Grasduinen: sirenen

De Forumrubriek Sirenen heeft tot doel belangrijke maatschappelijke kwesties onder de aandacht te brengen.
Niet zozeer als ‘discussie’ maar om ze te verbinden met culturele, sociale en spirituele vragen. Het gaat immers om thema’s en taaie problematiek, die een meerdimensionele benadering vragen: van filosofische bespiegelingen tot kunstzinnige expressie en het ontwikkelen van nieuwe praktijken.