Het Interculturele Dialoogspel

WIQIntercultureel DialoogspelBeeldendialoogspelQuintessencespelQuestiespelPythiaspelExistentiespel

Een kwestie als questie ont-dekken!

Rond het dialoogtafelkleed: een ont-dekkende dialoog van verbeelding naar verwoording

In een gezelschap rond het dialoogtafelkleed ont-dek je met elkaar kleurrijke verschillen in opvattingen, vooronderstellingen en praktische voorbeelden bij de kwestie die aan de orde is. Als questie verken je vooral de vragen rond een kwestie, waar iedereen een mening over heeft, teneinde de meerstemmigheid te laten klinken; pluriform en gelaagd haar betekenis te ontrafelen.

Door middel van verbeelding via de symbolen op het dialoogtafelkleed is het de kunst je eigen standpunt en dat van anderen te bevragen, zodat ieders ervaring, vragen en verlangen achter de kwestie zo veelkleurig mogelijk tot hun recht kunnen komen. Samen ga je op een ontdekkingstocht (queeste) in de richting van de quintessence… de essentie die ieder uit het gesprek haalt. Op het dialoogtafelkleed, verbeeld als het centrum met de pure elementaire kleuren en de glazen bol.

Interculturele perspectieven belichten de kwestie

Het dialoogtafelkleed met spelmateriaal tijdens een workshop

De tweede ronde van de ont-dekkende dialoog staat in het teken van filosofisch gereedschap waarmee je de kwestie belicht. De acht symbolen ― tunnel, klauwhamer, ladder, lantaarn, luchtballon, bril, brug en anker ― zijn verbonden met interculturele perspectieven uit Oost, West, Noord en Zuid. Deze zijn kort en krachtig verbeeld en verwoord op acht kaarten.
Er is zowel een kaartenset beschikbaar met perspectieven uit de Westerse filosofie, als een Interculturele set met uitspraken van wijzen en wijsheidstradities afkomstig uit de verschillende continenten.

Een ontdekkende dialoog kan in

 1. eenvoudige vorm, door zelf vrijelijk te associëren rond de beelden op het dialoogtafelkleed,
 2. een complexere vorm, door de dialoogaanwijzingen op het spelformulier te volgen en de kaartenset te gebruiken
 3. als een vorm van biografisch en filosofisch onderzoek onder begeleiding van een professionele Quest for wisdom dialoogbegeleider worden gevoerd.

Spelmateriaal naar keuze

 • Dialoogwijzer en Spelformulier met aanwijzingen voor het voeren van een dialoog in vier spelronden;
 • Speelkaarten:
  8 Filosofische gereedschappen
  a) Westerse filosofen en,of
  b) Interculturele wijsheidstradities
 • In een Nederlandse of een Engelse versie verkrijgbaar

ISBN: 978-94-92127-02-0 Intercultureel Dialoogspel

Informeer naar mogelijkheden info@questforwisdom.org
Zie
voor praktische informatie en bestellen.

Update 2022-05