Grasduinen: zwerven

De forumrubriek zwerven verwijst in positieve zin naar een bestaanswijze die het hunkeren naar een ‘vaste (culturele) oorsprong’ en ‘voorgeschreven levensstijl’ loslaat. Het leven in netwerken en interculturele verbanden staat centraal.
Zwerven is bedoeld voor personen en groepen die interculturele levenskunst in aanstekelijke activiteiten en praktijken laten doorstromen.