2 december 2023

Lounge bijeenkomsten

Kring Quest for wisdom

Programma: Thema’s van levenskunst

Begeleiding: Heidi Muijen
Praktisch:  Dialogeren rond een kleurrijke tapas dis
Data: Elk seizoen een bijeenkomst
Tijd: inloop vanaf 12.30 – start 13.00 – 16.30 afronding met uitloop 17.00 uur
Locatie: De Lounge in Leidschendam
Bijeenkomst: Betrokkenen bij de QFWF zijn welkom na aanmelding.
Kosten: De Quest for wisdom foundation is afhankelijk van ruimhartige schenkingen: dat kan door een bedrag over te maken op Banknummer NL14TRIO0777827654.
Ten name van de Quest for wisdom foundation te Weesp.
Veel dank!
Thema: Byung Chul Han’s boekje: ‘De palliatieve maatschappij’

Info en aanmelding (aanmelding verplicht): bestuur@questforwisdom.org