Doneren aan de QFWF

In natura

Hoewel de QFWF ernaar streeft meer middelen te verwerven om haar doelen te bereiken — bijvoorbeeld door middel van een subsidie, schenking of crowd funding — is zij op dit moment afhankelijk van mensen, die handen en voeten geven aan:

  • het Wijsheidsweb met bijdragen van teksten en poëzie, afbeeldingen (foto’s en digitale kunst), geluid- en beeldmateriaal (interviews, muziek en zang), …
  • de ontwikkeling van educatief materiaal (spel en dialoog)
  • de ontmoetingsdagen en de masterclasses

Iedereen kan op eigen wijze bijdragen aan de drie genoemde wegen en krijgt hiervoor ook een tegenprestatie in natura.
Dat kan zijn een vergoeding van gemaakte noodzakelijke onkosten voor gevraagde bijdragen of een Quest for wisdom cadeautje.

Financieel

Naast in natura donaties zijn financiële giften –  in de vorm van (periodieke) schenkingen, legaten en erfenissen – aan de QFWF van harte welkom!
Doneren kan door een bedrag over te maken op NL14TRIO0777827654 t.n.v. of via de onderstaande donatiemodule.

De QFWF heeft sinds 1 januari 2018 een culturele ANBI-status

Wat dat volgens de ficus betekent staat hier uitgelegd: algemeen nut beogende instellingen/culturele anbi

Periodieke schenkingen

Voor periodieke schenkingen is het handig deze overeenkomst-periodieke-gift-in-geld van de belastingdienst te downloaden.
Het gemakkelijkste is het document off line in te vullen en dan onder een andere naam op PC of tablet op te slaan.
Het resultaat kan per mail of per post naar de QFWF worden opgestuurd naar bestuur@questforwisdom.org of Middenstraat 71 1381 XB WEESP Weesp.
Daar maakt de stichting de zaak administratief rond en wordt de overeenkomst teruggezonden.

Extra belastingvoordeel culturele ANBI

Wat een culturele ANBI volgens de ficus betekent staat hier uitgelegd: algemeen nut beogende instellingen/culturele anbi
Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Voor hen geldt het volgende:

  • Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
  • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Hoeveel aftrek krijg je bij zo’n schenking?

Aan de hoeveel aftrek die je krijgt zijn door de fiscus voorwaarden aan verbonden.
Zie: giften aan goede doelen/ hoeveel aftrek krijgt u?

Doneren? Heel graag!

 

Naam

E-mailadres

Bedrag €*2018-06

Tags: