© Copyright

Op alle teksten van het Wijsheidsweb rust bij wet auteursrecht. Ze vallen onder de auspiciën van de stichting Quest for wisdom foundation (QFWF) en van het Wijsheidsweb (WW).

Het auteursrecht van materiaal op deze site: de teksten, poëzie, foto’s, digitale kunst, muziek, songs, … berust bij de auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, makers, participanten en belanghebbenden van het Wijsheidsweb — hierna steeds WW-auteurs genoemd — en bij de uitgeverijen indien materiaal hen eerder is aangeboden.

De QFWF juicht het toe wanneer bezoekers van het Wijsheidsweb gebruik maken van materiaal op deze site voor studie, persoonlijk gebruik en andere niet-commerciële doeleinden. Het kopiëren en downloaden van inhoud op het Wijsheidsweb in die zin is toegestaan, onder uitdrukkelijke vermelding van de bronnen. Zo mogelijk door links naar deze Wijsheidswebsite en naar de sites van de WW-auteur[1] en eventuele uitgevers van de betreffende bijdrage te plaatsen.
Verdere verspreiding naar derden en/of enig ander gebruik van WW-materiaal vanuit commercieel oogmerk zonder bronvermelding en uitdrukkelijke toestemming van belanghebbenden is niet toegestaan.

De op het Wijsheidsweb gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Ieder gebruik van materiaal (vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, openbaarmaking, verwerking, weergave op websites, in fora, in databases of andere elektronische media en systemen) — met uitzondering van persoonlijk en studiegebruik zonder verspreiding of andere wettelijke beperking — behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van de WW-auteur[1] op Wijsheidsweb en van het Wijsheidsweb / de Quest for wisdom foundation via redactie@questforwisdom.org.

Bronvermeldingen zijn ervoor bedoeld recht te doen aan de WW-auteur[1] van het tekstuele, beeldende, audiovisuele of andere mediaal materiaal. Het Wijsheidsweb / de Quest for wisdom foundation respecteert de intellectuele eigendom van WW-auteurs[1] .
Daarmee wil de stichting Quest for wisdom foundation zoveel mogelijk erop toezien de inspanningen van betrokkenen en belanghebbenden te honoreren en hen de waardering te geven waar zij recht op hebben.
Bij het citeren en parafraseren is bronvermelding auteursrechtelijk verplicht.

Contact

redactie@questforwisdom.org

2018-05

[1] WW-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, makers en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van het Wijsheidsweb hebben gesteld.

Tags: