Erelid Dirk De Wachter schrijft op 4 april 2019

Vers van mijn lever borrelt het gevoel dat deze initiatieven wezenlijk zijn voor een samenleving, bottom-up ontmoetingen, waar menselijkheid verschijnt in verschil.
Van harte,

Dirk
International