QFWF in de media

QFWF Nieuwsbrief ‘Spinnend web’

De Nieuwsbrief Spinnend web geeft bekendheid aan het gedachtegoed van de QFWF.
In Spinnend web verschijnt nieuws over het Wijsheidsweb, over ontwikkelingen van de Gulden snede met educatief materiaal, zoals het Storytelling programma, en met aankondigingen van Ontmoetingsdagen en Masterclasses.
Spinnend web verschijnt circa 1 maal per kwartaal.

Abonneren? Meld je aan voor de Nieuwsbrief Spinnend web


QFWF Nieuwsbrief ‘Spinners en Wevers’

Via de Nieuwsbrief ‘Spinners en Wevers’ worden de WW-auteurs op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rond de QFWF.
Deze Nieuwsbrief verschijnt wanneer er een aanleiding is die specifiek de WW-auteurs[1] aangaat.
WW-auteurs zijn in hun rol automatisch geabonneerd op deze mailinglist.

[1] WW-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van het Wijsheidsweb hebben gesteld.


QFWF videokanaal

Sinds najaar 2018 beschikt de QFWF over een videokanaal met opnamen van muziek, lezingen, dialoog rond de speeltafel, workshops en waardevolle momenten van Ontmoetingsdagen en Masterclasses.
Het is de bedoeling dat dit video-kanaal ook de ‘eigen’ QFWF naam krijgt. Daarvoor zijn tenminste 100 abonnees nodig.

Abonneren? Graag, dat kan via het QFWF-videokanaal.


QFWF op social media

Aan bijdragen die op het Wijsheidsweb zijn verschenen en bijzondere ontwikkelingen van de drie QFWF-Quests wordt met enige regelmaat via social media ruchtbaarheid gegeven.

w: FB-gameforwisdom
w: linkedin-questforwisdom-heidi-muijen


Wijsheidsweb – quest for wisdom

De QFWF ontsluit, ontwikkelt en publiceert bestaand en nieuw (inter)cultureel en kunstzinnig materiaal op en voor het Wijsheidsweb (Quest 1).
Dat materiaal verschijnt in diverse mediale vormen: beeldend (kunst, film, foto’s), muzikaal, verhalend, filosofisch, poëtisch, spiritueel, …
Het materiaal wordt mede ontleend aan de Spel- en dialoogvormen en Storytelling (Quest 2) en aan de Ontmoetingsdagen, Masterclasses en QFWF-videokanaal (Quest 3).

w: wijsheidsweb.nl


Mens, ken je zelf

Mens, ken je zelf

Het filosofisch-mythische bordspel

Mens, ken je zelf is een filosofisch-mythisch spelconcept waarmee de vragen, wensen, problemen van deelnemers verrijkt worden met inzichten, symboliek en verhalen vol levenskunst in een dialoog rond de speeltafel.

w: Mens, ken je zelf


Speelse Dialogen

Wat is de Kwestie? – Wat is de Questie!

Wat is de kwestie?-Wat is de questie!

Met de speelse dialoogvormen gaan deelnemers onder leiding van een begeleider een grote of kleine kwestie in een aantal dialoogronden onderzoeken. Doel is een (individueel, gemeenschappelijk, intercultureel) levensthema of existentiële vraag met elkaar als deelnemers te ont-dekken.

w: Speelse Dialogen 


Adinkra

Het interculturele communicatiespel

Het interculturele communicatiespel Adinkra vergroot je begrip van de mondelinge wijsheden die verborgen liggen in de symbolen en spreekwoorden van het Akan-volk in West-Afrika.

w: Adinkra


QFWF game Quest for wisdom

De digitale spelvorm

De game Quest for wisdom, de digitale spelvorm, laat deelnemers stilstaan bij opvattingen over levensgeluk en hoe je koers in het leven te kiezen om interculturele levenskunst persoonlijk en als groep, familie of team verder te ontwikkelen.

w: game Quest for wisdom


QFWF Storytelling programma Animal Wisdom

Verhalen vertellen uit alle windstreken!

De hoofddoelen van het storytellingproject zijn een inleiding tot de kunst van verhalen vertellen èn het delen van verhalen uit verschillende culturele achtergronden.
Mede bedoeld om de waarden van het wereldwijde 21e-eeuwse burgerschap zoals inclusiviteit, culturele diversiteit en interculturele wijsheid — van de kinderen, studenten,  ouders, leraren en in de toekomst andere doelgroepen — te verbeteren.

w: storytelling  w: animal wisdom

update 2022-06