2 oktober 2021

QFWF Ontmoetingsdag 2021 Vogelwijsheid!

Thema: Vogelwijsheid
Jaarlijkse dag van ontmoeting, inspiratie en viering met kernen en kringen
Voor bestuur, betrokkenen en belangstellenden

Organisatie: het QFWF-Ontwikkelteam

Programma: het QFWF-storytelling programma Animal Wisdom: Vogel-Wijsheid
Onder meer met het verhaal van de Vleermuis door Arnout Dalkman, interculturele perspectieven door dr. Louise Müller en dr. Nivedita Yohana, Vogelwijsheid opgeroepen met sjamanistisch trommelen door Ellen Grootoonk, Ibisdans van Rose Bibi, beelden van bij de QFWF betrokken kunstenaars: Caroline Young, Chrisje Ronde, Greg Suffanti, Louis Van Marissing, Nour Kayali en Robin Stemerding.

Locatie: Het Plofhuis, bij het Fort Uitermeer, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. 
Adres: Uitermeer 5, 1381 HP Weesp

Tijd: inloop vanaf 12.00 uur – programma 13.00 uur tot 17.00 uur – navieren en nababbelen bij Paviljoen Uit & Meer.

Thema: Centraal staat de wijsheid van vogels, vertolkt en beleefd en met elkaar besproken; in een rijk programma met muziek, dans, beeldende kunst, verhalen en rituelen in beleving gebracht.

Bijdrage in de kosten:  € 32,50
over te maken op Bank NL14TRIO0777827654 t.n.v. de Quest for wisdom foundation te Weesp

Info en aanmelding (aanmelding verplicht!): info@questforwisdom.org

Extra donaties zijn welkom op Bank NL14TRIO0777827654 t.n.v. de Quest for wisdom foundation te Weesp